Adobe ในฐานะผู้นำด้านประสบการณ์ดิจิทัล

การยอมรับต่อ Adobe ในฐานะผู้นำด้านประสบการณ์ดิจิทัล

Adobe ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านแพลตฟอร์มประสบการณ์ดิจิทัล การวิเคราะห์ เนื้อหา การพาณิชย์ การจัดการงาน หรือแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติแบบ B2B

รายงานไม่เคยโกหกใคร

Adobe ได้รับตำแหน่งผู้นำ (Leader) ในรายชื่อผู้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของรายงานนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประสบการณ์ใช้งานของลูกค้า

สำรวจรายงานของนักวิเคราะห์ที่เน้นตามหมวดหมู่

ประสบการณ์ดิจิทัล

แผนภูมิ Gartner MQ Digital Experience Platforms ประจำปี 2566
โลโก้ Gartner

แพลตฟอร์มประสบการณ์ดิจิทัล

สำรวจว่าเพราะเหตุใด Adobe จึงได้รับเลือกให้เป็น Leader อีกครั้งในรายงาน Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Experience Platforms ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดรายงาน Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Experience Platforms ประจำปี 2566:

แผนภูมิ Forrester Wave™: Cross-Channel Marketing Hubs, ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566
โลโก้ Forrester

ศูนย์กลางการตลาดข้ามแบบช่องทาง

ค้นพบว่าเหตุใด Adobe Experience Platform จึงได้รับเลือกให้เป็น Leader และสิ่งที่เราเชื่อว่าเราคือผู้นำด้าน CCMH ในรายงาน The Forrester Wave™: Cross-Channel Marketing Hubs ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดรายงาน Forrester Wave™: Cross-Channel Marketing Hubs, ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566

Forrester Wave™: Digital Experience Platforms Q3 ปี 2564
โลโก้ Forrester

แพลตฟอร์มประสบการณ์ดิจิทัล

ดูเหตุผลว่าทำไม Forrester ถึงยกให้ Adobe เป็น Leader ใน Forrester Wave™: Digital Experience Platforms Q3 ปี 2564 และเหตุผลที่เราคิดว่า Adobe Experience Platform อาจเป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณ

ดาวน์โหลดรายงาน Forrester Wave™: Digital Experience Platforms, Q3 ปี 2564

The Forrester Wave™: Enterprise Marketing Software Suites, Q3 ปี 2565
โลโก้ Forrester

ชุดเครื่องมือการตลาดสำหรับองค์กร

อ่าน The Forrester Wave™ for Enterprise Marketing Suites ปี 2565 เพื่อดูว่า Adobe ได้รับคะแนนสูงสุดในด้านใด และสิ่งที่ Adobe เชื่อว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตในธุรกิจของคุณ

รับรายงาน The Forrester Wave™ for Enterprise Marketing Suites ปี 2565:

Forrester Wave™: Digital Experience Platforms Q3 ปี 2564
โลโก้ Forrester

Peak Matrix

Digital Experience Platform

Everest Group จัดอันดับให้ Adobe เป็น Leader ในด้าน PEAK Matrix สำหรับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มประสบการณ์ดิจิทัล (DXP) ปี 2564

ดาวน์โหลดรายงาน Everest Group: Digital Experience Platforms, ปี 2564

Gartner Magic Quadrant™ ปี 2565 ในด้านแพลตฟอร์มประสบการณ์ดิจิทัล
โลโก้ Gartner

แพลตฟอร์มประสบการณ์ดิจิทัล

ดูว่าทำไม Adobe ถึงเป็นผู้นำในรายงานของ  Gartner Magic Quadrant™ ปี 2565 ในด้านแพลตฟอร์มประสบการณ์ดิจิทัล

ดาวน์โหลดรายงาน Gartner Magic Quadrant™ ปี 2565 ในด้านแพลตฟอร์มประสบการณ์ดิจิทัล


เนื้อหาและการค้า

Magic Quadrant for Personalization Engines ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2563
โลโก้ Gartner

การค้าดิจิทัล

ดูว่าเพราะเหตุใด Adobe จึงได้รับตำแหน่ง Leader ในรายงาน Gartner Magic Quadrant™ for Digital Commerce ปี 2565 รวมถึงจุดแข็งเฉพาะทางที่ได้รับการยอมรับ

ดาวน์โหลดรายงาน Gartner Magic Quadrant™ for Digital Commerce ปี 2564:

The Forrester WaveTM: Digital Asset Management for Customer Experiences, Q4 ปี 2562
โลโก้ Forrester

การจัดการแอสเซทดิจิทัลเพื่อประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า

Adobe ได้รับการยอมรับว่าเป็น Leader จากผู้ให้บริการชั้นนำ 13 รายในรายงานThe Forrester Wave™ Digital Asset Management For Customer Experience, Q1 ปี 2565

ดาวน์โหลดรายงาน The Forrester Wave™:  Digital Asset Management for Customer Experience, Q1 ปี 2565

The Forrester Wave™: B2C Commerce Suites, Q2 ปี 2565
โลโก้ Forrester

โซลูชันเพื่อการค้าแบบ B2C

อ่านรายงาน The Forrester Wave™: B2C Commerce Solutions, Q2 ปี 2565 เพื่อเรียนรู้ว่าเพราะเหตุใด Adobe จึงได้รับการยกย่องให้เป็น “ผู้ให้บริการที่ดีเยี่ยม” และเพราะเหตุใดเราจึงเชื่อว่าเรากำลังสร้างเทคโนโลยีการค้าที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น

รับรายงาน The Forrester Wave™:  B2C Commerce Solutions, Q2 ปี 2565:


ข้อมูลเชิงลึกและกลุ่มเป้าหมาย

กราฟจาก The Forrester Wave™: Digital Intelligence Platforms, Q4 ปี 2565
โลโก้ Forrester

แพลตฟอร์มข้อมูลดิจิทัล

ดูว่าเพราะเหตุใด Adobe จึงได้รับการยกย่องให้เป็น Leader ในรายงาน The Forrester Wave™: Digital Intelligence Platforms ปี 2565 และ Adobe Real-Time CDP, Adobe Target และ Adobe Analytics ผสานการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเพื่อยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้อย่างไร

ดาวน์โหลดรายงาน The Forrester Wave™: Digital Intelligence Platforms ปี 2565

โลโก้ Forrester

โซลูชันการวิเคราะห์ลูกค้า

ดูเหตุผลที่นักการตลาดและผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าควรพิจารณาเลือกใช้ Adobe ในรายงาน The Forrester Wave™: Customer Analytics Technologies, ปี 2565

รับรายงาน The Forrester Wave™: Customer Analytics Technologies, ปี 2565:

The Forrester WaveTM: Digital Asset Management for Customer Experiences, Q4 ปี 2562
โลโก้ Forrester

แพลตฟอร์มข้อมูลการค้าปลีกและลูกค้า CPG

ดูว่าเพราะเหตุใด IDC จึงยกให้ Adobe เป็น Leader ในIDC MarketScape: Worldwide Retail and CPG Customer Data Platform Vendor Assessment ปี 2565

รับข้อความสั้นๆ ที่ตัดตอนมาจากรายงาน IDC MarketScape: Worldwide Retail and CPG Customer Data Platform Vendor Assessment ปี 2565:


กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

Gartner Magic Quadrant for CRM Lead Management ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2563
โลโก้ Gartner

ศูนย์กลางการตลาดหลายช่องทาง

อ่านรายงาน Gartner® Magic Quadrant™ for Multichannel Marketing Hubs ปี 2565 เพื่อดูว่าเพราะเหตุใด Adobe จึงได้รับการยกย่องในฐานะ Leader จากผู้ให้บริการ 17 ราย

รับรายงาน \Gartner® Magic Quadrant™ for Multichannel Marketing Hubs ปี 2565:

Gartner Magic Quadrant for CRM Lead Management ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2563
โลโก้ Gartner

แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติแบบ B2B

Adobe ได้รับตำแหน่ง Leader ในรายงาน Gartner® Magic Quadrant™ for B2B Marketing Automation Platforms ปี 2565 อ่านรายงานเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดแข็งที่ได้รับการยอมรับ

ดาวน์โหลดรายงาน Gartner® Magic Quadrant™ for B2B Marketing Automation Platforms ปี 2565:

Gartner Magic Quadrant for CRM Lead Management ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2563
โลโก้ Gartner

แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติแบบ B2B — ความสามารถที่สำคัญ

Adobe ได้รับการยอมรับในรายงาน Gartner® Critical Capabilities for B2B Marketing Automation Platforms ปี 2565 อ่านรายงานเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีให้คะแนนสูงสุดของ Adobe ใน 3 กรณีการใช้งานที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

ดาวน์โหลดรายงาน Gartner® Critical Capabilities for B2B Marketing Automation Platforms ปี 2565:


เวิร์กโฟลว์การตลาด

Forrester Wave™: Collaborative Work Management Tools, Q4 ปี 2565 Magic Quadrant
โลโก้ Forrester

เครื่องมือการจัดการการทำงานร่วมกัน

อ่าน The Forrester Wave™: Collaborative Work Management Tools, Q4 ปี 2565 เพื่อดูว่าทำไม Adobe Workfront ยังคงเป็น Leader ในตลาดและจากการสำรวจของเรา

ดาวน์โหลดรายงาน The Forrester Wave™: Collaborative Work Management Tools, Q4 ปี 2565:


รางวัลด้านประสบการณ์ดิจิทัลในอุตสาหกรรมสำหรับ Adobe

แพลตฟอร์มประสบการณ์ดิจิทัล

#1 สำหรับ AI แบบฝัง

โซลูชันด้าน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด

Winner ประจำปี 2565

10 หมวดหมู่เทคโนโลยีจาก Constellation ShortList