ADOBE WORKFRONT

บรรลุเป้าหมายด้วยการมอบหมายคนที่ใช่ให้กับโครงการที่เหมาะสม

การส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วยการจัดการทรัพยากรที่ถูกต้อง เครื่องมือการจัดการทรัพยากรระดับองค์กรของ Workfront ช่วยให้คุณรับรู้จำนวนงานที่สมาชิกในทีมแต่ละคนรับผิดชอบและมอบหมายคนที่เหมาะสมในการทำโครงการที่มีมูลค่าสูงสุดได้โดยอัตโนมัติ

workfront video

สัมผัส Workfront จากการใช้งานจริง

ดูว่า Workfront ช่วยให้ทำงานราบรื่นได้อย่างไร ตั้งแต่การทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ ไปจนถึงระบบ Executive Dashboard

intelligent-commerce-do-more

งานที่ทำเสร็จอย่างถูกต้องเริ่มต้นจากการมอบหมายให้กับผู้ที่เหมาะสม

องค์กรอาจประสบปัญหาบุคลากรบางส่วนไม่เพียงพอได้ทุกเมื่อ ในขณะที่บางส่วนก็รอการมอบหมายงานต่อไปอย่างสูญเปล่า การจัดการทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจทำให้เกิดความเหนื่อยหน่าย การส่งงานไม่ตรงเวลา และอัตราการลาออกที่เพิ่มขึ้น

หากต้องการเพิ่มผลผลิตของคุณให้สูงสุดไปพร้อมกับใช้ทักษะของทีมอย่างมีกลยุทธ์ คุณต้องมีเครื่องมือการจัดการทรัพยากรที่ช่วยให้คุณมองเห็นถึงความสามารถในปัจจุบันและอนาคตของทุกคน ด้วยวิธีนี้ คุณจึงจะสามารถมอบหมายงานที่เข้ามาให้กับคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมได้อย่างมั่นใจ

Adobe ช่วยคุณได้

Adobe ช่วยคุณได้

Adobe Workfront เป็นโซลูชันการจัดการโครงการระดับองค์กรที่จัดลำดับความสำคัญของคำของานที่เข้ามาตามเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรคุณ เครื่องมือการจัดการทรัพยากรแบบแสดงภาพในตัวจะแสดงความสามารถของทีมในที่เดียว ซึ่งช่วยให้คุณมอบหมายทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับงานที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดได้อย่างมั่นใจ


Adobe และ Workfront ช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการและทำงานทันกำหนดเวลาอย่างมีกลยุทธ์ได้ดังนี้

การมอบหมายงานเชิงกลยุทธ์
ดูปริมาณงานปัจจุบันและปริมาณงานที่จะมาถึงของทีม แล้วใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อจัดลำดับความสำคัญและมอบหมายงานให้กับทีมที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้งานสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

รับมุมมองที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและการใช้ทรัพยากร เพื่อให้คุณเดินหน้างานต่อไปได้โดยไม่เสี่ยงต่อการเกิดความเหนื่อยหน่ายหรือการใช้งบประมาณเกิน

การวางแผนสถานการณ์จำลอง
เปรียบเทียบสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อดูว่าคุณมีช่องโหว่ด้านทรัพยากรในจุดใดบ้างที่อาจชะลอการทำงานก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง

การคาดการณ์งานล่วงหน้า

กำหนดว่าคุณจะสามารถทำงานใหม่ได้เมื่อใด มีปัญหาติดขัดตรงจุดใด และควรจ้างพนักงานเพิ่มเมื่อใด

“เราสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าเราใช้เวลาและเงินไปกับวัสดุและเครื่องมือมากน้อยเพียงใด เราจึงสามารถประเมินการวางแผนตามความเป็นจริงได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนล่วงหน้า”

CHRISTIAN SVATEK

ผู้จัดการโครงการระดับอาวุโส, Sound Solutions International


เจาะลึกการจัดการทรัพยากร

Workfront

การจัดการทรัพยากรระดับองค์กร: คู่มือการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถและเวลาฉบับสมบูรณ์

เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานที่ทีมของคุณทำอยู่ได้อย่างไร และช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมกำลังปฏิบัติตามเป้าหมายและไทม์ไลน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy

มาพูดคุยกันว่า Adobe Workfront สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง