แพ็กเกจการกำหนดราคาของ Adobe Commerce (Magento)

Adobe Commerce ซึ่งขับเคลื่อนโดย Magento ช่วยให้ผู้ขายแบบ B2C และ B2B สามารถผสานรวมเข้าด้วยกันอย่างครอบคลุม เวิร์กโฟลว์อัจฉริยะ ความคล่องตัวในการจัดการกับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และรากฐานสำหรับการเติบโตอย่างราบรื่น ไปจนถึงระดับองค์กรได้

Adobe Commerce Pro

แพ็กเกจแบบครบวงจรสำหรับผู้ค้าทุกขนาดหรือรูปแบบธุรกิจ


ฟีเจอร์

Commerce Pro

แอปพลิเคชัน Adobe Commerce

เครื่องหมายถูกสีเขียว

การสนับสนุนแอปพลิเคชันหลัก

เครื่องหมายถูกสีเขียว

Business Intelligence Pro

เครื่องหมายถูกสีเขียว

โครงสร้างพื้นฐานเฉพาะผู้เช่ารายเดียว

เครื่องหมายถูกสีเขียว

เครื่องมือการปรับใช้

เครื่องหมายถูกสีเขียว

สภาพแวดล้อมการแสดงละครเฉพาะที่ใหญ่ขึ้น

เครื่องหมายถูกสีเขียว

เวลาตอบสนองการสนับสนุนที่เร็วขึ้น

เครื่องหมายถูกสีเขียว

ปรับแต่งได้เพิ่มขึ้น

เครื่องหมายถูกสีเขียว

การทดสอบ 50 GB

เครื่องหมายถูกสีเขียว

การกู้คืนจากภัยพิบัติและการเก็บรักษาข้อมูล

เครื่องหมายถูกสีเขียว

CDN จาก Varnish

เครื่องหมายถูกสีเขียว

การเพิ่มประสิทธิภาพของรูปภาพ

เครื่องหมายถูกสีเขียว

การป้องกัน DDoS และ WAF

เครื่องหมายถูกสีเขียว

เครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพ

เครื่องหมายถูกสีเขียว

รองรับโครงสร้างพื้นฐาน

เครื่องหมายถูกสีเขียว

ผู้จัดการบัญชีด้านเทคนิค

เครื่องหมายถูกสีเขียว

สถาปัตยกรรมที่มีความพร้อมใช้งานสูง

เครื่องหมายถูกสีเขียว

สำรองข้อมูลอัตโนมัติิ

เครื่องหมายถูกสีเขียว

การตรวจสอบและการแจ้งเตือนที่กว้างขวาง

เครื่องหมายถูกสีเขียว

ปรับขนาดทั่วโลกบน AWS และ Azure

เครื่องหมายถูกสีเขียว

ราคาตามมูลค่าสินค้ารวมประจำปี (GMV) และมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย (AOV)