ฟีเจอร์

User-generated Content

Speed up content creation and keep your website fresh by importing user-generated content (UGC) from social media channels. Update UGC manually or create moderation rules to publish an ongoing stream of authentic, high-quality information.


Get more content, without more work.

Billions of pieces of social content are created every day, and some of it is by your customers about your brand. Good user-generated content can increase your brand relevancy, which can result in more time spent on your site. And it can reduce your burden of continuously creating new content. Yet capturing it, determining what you want to use, getting permission to use it, and publishing it can be a daunting task.

With Adobe Experience Manager, you can find content that your users trust, decide which pieces you want to use, then import it directly to Sites — saving you time while serving more engaging experiences to your customers.

See what makes it work.

Source UGC in real time
Search your favorite social channels to find fresh, relevant content quickly and efficiently.

Drag and drop right onto your site
Quickly add UGC visualizations — including Media Walls, Filmstrips, and Carousels — and engagement experiences like Comments, Reviews, and Polls. Each one is quick to launch, can be customized for any use case, and is responsive across all devices.

Publish quickly and efficiently
Add real-time, authentic content and speed up content creation by importing UGC into the visualization experience on your site.

Keep content fresh
Once visualizations are in place on your site, you can update UGC manually or create moderation rules to publish an ongoing stream of authentic, high-quality information.

Simplify rights requests
With a built-in rights request workflow, you can confidently obtain usage rights and reduce legal concerns around working with UGC.

Learn more about user-generated content (UGC) in Adobe Experience Manager Sites.

Get started with user-generated content. 

Read how to build a fully working app that handles authentication, social sharing, and event tracking in our Help section.

Read more

Discover the power of UGC.

See how you can increase your content velocity and connect more deeply with your customers by using curated UGC.

Read more

See related features

GraphQL

ช่วยให้นักพัฒนาทำคิวรีเนื้อหาโดยใช้ GraphQL ด้วย API เพื่อเข้าถึงเฉพาะเนื้อหาที่พวกเขาต้องการในแอปเพื่อลดคำขอเครือข่ายและปรับปรุงประสบการณ์บนแอป

ระบบสไตล์

สร้างสไตล์และการออกแบบมาตรฐานบนองค์ประกอบและหน้าต่างๆ โดยไม่ต้องพึ่งการพัฒนาส่วนหลัง กำหนดรายการสไตล์ที่กำหนดล่วงหน้า ซึ่งเป็นการเลือกง่ายๆ จากรูปแบบ ฟอนต์ปรับทันที สี และรูปแบบที่แตกต่างกัน

การแก้ไขแอปหน้าเดียว

แก้ไขและจัดการแอปพลิเคชันหน้าเดียว (SPAs) ที่สร้างด้วยกรอบงานโอเพ่นซอร์สอย่าง React and Angular ที่ใช้เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางแบบเดียวกับที่คุณใช้สำหรับเว็บไซต์

มาพูดคุยกันว่า Adobe Experience Manager Sites สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง

มาพูดคุยกันว่า Adobe Experience Manager Sites สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง