https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/product-analytics

ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในแง่มุมที่ซับซ้อนนอกเหนือไปจากคำถามผิวเผิน

เมื่อพูดถึงข้อมูลเชิงลึก Adobe เป็นผู้บุกเบิกการวิเคราะห์ข้อมูล และในครั้งนี้ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถเจาะลึกข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Analysis Workspace ใน Adobe Product Analytics จะให้ข้อมูลที่หลากหลายพร้อมความยืดหยุ่น

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/is-adobe-right-for-your-biz-gradient

ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณจะสามารถเผยข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ได้หรือไม่

โดยทั่วไปแล้ว ในปัจจุบันทีมผลิตภัณฑ์มีสองตัวเลือกในการรับข้อมูลเชิงลึกที่ต้องการ ทีมผลิตภัณฑ์จะส่งคำขอไปยังรายการที่รอดำเนินการของนักวิเคราะห์และรอข้อมูลเชิงลึกแบบ Omnichannel หรือต้องดำเนินการกับข้อมูลเชิงลึกด้วยตนเองจากช่องทางดิจิทัลเดียว

หากทีมผลิตภัณฑ์เครื่องมือสำหรับดำเนินการด้วยตนเอง ก็ต้องรอหลายวันหรือเป็นสัปดาห์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ต้องการ หากมีคำถามเพื่อติดตามผล อาจต้องรอนานขึ้น ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกน้อยลง การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบลดลง และโอกาสน้อยลงในการเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ใช้งานผลิตภัณฑ์

หากทีมผลิตภัณฑ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เอง ก็มักจะมาจากอินเทอร์เฟซที่สามารถตอบคำถามง่ายๆ เกี่ยวกับชุดข้อมูลเดียวเท่านั้น โดยที่ไม่สามารถทำการวิเคราะห์เชิงลึกใดๆ ได้ด้วยตัวเองและไม่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อประสบการณ์ลูกค้าในภาพรวม

#fafafa

Adobe ช่วยคุณได้

Product Analytics ช่วยให้คุณเจาะลึกข้อมูลในแง่มุมที่ซับซ้อนนอกเหนือไปจากคำถามผิวเผิน คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ตามคำแนะนำที่คุณดำเนินการได้เอง จากนั้นหากคุณต้องการเจาะลึกข้อมูลเพิ่มเติม เพียงคลิกที่ “Open in Workspace” และระบบจะส่งการวิเคราะห์ของคุณไปดำเนินการต่อที่ Analysis Workspace คุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพทั้งหมดของความสามารถขั้นสูงสุดของเราเพื่อถามคำถามเชิงลึกยิ่งขึ้นและทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์ของคุณ การใช้ Analysis Workspace (เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงอันทรงพลังที่สุดในอุตสาหกรรม) ร่วมกับการวิเคราะห์แบบมีคำแนะนำที่ใช้งานง่ายจะเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้ทุกคนและจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกตามที่ต้องการ

ดูการทำงานของข้อมูลเชิงลึก

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/blades/product-analytics-summit-session

#FBFBFB

แนะนำสำหรับคุณ

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/product-analytics