Övertygande upplevelser ökar avkastningen. Varje gång. 

Forrester såg att framgångsrika företag fokuserar på att skapa övertygande kundupplevelser för att förbättra sina nyckeltal – och sin avkastning. 

Forrester

Framgångsrika företag investerar i kundupplevelsen för att öka avkastningen.

Framgångsrika företag inser att en komplett kundupplevelse är viktigare för avkastningen än vad de gör i specifika kanaler. Adobe bad Forrester Consulting att utföra en webbenkät med 1 269 företagsledare inom marknadsföring, reklam, kundupplevelser, digitala tjänster och analys. Det här är vad de lärde sig.

Skapa en egen, anpassad avkastningsrapport för att ta reda på hur Adobe Experience Cloud-kunder uppnår en avkastning på 242 procent.

Tillfredsställelse under hela livscykeln är viktigt för både kunder, medarbetare och avkastning.

Affärsresultatet förbättras för alla delar av kundens livscykel, med bland annat bättre kostnadseffektivitet, nöjdare och mer produktiva medarbetare samt större kundengagemang.

Kundupplevelseverktyg ger företagen en konkurrensfördel.

Kundupplevelseverktyg ger företagen en konkurrensfördel.

Avkastningsstatistiken förbättras för både kundtrohet, inköpsfrekvens och livstidsvärde med ett kontinuerligt engagemang för kundupplevelsen.

Kunderna gillar upplevelsedrivna företag.

Kunderna gillar upplevelsedrivna företag. 

När företag investerar i kundupplevelsen får de nöjdare kunder, vilket leder till att de stannar kvar, handlar mer och är trognare. Och till högre avkastning. 

De skärskådar kundupplevelsen så att ni kan öka avkastningen.

Titta på kundupplevelsegurun Blake Morgan och Forrester-analytikern Maxie Schmidt-Subramanian när de benar upp värdet av kundupplevelsen för avkastningen.

Kundfokuserade, långsiktiga investeringar lönar sig.

Kunderna gillar upplevelsedrivna företag.

Kundupplevelsen handlar inte bara om utseende. Den handlar om mervärde.

Kunderna gillar upplevelsedrivna företag.

En slagkraftig kundupplevelse bygger på människor, metoder och teknologi. 

Därför är kundupplevelsen det nya normala.

Titta på ledande experter som delar med sig av sina kunskaper om kundupplevelsens vikt för avkastningen.

Utforska hur Adobe Experience Cloud kan skapa tillväxt för företaget. 

Utforska hur Adobe Experience Cloud kan skapa tillväxt för företaget.