เปลี่ยนจากการทำงานด้วยตนเองเป็นการทำงานสมัยใหม่ด้วยการเริ่มต้นอัตโนมัติในปริมาณมาก

ใจความสำคัญของการเริ่มต้นอัตโนมัติคือการทำให้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ง่ายดายและรวดเร็ว คุณสามารถทำการรวมข้อมูลแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือส่วนหลัง และใช้ขั้นตอนเพื่อติดตามและตรวจสอบการเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์และกระบวนการรับรองต่างๆ ได้พร้อมกันในปริมาณมาก แทนการถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเองหรือการใช้ระบบเอกสารจริง

ความแม่นยำของข้อมูลคือสิ่งจำเป็น เช่นเดียวกับความเร็ว

การแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลกำลังเกิดขึ้นทั่วโลก แต่ธุรกิจมากมายยังคงใช้การดำเนินงานเบื้องหลังในการจัดการแบบฟอร์มและเอกสารการลงทะเบียนของพวกเขา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเอง การผสมผสานแบบฟอร์มกระดาษและแบบฟอร์มดิจิทัล ระบบที่รวมกันไม่ได้ และความซับซ้อนที่เกิดจากการเซ็นชื่อที่มีผลด้านกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้นได้มากกว่าหนึ่งครั้ง ก่อให้เกิดการติดขัดในขั้นตอนและทำให้การรับรองการเริ่มต้นล่าช้า นี่ไม่ใช่ประสบการณ์ของลูกค้าในอุดมคติ

ไม่ว่าคุณจะกำลังใช้งานแบบฟอร์มดิจิทัลอยู่หรือไม่ นี่คือเวลาสำหรับการดำเนินการขั้นตอนการเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มจนจบโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเสียเวลา การเกิดข้อผิดพลาด และกระบวนการแปลงกระดาษเป็นดิจิทัลอย่างเช่นการกรอกข้อมูลซ้ำ การดำเนินการอัตโนมัติยังช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามข้อตกลง จากนั้นรวมข้อมูลเหล่านั้นเข้ากับระบบส่วนหลังและเครื่องมือรายงานต่างๆ

Adobe ช่วยคุณได้

ข้อมูลที่รวบรวมจากแบบฟอร์มออนไลน์จะถูกรวมเข้ากับระบบส่วนหลังและเครื่องมือรายงานต่างๆ โดยอัตโนมัติด้วย Adobe Experience Manager Forms ด้วยโครงสร้างบนพื้นฐานระบบคลาวด์ หมายความว่าข้อมูลออฟไลน์ที่ถูกจัดแบบเก็บดิจิทัลโดยพนักงานภาคสนามก็จะถูกบันทึกและกระจายไปยังระบบที่เหมาะสมทันทีที่พวกเขาออนไลน์ โครงสร้างบนพื้นฐานระบบคลาวด์ยังหมายถึงการประมวลผลที่เร็วขึ้น การส่งข้อมูลที่ปลอดภัย การสำรองและการฟื้นฟูเอกสาร และการอัปเดตอัตโนมัติในระดับสากล

การรวมเข้ากับเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยโดยตรงของ Adobe Sign ยังช่วยให้การรวบรวมลายเซ็นเป็นไปโดยอัตโนมัติอีกด้วย ไม่ว่าคุณจะต้องการเพียงหนึ่งลายเซ็นหรือมากกว่า Sign จะกำหนดขั้นตอนเพ่อบันทึกลายเซ็นของลูกค้าและผู้รับรองตามลำดับที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดทุกประการ

การดำเนินการอัตโนมัติไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาของคุณ แต่ยังช่วยลดข้อผิดพลาด ช่วยรับรองการปฏิบัติตามข้อตกลงและความปลอดภัยอีกด้วย และนี่คือสิ่งจำเป็นสำหรับประสบการณ์ของลูกค้าในอุดมคติ

HTW Berlin

“มันไม่ใช่การทำให้ความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการธุรกิจเป็นที่ยอมรับได้มากขึ้นด้วยการดำเนินการอัตโนมัติ แต่มันคือการเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการของเราตั้งแต่ระดับพื้นฐาน”

Ralf Weller, หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย, HTW Berlin

ฟีเจอร์การเริ่มต้นใช้งานอัตโนมัติ

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ลดความซับซ้อนของกระบวนการอนุมัติที่ลูกค้าหรือผู้อนุมัติหลายรายต้องลงนามพร้อมกันหรือตามลำดับด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายสำหรับแบบฟอร์มหรือเอกสารใดๆ โดยใช้โซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อย่าง Adobe Sign

แดชบอร์ดแอปพลิเคชัน

กำหนดเส้นทางการส่งของแอปพลิเคชันผ่านขั้นตอนกำหนดเองและแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์เพื่อรับการตรวจสอบ รับรอง และการเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยพนักงานฝ่ายสนับสนุนได้แม้ในระหว่างกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ทำเอกสารบันทึก

สร้างและส่งมอบเอกสาร PDF โดยอัตโนมัติ จากนั้นทำการเก็บรักษาไปที่ระบบการจัดการเนื้อหาหรือที่เก็บเนื้อหาที่คุณเลือกใช้งานสำหรับการดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างง่ายดาย