Inteligentné služby sa začínajú technológiou Adobe Sensei.

Očakávania zákazníkov sa každým dňom menia, a preto by ste mali vedieť, čo chcú, aby ste im to vedeli poskytnúť. Vďaka tomu, že funkcie služby Adobe Experience Cloud využívajú technológiu Adobe Sensei, získate komplexnejší prehľad o svojich zákazníkoch, čo vám umožní včasnejšie im poskytovať prispôsobený obsah, ktorý očakávajú.

Výhody

 

Rýchlejšie spravovanie obsahu a personalizácia kampaní. 
Automatizujte zdĺhavé procesy, ako napríklad pridávanie metaúdajov, odporúčanie ponúk či generovanie kratších kópií, aby ste mohli poskytovať prispôsobené možnosti.

Prediktívne analýzy, s ktorými už nikdy neprídete o prehľad. 
Spúšťajte simulácie a dostávajte prispôsobené odporúčania na výdavky a podrobné prehľady vďaka prediktívnym nástrojom s technológiou Adobe Sensei, ktoré máte ihneď k dispozícii.

Optimalizácia výdavkov na reklamu.
Získajte lepší prehľad v reklamných kanáloch, aby ste mohli upraviť a optimalizovať svoje výdavky.

„Adobe Sensei premieňa komplexné informácie o zákazníkoch priamo na hodnotné a relevantné prispôsobené možnosti.“

Rob McLaughlin, vedúci oddelenia digitálneho rozhodovania a analytiky, Sky UK

Zoznámte sa s umelou inteligenciou (AI) – svojím novým najlepším priateľom.

Ľudia potrebujú cítiť osobný kontakt. Umelá inteligencia (AI) prináša marketérom ľudské prehľady, vďaka ktorým je to ešte jednoduchšie. Až 85 % spoločností verí, že im umelá inteligencia (AI) v budúcnosti prinesie konkurenčnú výhodu. V článku Umelá inteligencia (AI): nenápadný marketingový spoločník sa dozviete, prečo môžu marketéri vďaka umelej inteligencii (AI) dosiahnuť viac, než kedykoľvek predtým.

Adobe Advertising Cloud

Získajte prehľad v rôznych scenároch rozdelenia rozpočtu a ich vplyve na prediktívne výsledky vrátane kliknutí, konverzie návštevníkov na zákazníkov a zisku.

Objavte ideálny spôsob rozdelenia rozpočtu na reklamu medzi rôzne kampane a dosiahnite tak svoje ciele maximálne efektívne.

Nepretržite monitorujte výkonnosť kanála, aby ste mohli optimalizovať poskytovanie a efektivitu reklám a následne splniť, prípadne prekonať, ciele kampane.

Nájdite nové kvalitné publikum pomocou mapovania používateľov, lokalít a kategórií na základe algoritmických segmentov, vďaka ktorým objavíte klastre používateľov podobných tým, z ktorých ste vychádzali.

Vytvárajte lineárne plány do národnej televízie, ktoré majú veľkú pravdepodobnosť byť úspešné na základe merania sledovanosti Nielsen ratings.

Automaticky upravujte rozpočet v rámci viacerých kritérií zacieľovania, vďaka čomu splníte ciele týkajúce sa sledovanosti.

Účinne testujte veľké množstvo zdrojov hodnotením prichádzajúcich charakteristík používateľov a dostupných kreatívnych atribútov – potom automaticky použite mieru zobrazení, čím optimalizujete požadovaný cieľ kampane.

Inteligentnejšie reklamy.

Pri vytváraní a poskytovaní reklám sa niekedy môžete cítiť stratení – rovnako tak, keď plánujete kúpu toho správneho média pre správne publikum. Technológia Adobe Sensei v službe Adobe Advertising Cloud vám pomôže nájsť tú správnu cestu. Získate prehľad, vďaka čomu si môžete všetko dobre naplánovať a prijímať rozhodnutia v reálnom čase.

Adobe Audience Manager

Inteligentnejšia správa údajov.

Spravovanie profilov návštevníkov je náročné, a to najmä, keď máte v rukách obrovský objem údajov o zákazníkoch. Adobe Sensei v aplikácii Adobe Audience Manager celý proces zjednodušuje, takže môžete vytvárať jedinečné profily návštevníkov, pomocou ktorých identifikujete najhodnotnejšie segmenty. Tie potom môžete používať v rámci ľubovoľných kanálov.

Nájdite nové kvalitné publikum pomocou mapovania používateľov, lokalít a kategórií na základe algoritmických segmentov, vďaka ktorým objavíte klastre používateľov podobných tým, z ktorých ste vychádzali.

Objavte údaje o návštevníkoch z online a offline zdrojov a získajte predpokladaný dosah, vďaka ktorému môžete urýchliť plánovanie kampane na úrovni segmentu návštevníkov.

Objavte podobné charakteristiky v reálnom čase, aby zákazníci mohli svoje segmenty čo najrýchlejšie rozšíriť.

Adobe Analytics

Oddeľujte signál od šumu a zistite, ktoré štatistické výkyvy sú dôležité.

Identifikujte potenciálne príčiny alebo faktory prispievajúce k významným zmenám v údajoch trendov a anomáliách.

Identifikujte najkritickejšie upozornenia v rámci údajov a určujte ich prioritu.

Automaticky vyhľadávajte prekrytia a podobnosti medzi existujúcimi segmentami a optimalizujte výdavky na reklamu a návratnosť investícií.

Inteligentne identifikujte výrazné a užitočné skupiny hodnotných zákazníkov a potenciálnych zákazníkov.

Predvídajte, či zákazníci a potenciálni zákazníci konvertujú, odídu alebo zareagujú.

Objektívne určujte zanedbateľný účinok každého bodu kontaktu so zákazníkom na ceste zákazníka ku konverzii.

Získajte prehľady z údajov rýchlejšie vďaka umelej inteligencii (AI).

Vaši zákazníci denne generujú obrovský objem údajov. Ak chcete vyčleniť to najdôležitejšie, potrebujete strojové učenie. A Adobe Sensei v službe Adobe Analytics vám s tým pomôže – analyzujte údaje a objavujte bohaté prehľady o zákazníkoch v nich ukryté. Potom z nich môžete vychádzať.

Adobe Experience Manager

Inteligentnejšia správa a doručovanie obsahu s cieľom poskytovania lepších možností.

Poskytovanie skvelých možností si vyžaduje strategické plánovanie, kreatívny prístup a bezchybné spustenie. Tento proces ešte vylepšuje skutočnosť, že niekoľko funkcií v rámci nástroja Adobe Experience Manager využíva technológiu Adobe Sensei, ktorá umožňuje poskytovanie inteligentných a prispôsobených možností naprieč všetkými vašimi kanálmi. Navyše získate lepšiu návratnosť investícií do zdrojov, čo znamená, že všetko potrebné nájdete rýchlejšie, dokážete držať krok s dopytom po prispôsobených možnostiach a poradíte si s návštevníkmi, zariadeniami a kanálmi.

Automaticky označujte obrázky, vďaka čomu ich bude jednoduchšie nájsť – hľadanie zdrojov nikdy nebolo rýchlejšie.

Vytvárajte kratšie verzie hlavného textu, aby ste mohli rýchlejšie produkovať jeho varianty pre rôzne marketingové kanály a zrýchliť vydávanie obsahu.

Identifikujte najaktívnejších a najerudovanejších tvorcov obsahu, ktorí vo veľkej miere prispievajú do online komunity, aby ste ich mohli odmeniť a motivovať tak ďalších koncových používateľov.

Automaticky rozpoznávajte a orezávajte hlavný objekt obrázka či videa, vďaka čomu zvýrazníte to najdôležitejšie bez ohľadu na veľkosť obrazovky.

Vyhľadávajte v úložisku vizuálne podobné dátové zdroje, čím sa celkovo zlepšuje vyhľadávanie v úložisku.

Adobe Campaign

Odporúčanie obsahu do riadka predmetu na zvýšenie výkonu e-mailu v súvislosti s predpokladanou mierou otvorení e-mailov.

Riadenie cesty zákazníkov umelou inteligenciou (AI).

Zákazníci očakávajú bezproblémovú a prispôsobenú cestu k vašej značke, ktorá sa začína prvým stretom s ňou a končí konverziou. Ak chcete také možnosti poskytovať, potrebujete výkonnú správu kampane, ktorú riadi umelá inteligencia (AI). Adobe Sensei v nástroji Adobe Campaign vám pomôže pochopiť, čo na vašich zákazníkov platí, vďaka čomu môžete zlepšiť efektivitu svojich kampaní.

Marketo Engage

Prediktívna interakcia pomocou výkonnej umelej inteligencie (AI).

B2B marketing je inteligentnejší a rýchlejší. Prediktívne možnosti v rámci nástroja Marketo Engage využívajú technológiu Adobe Sensei, vďaka čomu môžete držať krok a marketéri tak môžu prinášať inteligentné a inovatívne možnosti.

Prediktívna interakcia pomocou výkonnej umelej inteligencie (AI).

Funkcia prediktívneho obsahu využíva strojové učenie a prediktívne analýzy na automatické odporúčanie vhodného obsahu správnym potenciálnym zákazníkom, ktoré vychádza z firmografických profilov a profilov návštevníkov a ich správania na webe či v e-mailoch.

