ADOBE WORKFRONT

บรรลุเป้าหมายด้วยการมอบหมายคนให้เหมาะสมกับงาน

การส่งมอบงานที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วยการจัดการทรัพยากรที่ถูกต้อง เครื่องมือการจัดการทรัพยากรระดับองค์กรของ Workfront ช่วยให้คุณรับรู้จำนวนงานที่สมาชิกในทีมแต่ละคนรับผิดชอบและมอบหมายคนที่เหมาะสมในการทำโปรเจ็กต์ที่มีมูลค่าสูงสุดได้โดยอัตโนมัติ

workfront video

สัมผัส Workfront จากการใช้งานจริง

ดูว่า Workfront ช่วยให้ทำงานราบรื่นได้อย่างไร ตั้งแต่การทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ ไปจนถึงระบบ Executive Dashboard

intelligent-commerce-do-more

งานที่ทำเสร็จอย่างถูกต้องเริ่มต้นจากการมอบหมายให้กับผู้ที่เหมาะสม

องค์กรอาจประสบปัญหาบุคลากรบางส่วนไม่เพียงพอได้ทุกเมื่อ ในขณะที่บางส่วนก็รอการมอบหมายงานต่อไปอย่างสูญเปล่า การจัดการทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจทำให้เกิดความเหนื่อยหน่าย การส่งงานไม่ตรงเวลา และอัตราการลาออกที่เพิ่มขึ้น

หากต้องการเพิ่มผลผลิตของคุณให้สูงสุดไปพร้อมกับใช้ทักษะของทีมอย่างมีกลยุทธ์ คุณต้องมีเครื่องมือการจัดการทรัพยากรที่ช่วยให้คุณมองเห็นถึงความสามารถในปัจจุบันและอนาคตของทุกคน ด้วยวิธีนี้ คุณจึงจะสามารถมอบหมายงานที่เข้ามาให้กับคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมได้อย่างมั่นใจ

Adobe ช่วยคุณได้

Adobe ช่วยคุณได้

Adobe Workfront เป็นโซลูชันการจัดการงานสำหรับองค์กรที่จัดลำดับความสำคัญของคำของานที่เข้ามาตามเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร เครื่องมือการจัดการทรัพยากรแบบแสดงภาพในตัวจะแสดงความสามารถของทีมในที่เดียว ซึ่งช่วยให้คุณมอบหมายทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับงานที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดได้อย่างมั่นใจ


Adobe และ Workfront ช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการและทำงานทันกำหนดเวลาอย่างมีกลยุทธ์ได้ดังนี้

การมอบหมายงานเชิงกลยุทธ์
ดูปริมาณงานปัจจุบันและปริมาณงานที่จะมาถึงของทีม แล้วใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อจัดลำดับความสำคัญและมอบหมายงานให้กับทีมที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้งานสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

รับมุมมองอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของโปรเจ็กต์และการใช้ทรัพยากร เพื่อให้คุณทำงานต่อไปได้โดยไม่เสี่ยงต่อการเกิดความเหนื่อยหน่ายหรือการใช้งบประมาณเกิน

การวางแผนสถานการณ์จำลอง
เปรียบเทียบสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อดูว่าคุณมีช่องโหว่ด้านทรัพยากรในจุดใดบ้างที่อาจชะลอการทำงานก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง

การคาดการณ์งานล่วงหน้า

กำหนดว่าคุณจะสามารถทำงานใหม่ได้เมื่อใด มีปัญหาติดขัดตรงจุดใด และควรจ้างพนักงานเพิ่มเมื่อใด

“เราสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าเราใช้เวลาและเงินไปกับวัสดุและเครื่องมือมากน้อยเพียงใด เราจึงสามารถประเมินการวางแผนตามความเป็นจริงได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนล่วงหน้า”

CHRISTIAN SVATEK

ผู้จัดการโปรเจ็กต์ระดับอาวุโส, Sound Solutions International


เจาะลึกการจัดการทรัพยากร

Workfront

การจัดการทรัพยากรระดับองค์กร: คู่มือการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถและเวลาฉบับสมบูรณ์

เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานที่ทีมของคุณทำอยู่ได้อย่างไร และช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมกำลังปฏิบัติตามเป้าหมายและไทม์ไลน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มาพูดคุยกันว่า Adobe Workfront สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง