https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/experience-manager-assets-features

เวิร์กโฟลว์ Digital Asset Management

ส่งมอบ assets ของคุณออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นด้วยการสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับการวางแผน ออกแบบ ตรวจสอบ อนุมัติ และเผยแพร่ได้อย่างง่ายๆ เพียงคลิกเพื่อเพิ่มผู้ใช้และเลือกบทบาท แล้วระบบจะมอบหมายงานให้โดยอัตโนมัติ

______________________________________________________

ทำงานได้อย่างราบรื่น

มีหลายขั้นตอนในการเตรียมเนื้อหาดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ เมื่อพิจารณาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การวางแผนเบื้องต้นไปจนถึงการเผยแพร่ขั้นสุดท้าย อาจดูเหมือนว่าต้องใช้คนและทรัพยากรต่างๆ ในการจัดการทุกอย่าง เมื่อสมาชิกในทีมไม่ได้รับงานหรือหาก assets สูญหายขณะที่ทำงาน ปัญหาคอขวดก็จะเกิดขึ้นและคุณจะสูญเสียเวลาอันมีค่า

เวิร์กโฟลว์ digital asset management ใน Adobe Experience Manager Assets ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการทำงานได้โดยการจัดการทุกขั้นตอนในเวิร์กโฟลว์จากภายในที่เก็บเนื้อหา นำเข้า assets, เพิ่มผู้ใช้ลงในโปรเจ็กต์ และกำหนดบทบาทได้อย่างง่ายดาย จากนั้นให้ Adobe Experience Manager Assets มอบหมายงานที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ

#f2f7fa

ดูวิธีการทำงาน

เวิร์กโฟลว์แบบปรับแต่ง

คุณจะสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรได้ เลือกจากเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าใน Adobe Experience Manager Assets หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณเองโดยใช้เครื่องมือแบบลากและปล่อย

ให้ข้อเสนอแนะ

เขียนข้อเสนอแนะและคำอธิบายประกอบเกี่ยวกับงานที่กำลังทำได้อย่างง่ายดาย โดยใส่ภาพนิ่งและวิดีโอและใช้การแจ้งเตือนทันทีเพื่อแจ้งเตือนเพื่อนร่วมทีมเกี่ยวกับการอัปเดต

เครื่องมือแบบจบครบในที่เดียว

คุณไม่ต้องย้ายจากคลังเนื้อหาแบบแยกไปยังงานอื่นหรือระบบการจัดการ asset ภายใน เมื่อใช้เวิร์กโฟลว์ digital asset management แล้ว asset ทั้งหมดจะได้รับการจัดเก็บไว้ในระบบเดียวเพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์โปรเจ็กต์มีความคล่องตัวมากขึ้น

มอบหมายงานที่สอดคล้องกับผู้ใช้

จัดการงานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเดาว่าใครควรทำอะไร เนื่องจากเวิร์กโฟลว์ digital asset management จะมอบหมายงานให้กับผู้ใช้ที่มีทักษะที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์ digital asset management ใน Adobe Experience Manager

เจาะลึกรายละเอียด

ดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ Adobe Experience Manager Assets ได้ในเอกสารของเรา

อ่านเพิ่มเติม

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/experience-manager/assets/digital-asset-management-workflows/workflow-management#_watch-now | Ado

สำรวจการจัดการเวิร์กโฟลว์

ค้นหาคำตอบว่าเวิร์กโฟลว์ digital asset management ของ Adobe Experience Manager ช่วยสร้างเนื้อหาให้ง่ายขึ้นได้อย่างไรตั้งแต่ต้นจนจบในวิดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์ของเรา

ดูตอนนี้

#FBFBFB

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-audience-manager