Övertygande upplevelser ökar avkastningen – garanterat

Forrester såg att framgångsrika företag fokuserar på att skapa övertygande kundupplevelser för att förbättra sina nyckeltal – och sin avkastning.
Läs mer om det i The Business Impact of Investing in Experience.

Läs rapporten

Forrester

Framgångsrika företag investerar i kundupplevelsen för att öka avkastningen.

Framgångsrika företag inser att det är viktigare för avkastningen att ha en komplett kundupplevelse än att satsa på specifika kanaler. Adobe gav Forrester Consulting i uppdrag att utföra en webbenkät till 434 beslutsfattare med ansvar för kundupplevelseteknik och -statistik hos globala företag inom digitalisering, marknadsföring och analys. Det här är vad de lärde sig.

#f5f5f5

1.9x

1,9 ggr fler trogna kunder

Upplevelsedrivna företag har fler trogna kunder, fler återkommande kunder och högre genomsnittligt ordervärde.

#f5f5f5

2.1x

2,1 ggr kundens livstidsvärde

Upplevelsedrivna företag är bättre på att omvandla lojala kunder till förespråkare. Hälften av dem fick fler förespråkare.

#f5f5f5

1,5 ggr fler mycket nöjda medarbetare

Upplevelsedrivna företag har gladare medarbetare som är nöjdare både på ett personligt plan, på teamnivå och på avdelningsnivå.

#f5f5f5

1,7 ggr högre intäkter

Upplevelsedrivna företag uppger att de har en genomsnittlig årlig intäktsökning på 17 % jämfört med ett genomsnitt på 10 % hos andra företag.

En upplevese av nöjdhet under hela livscykeln är viktigt för både kunder, medarbetare och avkastning

Affärsresultatet förbättras för alla delar av kundens livscykel, med bland annat bättre kostnadseffektivitet, nöjdare och mer produktiva medarbetare samt större kundengagemang.

Kundupplevelseverktyg ger företagen en konkurrensfördel.

Avkastningsstatistiken förbättras för både kundtrohet, inköpsfrekvens och livstidsvärde med ett kontinuerligt engagemang för kundupplevelsen.

Kunderna gillar upplevelsedrivna företag.

När företag investerar i kundupplevelsen får de nöjdare kunder, vilket leder till att de stannar kvar, handlar mer och är trognare. Och till högre avkastning.

Så här satsar företag på kundupplevelsen för att öka avkastningen

Den viktiga jämvikten mellan kundupplevelsen och medarbetarna.

Läs om slutsatserna från studier om den viktiga jämvikten mellan medarbetarnas utvecklingsmöjligheter och kundupplevelsen.

Titta på sessionen

Pitney Bowes och en avkastning på 198 procent

Läs om hur Pitney Bowes använde Adobe Experience Cloud för att lägga grunden för sin digitala innovation och öka avkastningen.

Läs berättelsen

Fem exempel på datadrivna varumärken

Ta en titt på hur fem ledande varumärken utgår från data i beslutsfattandet och tillgodoser kundernas behov bättre.

Läs berättelsen

Digital omvandling med hjälp av kundupplevelsehantering

En tillförlitlig strategi för kundupplevelsehantering är nyckeln till framgång. Ta reda på hur vi på Adobe har omvandlat vår egen digitala verksamhet på ett effektivt sätt och hur vi kan hjälpa er.

Läs mer om kundupplevelsehantering