ฟีเจอร์

เนื้อหาตามการคาดการณ์

ส่งมอบเนื้อหาที่มีผลการดำเนินงานสูงที่สุดไปยังเว็บไซต์ของคุณและกล่องข้อความของลูกค้าของคุณ ด้วยพลังของการคาดการณ์ของ AI จาก Adobe Sensei


กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้านั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้เข้ากัน

ในโลกแห่งเนื้อหา หากคุณแค่ทันกับปัจจุบันก็เหมือนล้าหลังไปแล้ว คุณไม่สามารถรอทำการวิเคราะห์ในภายหลังเพื่อค้นหาว่าเนื้อหาใดทำผลงานได้ดีที่สุด คุณต้องคิดในแบบที่นำหน้าลูกค้าหนึ่งก้าวเสมอเพื่อให้คุณเร็วกว่าลูกค้าที่ใช้งานออนไลน์ตลอดเวลาในทุกวันนี้ได้ไปอีกหนึ่งก้าว 

การรวมเนื้อหาแบบคาดการณ์ไปยังการตลาดทางเว็บและอีเมลของคุณช่วยให้คุณส่งมอบประสบการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องสูงสุด ไม่ว่าผู้ใช้จะเป็นใครก็ตาม Adobe Marketo Engage ใช้พลังของการคาดการณ์ของ Adobe Sensei เพื่อระบุและทำการส่งมอบแอสเซทที่มีผลงานสูงที่สุดของคุณโดยอัตโนมัติในเวลาจริงให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและตามบัญชี 

สัมผัสการใช้งานจริงของ Marketo Engage ในการแนะนำผลิตภัณฑ์เชิงโต้ตอบนี้

อะไรที่ทำให้ฟีเจอร์นี้ใช้ได้ผล

การค้นพบเนื้อหาและการแท็กเนื้อหา

 • ค้นพบและแท็กแอสเซทในเวลาจริงของคุณทั้งหมดโดยอัตโนมัติเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับคำแนะนำและการวัดผลที่ดำเนินการโดย AI ในทั่วทั้งโครงการการทำอีเมลและเว็บอัตโนมัติของคุณ 
 • ช่วยให้เนื้อหาสามารถได้รับการค้นพบโดยอัตโนมัติเมื่อผู้เยี่ยมชมบนเว็บคลิกบนหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ URL ที่คุณกำหนด 
 • ระบุเนื้อหาที่เหมาะสมอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทำการคาดการณ์ตามเส้นทางการตัดสินใจซื้อยอดนิยมบนเว็บ

การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

 • สนับสนุนกลยุทธ์การตลาดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและบัญชีโดยการแนะนำเนื้อหาที่ปรับให้มีความเฉพาะตัวสูงแก่บุคคลและบัญชีเป้าหมายโดยใช้เอนจินการแบ่งเซกเมนต์ของ Marketo Engage 
 • สร้างประสบการณ์บนเว็บและอีเมลที่ปรับให้มีความเฉพาะตัวสูง ตามข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมเว็บนั้นมีตัวตนเป็นที่รู้จักหรือนิรนาม

คำแนะนำเนื้อหาแบบคาดการณ์

 • เสริมแอสเซทสื่ออันหลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วยรูปภาพ ส่วนหัว CTA และคำอธิบายทั่วทั้งการวางสินค้าที่เฉพาะเจาะจงบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อสร้างผลกระทบอย่างมีกลยุทธ์ต่อผู้ซื้อบนหน้าหลัก 
 • แสดงคำแนะนำที่ดำเนินการโดย AI โดยใช้โอเวอร์เลย์การวางแถบสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บแต่ละรายเพื่อเน้นถึงแอสเซทที่มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดสำหรับผู้ซื้อที่เฉพาะเจาะจง
 • เพิ่มอัตราการเปิดอีเมลและการคลิกผ่านโดยการปรับเนื้อหาของคุณให้เข้ากับผู้รับแต่ละรายโดยการปรับเนื้อหาของคุณให้เข้ากับผู้รับแต่ละราย

เป้าหมายและผลการดำเนินงานของเนื้อหา

 • ปรับแต่งอัลกอริทึมของ AI ของ Adobe Sensei เพื่อแนะนำเนื้อหาตามเมตริกผลการดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจง เช่น การคลิกและการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าจริง 
 • รับข้อสรุปผลการดำเนินงานในระดับสูง ซึ่งเน้นถึงแอสเซทเนื้อหาการคาดการณ์ที่ใช้งานอยู่ ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยตรง การชม ผลการดำเนินงานของช่องทาง อัตราการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าจริง และอีกมากมาย 
 • รับข้อมูลเชิงลึกว่าเนื้อหาใดได้ผลดีที่สุดสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมใหม่และที่ย้อนกลับมาชม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาตามการคาดการณ์ใน Marketo Engage

สร้างและส่งมอบเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เรียนรู้วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งผ่านประสบการณ์ที่มีความสม่ำเสมอและรอบคอบในทุกระยะของกระบวนการตัดสินใจซื้อทางการตลาดด้วยคู่มือฉบับสมบูรณ์ของการมีส่วนร่วมในการทำการตลาดเนื้อห

คู่มือ

มาพูดคุยกันว่า Adobe Marketo Engage สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง

ภาพถ่ายบุคคล