ADOBE JOURNEY OPTIMIZER

ราคาและแพ็กเกจของ Adobe Journey Optimizer

เราสร้างแพ็กเกจที่เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใดก็ตาม

ใช้ความสามารถขั้นสูงต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น โปรไฟล์และกลุ่มเป้าหมายแบบเรียลไทม์ การตัดสินใจเลือกข้อเสนอ และประสบการณ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือแบบหนึ่งต่อหลายรายแบบเรียลไทม์ด้วยแพ็กเกจที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ

Select

เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการจัดการและส่งมอบกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าที่เชื่อมโยงกัน รวมถึงช่วงเวลาแบบหนึ่งต่อหนึ่งในช่องทาง แอป อุปกรณ์ หรือหน้าจอต่างๆ


Prime

ข้อเสนอทุกรายการจากแพ็กเกจ Select รวมถึงการจัดการกระบวนการตัดสินใจซื้อที่เพิ่มเข้ามาและความสามารถในการแบ่งเซกเมนต์แบบเรียลไทม์ที่ออกแบบมาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำลังขยายตัวด้วยความเร็วและความแม่นยำที่มากขึ้น


Ultimate

แพ็กเกจการจัดการกระบวนการตัดสินใจซื้อระดับองค์กรที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดที่เพิ่มฟีเจอร์การแมปเส้นทางขั้นสูง เช่น การตัดสินใจเลือกข้อเสนอและเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากขึ้น ทั้งหมดนี้อยู่ในโซลูชันเดียว


ฟีเจอร์

Select

Prime

Ultimate

โปรไฟล์ลูกค้าที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวและการจัดกลุ่มเป้าหมาย

 •  
 •  
 •  

Journey Orchestration Canvas

 •  
 •  
 •  

แคมเปญ (แบบกลุ่มและ API)

 •  
 •  
 •  

การสื่อสารขาออก (อีเมล, SMS, การพุชของแอป, ...)

 •  
 •  
 •  

การจัดการความสามารถในการส่งอีเมลและชื่อเสียง

 •  
 •  
 •  

เนื้อหาแบบไดนามิกและการปรับข้อความให้มีความเฉพาะตัว

 •  
 •  
 •  

ไลบรารีดิจิทัลแอสเซท

 •  
 •  
 •  

การแสดงตัวอย่าง การจำลอง และการตรวจทาน

 •  
 •  
 •  

หน้าเริ่มต้นและการจัดการการสมัครใช้งาน

 •  
 •  
 •  

การกำหนดเขตพื้นที่เสมือนและการมีส่วนร่วมตามตำแหน่งที่ตั้ง

 •  
 •  
 •  

การเพิ่มประสิทธิภาพของเวลาส่ง

 •  
 •  
 •  

ข้อมูลเชิงลึกและการรายงาน

 •  
 •  
 •  

กระบวนการตัดสินใจซื้อแบบเรียลไทม์หนึ่งต่อหนึ่งโดยอิงตามเหตุการณ์

 •  
 •  

การมีส่วนร่วมขาเข้า (API, เว็บ, แบบในแอปบนมือถือ, ...)

 •  
 •  

การพุชของแอปเพื่อส่งมอบอย่างรวดเร็ว (โหมดเร่งฉับพลัน)

 •  
 •  

คลังข้อเสนอ Omnichannel

 •  

ข้อเสนอที่ดีที่สุดในครั้งถัดไปตามกฎและตามสูตร

 •  

แบบจำลอง AI/ML สำหรับข้อเสนอที่ดีที่สุดในครั้งถัดไป

 •  

Select

Prime

Ultimate