https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/workfront-benefits

ADOBE WORKFRONT

บรรลุเป้าหมายด้วยการมอบหมายคนให้เหมาะสมกับงาน

การส่งมอบงานที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วยการจัดการทรัพยากรที่ถูกต้อง เครื่องมือการจัดการทรัพยากรระดับองค์กรของ Workfront ช่วยให้คุณรับรู้จำนวนงานที่สมาชิกในทีมแต่ละคนรับผิดชอบและมอบหมายคนที่เหมาะสมในการทำโปรเจกต์ที่มีมูลค่าสูงสุดได้โดยอัตโนมัติ

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/workfront/resource-scheduling#watch | Watch video

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/workfront/workfront-in-action

intelligent-commerce-do-more

งานที่ทำเสร็จอย่างถูกต้องเริ่มต้นจากการมอบหมายให้กับผู้ที่เหมาะสม

ทุกชั่วขณะในองค์กรหนึ่งๆ จะต้องมีบุคลากรบางส่วนไม่เพียงพอ แต่บางส่วนกลับต้องรอรับมอบหมายงานต่อไปอย่างสูญเปล่าเสมอ การจัดการทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจทำให้เกิดความเหนื่อยหน่าย การส่งงานไม่ตรงเวลา และอัตราการลาออกที่เพิ่มขึ้น

หากต้องการเพิ่มผลผลิตของคุณให้สูงสุดไปพร้อมกับใช้ทักษะของทีมอย่างมีชั้นเชิง คุณต้องมีเครื่องมือการจัดการทรัพยากรที่ช่วยให้คุณมองเห็นถึงขีดความสามารถในปัจจุบันและอนาคตของทุกคน แล้วคุณจะสามารถมอบหมายงานที่เข้ามาให้กับคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมได้อย่างมั่นใจ

Adobe can help

Adobe ช่วยคุณได้

Adobe Workfront เป็นโซลูชันการจัดการงานสำหรับองค์กรที่จัดลำดับความสำคัญของงานที่เข้ามาตามเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร เครื่องมือการจัดการทรัพยากรแบบแสดงภาพในตัวจะแสดงขีดความสามารถของทีมในที่เดียว ซึ่งช่วยให้คุณมอบหมายทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับงานที่มีความสำคัญสูงสุดได้อย่างมั่นใจ

Adobe และ Workfront ช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการและทำงานทันกำหนดเวลาอย่างมีกลยุทธ์ได้ดังนี้

การมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ
ดูปริมาณงานปัจจุบันและปริมาณงานที่จะมาถึงของทีม แล้วใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อจัดลำดับความสำคัญและมอบหมายงานให้กับทีมที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้งานสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
เห็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับความคืบหน้าของโปรเจกต์และการใช้ทรัพยากร เพื่อให้คุณทำงานต่อไปได้โดยไม่กลัวว่าจะเกิดความเหนื่อยหน่ายหรือใช้งบประมาณเกิน

การวางแผนสถานการณ์จำลอง
เปรียบเทียบสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อดูว่าคุณมีช่องโหว่ด้านทรัพยากรในจุดใดบ้างที่อาจชะลอการทำงาน ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา

การคาดการณ์งาน
ประเมินว่าคุณจะสามารถทำงานใหม่ได้เมื่อใด มีปัญหาติดขัดตรงจุดใด และควรจ้างพนักงานเพิ่มเมื่อใด

“เราทราบได้อย่างรวดเร็วว่าเราใช้เวลาและเงินไปกับวัสดุและเครื่องมือมากน้อยเพียงใด เราจึงสามารถประเมินการวางแผนตามความเป็นจริงได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนล่วงหน้า”

CHRISTIAN SVATEK

ผู้จัดการ PMO ระดับอาวุโส, Sound Solutions International

เจาะลึกการจัดการทรัพยากร

Workfront

การจัดการทรัพยากรระดับองค์กร: คู่มือการจัดการบุคลากรและเวลาฉบับสมบูรณ์

เรียนรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานที่ทีมของคุณทำอยู่และช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมกำลังปฏิบัติตามเป้าหมายและไทม์ไลน์

ดาวน์โหลดคู่มือ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Content as a Service v2 - Monday, November 20, 2023 at 15:15