ฟีเจอร์

Digital Signage

In addition to your website, you can design, deliver, and fine-tune all your digital displays — from interactive kiosks to digital signage — within the same platform. In-venue digital screens help raise customer interaction and deliver unified brand experiences into physical venues.


Make sure your message isn’t just seen, it’s experienced.

With more platforms and marketing avenues than ever, creating a cohesive, consistent, cross-channel experience can be a challenge. Between diverse touchpoints and the unique customer demands that come with key platforms, it’s hard to maintain a unified brand presence, especially at scale.

Digital signage capabilities ensure complete consistency, no matter the location or the platform. Whether it’s an interactive kiosk, in-market screen, or bank display, transform ordinary in-store shopping into engaging experiences that keep customers coming back. You can trigger the content on your screens by customer demographics or behavior, as well as sensor inputs or inventory to create dynamic experiences that foster loyalty with your brand. Plus, you can manage all your screens on the same platform as your web content, including personalization and analytics.

See what makes it work.

Reinvent in-store experiences
Use Adobe Experience Manager Screens to create digital signage for digital menu boards, product recommenders, interactive kiosks, wayfinding, branding, and more.

Increase engagement and conversions
It’s easy to create new content for in-venue screens, enabling you to deliver even more relevant experiences to more consumers, instantly boosting dwell time and revenue.

Create signs in less time
Build a digital signage experience in minutes, and then instantly publish content to your Experience Manager Screens player to get marketing campaigns in store faster — and to get faster results.

Learn more about digital signage in Adobe Experience Manager Sites.

Engage customers on any screen.

Read how to create digital signage from web to mobile, banks to business centers, kiosks to display screens, and more in our Help section.

Read more

A unified platform for digital signage.

Caesars Entertainment turned to Adobe Experience Manager to drive smoother, more connected  experiences for their digital signage.

Read blog article

A unified platform for digital signage.

See related features

การรวมการค้า

ส่งมอบและวัดประสบการณ์การช็อปปิ้งส่วนบุคคลที่มีแบรนด์บนช่องทางต่างๆ โดยใช้กรอบ API การค้าแบบเปิดที่ยืดหยุ่น เช่นเดียวกับการค้าบุคคลที่สามและแพลตฟอร์มเติมเต็มที่มีตัวเลือกการรวมในตัว

เนื้อหาที่เป็นบริการ

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงที่เก็บเนื้อหา Experience Manager Sites ด้วยโปรแกรมการจัดการอัตโนมัติและรับเนื้อหาสำหรับส่งมอบไปยังแอปพลิเคชันบุคคลที่สามจำนวนมาก รวมถึงแอปมือถือ แอป IoT อุปกรณ์อัจฉริยะ และหน้าจอหน้าร้าน

Content fragments

Design, create, curate, and use page-independent text along with associated media, making it easy to reuse copy without having to cut and paste or rewrite it.

มาพูดคุยกันว่า Adobe Experience Manager Sites สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง

มาพูดคุยกันว่า Adobe Experience Manager Sites สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง