ฟีเจอร์

การสร้างความเฉพาะตัวสำหรับเว็บ

มอบเนื้อหาที่ปรับแต่งให้มีความเฉพาะตัวแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกคนทั้งที่ทราบและที่ไม่เปิดเผยตัวตน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายตรงใจผู้เข้าชม


ทำให้ผู้เข้าชมทุกคนรู้สึกเหมือนว่าเว็บไซต์ของคุณปรับแต่งมาเพื่อพวกเขาแต่ละคน

หน้าเว็บที่แสดงเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการที่เฉพาะตัวของผู้เข้าชมแต่ละคนจะได้รับการการมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น ผู้เข้าชมใช้เวลาในเว็บไซต์มากขึ้น และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าจริงได้มากขึ้น หากคุณสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องได้ในทุกครั้งที่เยี่ยมชม ผู้เข้าชมแต่ละคนจะเห็นได้ว่าคุณเข้าใจความต้องการของพวกเขาและพร้อมให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าผู้เข้าชมจะอยู่ ณ จุดใดในกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

การสร้างความเฉพาะตัวสำหรับเว็บจาก Adobe Marketo Engage จะช่วยให้คุณสามารถมอบเนื้อหาที่ปรับแต่งให้รับกับผู้เข้าชมไซต์แต่ละคนได้ แม้แต่กับผู้ที่ไม่เปิดเผยตัวตนก็ตาม ระบบจะสั่งการและกรองประสบการณ์ที่ปรับแต่งให้มีความเฉพาะตัวแบบอิงตามโอกาสในการขายและตามบัญชีโดยอัตโนมัติ โดยอ้างอิงตามเนื้อหาที่ผู้ซื้อพบว่าตรงประเด็นมากที่สุด พร้อมกันนี้ ข้อมูลแบบแบ่งส่วนตามองค์กร พฤติกรรม และภูมิศาสตร์จะช่วยให้คุณปรับประสบการณ์การใช้งานเว็บและเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้ซื้อได้ด้วยการใช้เนื้อหาที่สำคัญต่อผู้ซื้อมากที่สุด นอกจากนี้ การทดสอบ A/B และเมตริกวัดประสิทธิภาพอื่นๆ ที่ติดตั้งมาให้ในตัวยังช่วยให้คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ดีที่สุดเพื่อเสริมประสบการณ์การใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อย่างมั่นใจและรวดเร็ว

สัมผัสการใช้งานจริงของ Marketo Engage ผ่านการแนะนำผลิตภัณฑ์ของเรา

อะไรที่ทำให้ฟีเจอร์นี้ใช้ได้ผล

วางเป้าไปยังกลุ่มเป้าหมายแบบอิงตามโอกาสในการขายและตามบัญชี

  • ใช้ข้อมูลการมีส่วนร่วมตามเจตนาที่เหมาะกับระดับโอกาสในการขายและระดับบัญชี รวมถึงใช้ทริกเกอร์ที่สั่งการตามพฤติกรรมเพื่อจัดแบ่งผู้เข้าชมเว็บสำหรับกลยุทธ์ต่างๆ ทั้งแบบดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาหาและแบบ ABM
  • ระบุตัวผู้เข้าชมที่ไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อให้สามารถปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานครั้งแรกของพวกเขาได้

การปรับให้มีความเฉพาะตัวแบบเรียลไทม์

  • กำหนดแอสเซทที่ปรับแต่งให้มีความเฉพาะตัวไปยังเนื้อหาเว็บไซต์ทั้งหมดที่มีอยู่ในแบบเรียลไทม์
  • ปรับใช้เนื้อหาที่เฉพาะ วิดเจ็ต ข้อเสนอที่เฉพาะตัว การประกาศ ฯลฯ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

การเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหา

  • ประเมินแคมเปญของคุณโดยใช้การทดสอบ A/B ซึ่งจะเลือกและเผยแพร่เนื้อหาที่ดีกว่าโดยอัตโนมัติ
  • เพิ่มเนื้อหาตามการคาดการณ์ด้วยการใช้ AI ที่ขับเคลื่อนโดย Adobe Sensei เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เนื้อหาโดยอัตโนมัติ

การวิเคราะห์การมีส่วนร่วม

  • ดูข้อมูลสรุปของเมตริกที่สำคัญต่างๆ ในแคมเปญเว็บที่ปรับให้มีความเฉพาะตัว เช่น ยอดคลิก การเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าจริงโดยตรง อัตราการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าจริง และการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าจริงที่ได้รับการสนับสนุน
  • วิเคราะห์ผู้เข้าชมเว็บในแบบเรียลไทม์โดยแยกออกเป็นองค์กรยอดนิยม การอ้างอิงยอดนิยม และเซกเมนต์
  • มอบรายงานที่นำไปปฏิบัติได้จริงและทันเวลาให้แก่พนักงานขาย โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมจากบัญชีเป้าหมายสำหรับใช้ในกลยุทธ์ ABM

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างความเฉพาะตัวสำหรับเว็บใน Marketo Engage

สร้างเว็บไซต์ที่เพิ่มการมีส่วนร่วม การเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าจริง และการรักษาลูกค้าได้

ทุกวันนี้ ประสบการณ์ลูกค้าแบบตายตัวไม่อาจมอบความพึงพอใจให้ผู้ซื้อได้อีกต่อไป เริ่มผสานการปรับแต่งเว็บให้มีความเฉพาะตัวลงในกลยุทธ์การตลาดของคุณเลยวันนี้ด้วยคู่มือแนะนำเกี่ยวกับการสร้างความเฉพาะตัวสำหรับเว็บของเรา

คู่มือ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มาพูดคุยกันว่า Adobe Marketo Engage สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง

ภาพถ่ายบุคคล