การกำกับดูแลข้อมูลของ Adobe Experience Platform

ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับกระบวนการกำกับดูแลข้อมูลขององค์กร

การติดตามข้อมูลของคุณและการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกใช้อย่างเหมาะสมคือสิ่งสำคัญอันดันต้นๆ ด้วยการกำกับดูแลข้อมูลของ Adobe Experience Platform ซึ่งเป็นกรอบงานการกำกับดูแลและจัดการข้อมูลรายแรก คุณจะสามารถแบ่งหมวดหมู่ จัดการ และบังคับใช้แนวทางการใช้ข้อมูลของคุณภายในกิจการต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีความรับผิดชอบและสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า

ประโยชน์ของการกำกับดูแลข้อมูลของ Adobe Experience Platform

 

แยกข้อมูลของคุณ
แยกและสร้างความยืดหยุ่นให้กับสภาพแวดล้อมเสมือนสำหรับการสำรวจ การทดสอบ และการพัฒนาแอปพลิเคชันประสบการณ์

ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
การกำกับดูแลข้อมูลขององค์กรช่วยให้องค์กรของคุณใช้ข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบมาก ซึ่งจะช่วยจำกัดการใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสมและการรั่วไหลของข้อมูล

รวมศูนย์การกำกับดูแลข้อมูลขององค์กร
จัดการนโยบายการกำกับดูแลข้อมูลไว้ในระบบคลาวด์และขยายนโยบายเหล่านั้นไปยังเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองและแอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึงระบบการมีส่วนร่วมและการบันทึก

กำกับดูแลและจัดการข้อมูลตามแนวทางของคุณ
กำดับดูแลข้อมูลประสบการณ์การใช้งานด้วยความยืดหยุ่นตามความต้องการของธุรกิจโดยใช้ป้ายกำกับและนโยบายแบบกำหนดเอง

ใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัย
จำกัดการใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสมด้วยการเตือนผู้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือการป้องกันการใช้ข้อมูลด้วยการบิดเบือนนโยบาย

เพิ่มประสิทธิภาพ
ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการจัดการด้านการปฏิบัติตามของฝ่าย IT และสายงานธุรกิจ

ประโยชน์ที่ได้รับ

ฟีเจอร์

 

กรอบงานเดี่ยวสำหรับการกำกับดูแลข้อมูลของกิจการ

การติดป้ายกำกับทั่วไป
การติดป้ายกำกับทั่วไป

ติดป้ายกำกับที่จำเพาะเจาะจงเพื่อแยกหมวดหมู่ข้อมูลตามความต้องการในการกำกับดูแลและการปฏิบัติตาม ซึ่งรวมถึงป้ายกำกับข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา ข้อมูลตัวตน และข้อมูลอ่อนไหวสำเร็จรูปต่างๆ ด้วย คุณยังสามารถสร้างป้ายกำกับข้อมูลแบบกำหนดเองได้อีกด้วย

การสืบทอดป้ายกำกับ
การสืบทอดป้ายกำกับ

ป้ายกำกับจะถูกสืบทอดโดยอัตโนมัติตามลำดับขั้นของแหล่งข้อมูลประสบการณ์ตามการแบ่งกลุ่มและขั้นตอนการเปิดใช้งาน ป้ายกำกับที่ใช้ในระดับชุดข้อมูลจะถูกสืบทอดตามฟีลด์ทั้งหมดภายในชุดข้อมูล

กรอบงานนโยบาย
กรอบงานนโยบาย

สร้าง จัดการ และสื่อสารนโยบายการใช้ข้อมูล รวมถึงแม่แบบนโยบาย นโยบายแบบกำหนดเอง การตรวจสอบการใช้ข้อมูล และ API ที่พร้อมสำหรับการรวม

การบังคับใช้นโยบาย
การบังคับใช้นโยบาย

บังคับใช้นโยบายการใช้ข้อมูลภายในขั้นตอนการใช้ข้อมูล ขีดความสามารถในการบังคับใช้สำเร็จรูปจะอยู่ในขั้นตอนการเปิดใช้งานข้อมูลซึ่งอยู่ใน Platform แอปพลิเคชันแบบกำหนดเองบน Platform สามารถกำหนดขั้นตอนการบังคับใช้ของตนเองเพื่อเตือนหรือจำกัดการใช้ข้อมูลได้

การวิเคราะห์ลำดับขั้น
การวิเคราะห์ลำดับขั้น

ดูว่าการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์อาจละเมิดนโยบายได้อย่างไร คุณยังสามารถดำเนินการวิเคราะห์ลำดับขั้นที่มีความครอบคลุม และรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามนโนบาย

API แบบเปิด
API แบบเปิด

ฟังก์ชันทั้งหมดของเราสามารถใช้งานได้ผ่าน API บนพื้นฐาน REST ใช้ API เหล่านั้นเพื่อปรับปรุงกรอบงานการกำกับดูแลข้อมูลของ Platform ได้โดยตรงภายในแอปพลิเคชันของคุณ

API แบบเปิด
การแยกข้อมูล

ใช้เทคโนโลยีหลุมทราย API อันดับแรกเพื่อแบ่งพาร์ทิชันเสมือนอินสแตนซ์เดี่ยวของ Experience Platform ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรองรับการให้ความสำคัญกับการเริ่มต้น การผลิต หรือการพัฒนาจำนวนมากได้ภายในขอบเขตของตนเอง

API แบบเปิด
การควบคุมการเข้าถึง

จัดการการเข้าถึงและการอนุญาตของผู้ใช้เพื่อใช้งานขั้นตอน ข้อมูล และทรัพยากรของ Platform ตามความจำเป็นทางธุรกิจ

ทรัพยากรสำหรับการกำกับดูแลข้อมูลขององค์กรของ Experience Platform

เอกสารปกขาว

เอกสารปกขาว

ตรวจสอบเอกสารปกขาวของเราสำหรับข้อรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการกำกับดูแลข้อมูลของ Adobe Experience Platform

ทำความเข้าใจการกำกับดูแลข้อมูล

ชมวิดีโอของเราเพื่อเข้าใจภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับขีดความสามารถในการกำกับดูแลข้อมูลใน Adobe Experience Platform