ตัวแปรที่กำหนดเอง

เก็บข้อมูลเว็บและแอปมือถือที่สำคัญที่สุดสำหรับการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ


จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ

ความต้องการทางธุรกิจของคุณมีมากมายเช่นเดียวกับพฤติกรรมของลูกค้า หมายความว่าคุณต้องสามารถรวบรวมข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเหล่านี้ บางทีคุณอาจต้องการทราบว่าผู้คนสำรวจผลิตภัณฑ์บ่อยแค่ไหนก่อนที่จะซื้อ หรือคำค้นหาใดที่นำไปสู่การส่งแบบฟอร์ม 

ตัวแปรที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถระบุพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการวัดผลได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถใช้ตัวแปรที่กำหนดเองเพื่อส่งต่อข้อมูลประจำตัวนั้นไปยัง Analytics เพื่อเชื่อมโยงพฤติกรรมอื่นๆ ทั้งหมดของผู้ใช้นั้นกับข้อมูลประจำตัวนั้นได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างมิติข้อมูลเฉพาะที่ตรงกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของธุรกิจได้

ตัวแปรสำหรับเหตุการณ์ความสำเร็จ

ใช้ตัวแปรที่กำหนดเอง (หรือ eVars) เพื่อกำหนดว่ามิติข้อมูลใดของเว็บไซต์ที่มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าจริงได้มากที่สุด ตัวแปรเหล่านี้ทำงานอย่างต่อเนื่องและสามารถแยกย่อยได้ตามตัวแปรอื่น ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของ Adobe Analytics

ตัวแปรปริมาณการใช้งาน

ใช้ตัวแปรปริมาณการใช้งาน (Props) เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงความนิยมของมิติข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของคุณ เช่น การดูหน้าเว็บ ผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำ และเวลาที่ใช้

การจำแนกประเภท

จำแนกประเภทตัวแปรและเพิ่มข้อมูลเมตา ซึ่งช่วยให้คุณจัดกลุ่มค่าที่แตกต่างกันและรายงานเกี่ยวกับตัวแปรเหล่านั้นเป็นชุดหรือในรูปแบบที่ชัดเจน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรที่กำหนดเองใน Adobe Analytics

เจาะลึกเกี่ยวกับตัวแปรที่กำหนดเอง

สำรวจตัวแปรที่กำหนดเองในหน้า “ความช่วยเหลือ” ของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เปรียบเทียบตัวแปรที่กำหนดเองต่างๆ

เจาะลึกเกี่ยวกับตัวแปรปริมาณการใช้งานและการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าจริงในหน้า “ความช่วยเหลือ” ของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดูฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง

Multichannel data collection

Our open measurement protocol can capture data from virtually any source (i.e., voice, video, audio, connected car, IoT, CRM, Intranet, etc.) Or, use our data collection library for Javascript and mobile app SDKs.

Real-time data visualizations

Our Live Stream feature gives you a real-time stream of unprocessed hit-level data available within seconds of collection.

Unique data processing

Our server-side approach to processing and populating report variables and defining visitor segmentation rules allows you to create real-time segmentation of all online data without creating complex rules on your site.


มาดูกันว่า Adobe Analytics สามารถช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง