ADOBE WORKFRONT

หยุดขอให้กล่องข้อความของคุณจัดการโปรเจ็กต์

กล่องข้อความและหน้าต่างแชทที่อัดแน่นไม่ใช่เส้นทางไปสู่ประสิทธิภาพของทีม เชื่อมต่อ ทำงานร่วมกัน และลดความซับซ้อนของเวิร์กโฟลว์โดยใช้ Adobe Workfront เพื่อเปิดตัวแคมเปญและมอบประสบการณ์เฉพาะตัวได้ตามความต้องการ

ไม่ว่าคุณจะมีบทบาทอะไร Workfront ก็ครอบคลุมโฟลว์การทำงานของคุณ

ทำการตลาดด้วยกลยุทธ์ ไม่ใช่อาศัยโชคชะตา

 • นำกลยุทธ์มาปรับใช้กับการทำงาน กำหนดเป้าหมายและเชื่อมโยงระหว่างคำขอของโปรเจ็กต์ เชื่อมโยงงานประจำวันกับกลยุทธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบการบันทึกทางการตลาด
 • วางแผน จัดลำดับความสำคัญ แล้วสร้างระบบการทำงานซ้ำ เปรียบเทียบแผนโปรเจ็กต์แบบเทียบเคียงกัน เลือกแผนที่ดีที่สุด จากนั้นปรับแผนทันทีขณะที่เพิ่มข้อมูลใหม่หรือโอกาสทางการตลาดมีการเปลี่ยนแปลง
 • สร้างเวิร์กโฟลว์การตลาดที่คล่องตัว เร่งการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติเทมเพลตรายงานแบบเรียลไทม์และกระดาน Agile ที่มุ่งเน้นด้านการตลาดรวมถึงการผสานรวมโดยตรงกับแอปพลิเคชันที่จำเป็นเช่น Adobe Creative Cloud
 • มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานของแบรนด์ ใช้การตรวจสอบออนไลน์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น ส่งคำขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติโปรเจ็กต์ในขณะที่ดูแลจัดการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ตรวจสอบได้
 • ส่งมอบแอสเซทของแคมเปญสำหรับการใช้งาน แก้ไขแอสเซทที่มีอยู่เพื่อเริ่มแคมเปญใหม่ๆ และส่งแอสเซทเหล่านั้นไปยัง Adobe Experience Manager เพื่อใช้งานได้โดยตรง จากนั้นวัดประสิทธิภาพของแอสเซทและสร้างระบบการทำงานซ้ำ

 

รักษามาตรฐานการบริหารจัดการโปรเจ็กต์ รองรับองค์กรทุกขนาด

 • ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ กำหนดเป้าหมาย สร้างกรณีการใช้งานของธุรกิจ และประเมินกลยุทธ์ จากนั้นเชื่อมโยงงานประจำวันกับเป้าหมายทั้งหมดในขณะที่ลดเวลาการตอบสนองของ PMO
 • มอบผลลัพธ์ สร้างแผนโปรเจ็กต์ที่ปรับให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เปรียบเทียบสถานการณ์ทางเลือก ตรวจสอบคำขอกับการจัดลำดับความสำคัญ รวมทั้งทำความเข้าใจขีดความสามารถ ระยะเวลา และข้อดีข้อเสียได้อย่างแท้จริง
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบ เร่งการดำเนินงานด้วยระบบอัตโนมัติ เทมเพลต และการรายงานแบบเรียลไทม์ ติดตามความคืบหน้าเพื่อจัดการความเสี่ยง และรองรับวิธีการทำงานหลายรูปแบบ เช่น Scrum และ Kanban ได้ในแอปพลิเคชันเดียว
 • เร่งขั้นตอนและตรวจสอบการอนุมัติ มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานและรักษาบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ตรวจสอบได้ด้วยเครื่องมือที่ช่วยทีมต่างๆ เช่น ไอที การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ กฎหมาย และการจัดการในการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และอนุมัติโปรเจ็กต์ออนไลน์
 • อยู่ในงบประมาณและตรงเวลา ตรวจสอบกระบวนการกับกลยุทธ์และความก้าวหน้ากับเป้าหมาย เชื่อมต่อการผลิตกับแอปพลิเคชันอื่นๆ สำหรับองค์กรเพื่อการใช้งาน รวมทั้งวัดผลและประเมินประสิทธิภาพของโปรเจ็กต์เพื่อให้บรรลุความสำเร็จ

 

ไม่ได้แค่เพียงส่งมอบ นำเสนอบริการได้เหนือความคาดหมายของลูกค้า

 • กระตุ้นผลลัพธ์ทางธุรกิจ ตั้งเป้าหมายและกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ จากนั้นประเมินคำขอของลูกค้าโดยเทียบกับเป้าหมายและกลยุทธ์ดังกล่าว เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่รวดเร็วและดียิ่งขึ้น
 • วางแผน จัดลำดับความสำคัญ แล้วสร้างระบบการทำงานซ้ำ สร้างและเปรียบเทียบแผนโปรเจ็กต์แบบเทียบเคียงกันเพื่อกำหนดแนวทางที่ดีที่สุด จากนั้นให้ระบบอัตโนมัติอัปเดตแผนงานและงานที่ได้รับมอบหมายตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า
 • สร้างกระบวนการอัตโนมัติ เร่งระยะเวลาของแคมเปญด้วยระบบการทำงานแบบรวมศูนย์ รวมทั้งระบบอัตโนมัติ เทมเพลต และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ใช้วิธีการทำงานต่างๆ ได้ตามความต้องการของคุณรวมถึง Agile, Kanban, Scrum, Waterfall และ Gantt
 • การตรวจสอบและการอนุมัติออนไลน์ ดูแลเนื้อหาให้เป็นไปตามข้อกำหนดและสอดคล้องกับแบรนด์ด้วยการตรวจสอบออนไลน์ที่ทำงานร่วมกัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกจะสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และอนุมัติแอสเซทได้ในขณะที่ยังคงรักษาบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ตรวจสอบได้
 • เพิ่มความคล่องตัวในการสร้างและส่งมอบเนื้อหา ใช้เครื่องมือที่วัดประสิทธิภาพของแอสเซท จากนั้นนำแอสเซทที่มีอยู่มาใช้ซ้ำเป็นจุดเริ่มใช้งานสำหรับแคมเปญใหม่ คุณจะสามารถส่งแอสเซทที่ได้รับการอนุมัติได้โดยตรงไปยัง Adobe Experience Manager และโซลูชันอื่นๆ สำหรับการใช้งาน

เมื่อคุณรู้ว่า Workfront เหมาะสำหรับคุณแล้ว มาเชื่อมต่อและเร่งความเร็วกัน

นี่คือวิธีที่ Adobe Workfront ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

เปลี่ยนจากเป้าหมายไปสู่ “การลงมือทำ” ในที่เดียว

Workfront ทำให้ทุกคนรับรู้ถึงเป้าหมายเพื่อให้สามารถจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน ติดตามความคืบหน้า และวัดผลลัพธ์ได้ และเมื่อเป้าหมายของคุณพัฒนาต่อไป Workfront จะจัดลำดับข้อมูลให้กับทีมที่ดำเนินงานเพื่อนำไปใช้งานจริง แล้วผลลัพธ์ล่ะ? การปรับให้สอดคล้องและการมุ่งเน้นที่ดีขึ้นเพื่อประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

ดูทรัพยากรทั้งหมดของคุณ ปรับให้สอดคล้องกัน แล้วดำเนินการ

ติดตามโปรเจ็กต์ เป้าหมาย และขีดความสามารถของทีมได้ในที่เดียว Workfront มีเครื่องมือแหล่งข้อมูลที่แสดงเป็นภาพและระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์คำขอโดยเทียบกับลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดาย ปรับสมดุลปริมาณงาน และระบุสมาชิกในทีมที่ดีที่สุดสำหรับทุกงาน

จัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ

ด้วยการรับข้อมูลแบบรวมศูนย์และการแสดงงานที่กำลังดำเนินอยู่ รวมถึงเทมเพลตและเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่กำหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ คุณจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถและส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการ

ทำงานร่วมกันได้อย่างแท้จริงโดยไม่มีข้อจำกัด

Workfront ช่วยให้ทำงานร่วมกันระหว่างแอปพลิเคชัน เช่น Adobe Creative Cloud ได้อย่างสำเร็จลุล่วง นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือตรวจทานออนไลน์ที่ทำให้การอนุมัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องง่ายและใช้ได้ทันทีสำหรับวิธีการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย เช่น Agile, Kanban, Scrum และอื่นๆ

Adobe สร้างสรรค์นวัตกรรมสำคัญด้วย Workfront ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานของ Forrester

รูปภาพ Forrester

แต่จะดียิ่งขึ้นหากใช้ร่วมกัน

Workfront + Adobe Experience Cloud

นำเสนอเนื้อหาตั้งแต่การออกไอเดียไปจนถึงการปรับใช้งานได้เร็วขึ้นด้วย Content Supply Chain ที่ราบรื่น ผสานการทำงานของ Workfront กับ Adobe Experience Cloud และ Adobe Creative Cloud เพื่อให้ทีมสามารถมองเห็นกระบวนการได้อย่างรอบด้าน ทำงานในเวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมโยง และใช้ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI

Workfront + Adobe Marketo Engage

นำเสนอแคมเปญ B2B ของคุณตั้งแต่การออกไอเดียไปจนถึงการทำการตลาดได้เร็วกว่าเดิม เชื่อมต่อ Workfront กับ Marketo Engage และใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ การสำรวจองค์กรได้อย่างรอบด้านในประสิทธิภาพการทำงาน การรับโปรเจ็กต์ใหม่ๆ ได้อย่างคล่องตัว และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับให้เหมาะสม

 

ดูว่าใครทำงานอย่างชาญฉลาดมากกว่า — ไม่ใช่ทำงานหนักกว่า — ด้วย Adobe Workfront

โลโก้ Sage

ประหยัดเวลา 2,000 ชั่วโมง

โลโก้ Thermo Fisher Scientific

ระยะเวลาของโปรเจ็กต์ลดลง 20%

โลโก้ JLL

เอาต์พุตการค้นหาเพิ่มขึ้น 260%

โลโก้ T-Mobile

ประหยัดเงินกว่า 2 ล้านดอลลาร์

“เครื่องมือใหม่ๆ และการเพิ่มขีดความสามารถนี้ช่วยให้เราได้รับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียวเพื่อการทำงานทั่วทั้งองค์กร การควบคุมและทำให้ข้อมูลพร้อมใช้งานสำหรับพนักงานจะช่วยให้พวกเขาทำงานได้ดีที่สุดในเส้นทางอาชีพ”

 

Peter DeLuca, Chief Creative Officer, T-Mobile

ดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ดูว่า Workfront ทำอะไรได้บ้างเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการงานของคุณ