โดดเด่นในด้านการค้าดิจิทัลและเป็นผู้นำใน Magic Quadrant™

Adobe logo

Adobe ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำใน 2021 Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Commerce จากบรรดาผู้ขาย 17 ราย โดย Gartner® ประเมินผู้ขายด้านการค้าดิจิทัลในด้าน "ความสมบูรณ์ของวิสัยทัศน์" และ "ความสามารถในการดำเนินการ" ดาวน์โหลดรายละเอียดเกี่ยวกับจุดแข็งของเราและของผู้ขายรายอื่นได้ฟรี

กรอกแบบฟอร์มเพื่อดูรายงาน

คำอธิบายรูปภาพ

โปรดแชร์ข้อมูลติดต่อเพื่อดาวน์โหลดรายงาน


Jason Daigler และคณะ, "Magic Quadrant for Digital Commerce," Gartner, 31 สิงหาคม 2021

Gartner ไม่รับรองผู้ขาย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ปรากฎในสิ่งพิมพ์งานวิจัย และไม่แนะนำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีเลือกเฉพาะผู้ขายที่มีคะแนนสูงสุดหรือการกำหนดอื่นๆ สิ่งพิมพ์งานวิจัยของ Gartner ประกอบด้วยความคิดเห็นขององค์กรวิจัยของ Gartner และไม่ควรตีความว่าเป็นข้อความแสดงข้อเท็จจริง Gartner ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ที่เกี่ยวกับการวิจัยนี้ รวมถึงการรับประกันความสามารถทางการค้าหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

Gartner and Magic Quadrant เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Gartner, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ และถูกนํามาใช้ในที่นี้โดยได้รับอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์

กราฟิกนี้เผยแพร่โดย Gartner, Inc. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการวิจัยขนาดใหญ่และควรได้รับการประเมินในบริบทของเอกสารทั้งหมด สามารถขอเอกสารของ Gartner ได้จาก Adobe.com