Funkcia prediktívnej angažovanosti návštevníkov využíva firmografické profily a profily návštevníkov a ich správania na inteligentnú identifikáciu tých osôb, ktoré si s najväčšou pravdepodobnosťou zaregistrujú alebo pozrú obsah na požiadanie. Ide o súčasť stratégie udalostí, vďaka ktorým môžete výsledky predpovedať ešte pred spustením kampane a počas nej.

Adobe Target

Kombinujte správy či ponuky a na základe profilov jednotlivých návštevníkov priraďujte zákazníkom rôzne variácie, aby ste im mohli poskytovať vysoko prispôsobený obsah.

Identifikujte úspešnejšiu možnosť spomedzi viacerých možností a automaticky presmerujte väčší podiel návštevnosti na úspešnú možnosť. Zvýšite tým počet konvertovaných návštevníkov na zákazníkov v rámci prebiehajúceho testovania, počas ktorého sa dynamicky upravuje podiel návštevnosti, aby sa maximalizovali zisky.

Rýchlo poskytujte neobmedzené množstvo prispôsobených variácií možností pre zákazníkov v rámci svojho digitálneho majetku. Určujte tie najlepšie možnosti pre jednotlivých zákazníkov a neustále ich vylepšujte na základe správania zákazníkov.

Zobrazujte produkty alebo obsah, ktorý vychádza z prechádzajúcej aktivity zákazníkov, ako napríklad zo zobrazení či nákupov, a ktorý by mohol zaujať. Dosiahnite predaj súvisiacich alebo novších produktov.

Poskytuje viac informácií o tom, ako môžete pomocou modelov prispôsobeného cielenia, ktoré sa využívajú v aktivitách automatizovaného prispôsobovania a automatizovaného cielenia, prispôsobovať aktivity návštevníkov.  Automatizované segmenty zobrazujú, ako rôzne automatizované segmenty definované pomocou modelov prispôsobeného cielenia reagovali na ponuky alebo prostredie v aktivite. Dôležité atribúty zobrazujú najvyššie atribúty, ktoré ovplyvnili model, a ich relatívny význam.

Autentická personalizácia je lepšia s umelou inteligenciou (AI).

Poskytovanie individuálnych prispôsobení si vyžaduje špičkovú technológiu a výkonnú umelú inteligenciu (AI). S technológiou Adobe Sensei v nástroji Adobe Target už nemusíte hádať a môžete sa sústrediť na ciele týkajúce sa prispôsobenia – môžete si byť istí, že vždy prinášate tie najlepšie možnosti.

Príbehy úspešných zákazníkov

PRÍBEH ZÁKAZNÍKA

Epson

Spoločnosť Epson objavila vzorce, pomocou ktorých vytvára lepšie možnosti s využitím technológie Adobe Sensei v službe Adobe Experience Cloud.

PRÍBEH ZÁKAZNÍKA

Mainline Menswear

Spoločnosť Mainline Menswear zvýšila návratnosť výdavkov na reklamu aj predaj pomocou technológie Adobe Sensei v službe Adobe Advertising Cloud.

Súvisiaci obsah

ČLÁNKY

Už nikdy viac nehľadajte ihlu v kope sena

Nadišiel čas bojovať proti slabému cieleniu, neefektívnym kanálom a nedostatočným stratégiám. Vďaka umelej inteligencii, ktorú môžete využívať vo všetkom, to nielen zvládnete, ale získate popri tom aj prispôsobené možnosti.

ČLÁNKY

Personalizácia využívajúca umelú inteligenciu (AI) prekonáva očakávania i predstavy

Ak chcete svojim zákazníkom priniesť tie najlepšie prispôsobené možnosti, musíte ich najskôr dobre poznať. A to sa začína výkonnou umelou inteligenciou (AI).

ČLÁNKY

Objem, rozmanitosť a rýchlosť obsahu, ktorú potrebujete

Ak chcete zakaždým vydať ten správny objem obsahu, potrebujete výkonné strojové učenie, ktoré sa o to postará.

ČLÁNKY

Umelá inteligencia (AI) prináša skutočný výkon analýz

Budúcnosť analýz využívajúcich umelú inteligenciu (AI) je svetlá – o niekoľko rokov vám budú pomáhať vytvárať tie najdôležitejšie stratégie.

Adobe Sensei poskytuje nepretržitú inteligenciu pre platformu Adobe Experience Platform.

Adobe Sensei je inteligentná vrstva pre platformu Adobe Experience Platform, ktorá podporuje prispôsobovanie možností pre zákazníkov. Pomocou automatizácie rutinných alebo opakujúcich sa úloh, ako aj pochopenia a predvídania zákazníckych dát Adobe Sensei poskytuje nepretržité inteligentné dáta, ktoré vám v kombinácii s platformou Adobe Experience Platform umožňujú poskytovať lepšie prispôsobené možnosti pre zákazníkov v reálnom čase.