ADOBE WORKFRONT

บรรลุเป้าหมายด้วยการมอบหมายคนที่ใช่ให้กับโครงการที่เหมาะสม

การส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วยการจัดการทรัพยากรที่ถูกต้อง เครื่องมือการจัดการทรัพยากรระดับองค์กรของ Workfront ช่วยให้คุณรับรู้จำนวนงานที่สมาชิกในทีมแต่ละคนรับผิดชอบและมอบหมายคนที่เหมาะสมในการทำโครงการที่มีมูลค่าสูงสุดได้โดยอัตโนมัติ

workfront video

สัมผัส Workfront จากการใช้งานจริง

ดูวิธีที่ Workfont ลดความซับซ้อนในการทำงานทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันระหว่างทีม หรือการรายงานแบบเรียลไทม์

intelligent-commerce-do-more

งานที่ทำเสร็จอย่างถูกต้องเริ่มต้นจากการมอบหมายให้กับผู้ที่เหมาะสม

องค์กรอาจประสบปัญหาบุคลากรบางส่วนไม่เพียงพอได้ทุกเมื่อ ในขณะที่บางส่วนก็รอการมอบหมายงานต่อไปอย่างสูญเปล่า การจัดการทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจทำให้เกิดความเหนื่อยหน่าย การส่งงานไม่ตรงเวลา และอัตราการลาออกที่เพิ่มขึ้น

หากต้องการเพิ่มผลผลิตของคุณให้สูงสุดไปพร้อมกับใช้ทักษะของทีมอย่างมีกลยุทธ์ คุณต้องมีเครื่องมือการจัดการทรัพยากรที่ช่วยให้คุณมองเห็นถึงความสามารถในปัจจุบันและอนาคตของทุกคน ด้วยวิธีนี้ คุณจึงจะสามารถมอบหมายงานที่เข้ามาให้กับคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมได้อย่างมั่นใจ

Adobe ช่วยคุณได้

Adobe ช่วยคุณได้

Adobe Workfront เป็นโซลูชันการจัดการโครงการระดับองค์กรที่จัดลำดับความสำคัญของคำของานที่เข้ามาตามเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรคุณ เครื่องมือการจัดการทรัพยากรแบบแสดงภาพในตัวจะแสดงความสามารถของทีมในที่เดียว ซึ่งช่วยให้คุณมอบหมายทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับงานที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดได้อย่างมั่นใจ


Adobe และ Workfront ช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการและทำงานทันกำหนดเวลาอย่างมีกลยุทธ์ได้ดังนี้

การมอบหมายงานเชิงกลยุทธ์
ดูปริมาณงานปัจจุบันและปริมาณงานที่จะมาถึงของทีม แล้วใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อจัดลำดับความสำคัญและมอบหมายงานให้กับทีมที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้งานสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

รับมุมมองที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและการใช้ทรัพยากร เพื่อให้คุณเดินหน้างานต่อไปได้โดยไม่เสี่ยงต่อการเกิดความเหนื่อยหน่ายหรือการใช้งบประมาณเกิน

การวางแผนสถานการณ์จำลอง
เปรียบเทียบสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อดูว่าคุณมีช่องโหว่ด้านทรัพยากรในจุดใดบ้างที่อาจชะลอการทำงานก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง

การคาดการณ์งานล่วงหน้า

กำหนดว่าคุณจะสามารถทำงานใหม่ได้เมื่อใด มีปัญหาติดขัดตรงจุดใด และควรจ้างพนักงานเพิ่มเมื่อใด

“เราสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าเราใช้เวลาและเงินไปกับวัสดุและเครื่องมือมากน้อยเพียงใด เราจึงสามารถประเมินการวางแผนตามความเป็นจริงได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนล่วงหน้า”

CHRISTIAN SVATEK

ผู้จัดการโครงการระดับอาวุโส, Sound Solutions International


เจาะลึกการจัดการทรัพยากร

Workfront

การจัดการทรัพยากรระดับองค์กร: คู่มือการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถและเวลาฉบับสมบูรณ์

เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานที่ทีมของคุณทำอยู่ได้อย่างไร และช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมกำลังปฏิบัติตามเป้าหมายและไทม์ไลน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy

มาพูดคุยกันว่า Adobe Workfront สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง