Adobe ได้รับตำแหน่ง Leader ใน 2022 Gartner Magic Quadrant for DXP


Adobe รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับตำแหน่ง Leader ในรายงาน 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Experience Platforms เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ดูว่าเครื่องมือนวัตกรรมสำหรับประสบการณ์ดิจิทัลของ Adobe มีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณอย่างไร

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการทั้งหมดและสำรวจจุดแข็งอีกมากมายอย่างใกล้ชิด ซึ่งเราเชื่อว่าทำให้ Adobe เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแพลตฟอร์มด้านประสบการณ์การใช้งาน

กรอกแบบฟอร์มเพื่อดาวน์โหลดรายงาน

โปรดระบุข้อมูลติดต่อเพื่อดาวน์โหลดรายงาน


Gartner, Magic Quadrant ด้านแพลตฟอร์มประสบการณ์ดิจิทัล, Irina Guseva, Mike Lowndes, Jim Murphy, Gene Phifer, 23 กุมภาพันธ์ 2565

Gartner ไม่รับรองผู้ให้บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏในสิ่งพิมพ์งานวิจัย และไม่แนะนำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีเลือกเฉพาะผู้ให้บริการที่มีคะแนนสูงสุดหรือการกำหนดอื่นๆ สิ่งพิมพ์งานวิจัยของ Gartner ประกอบด้วยความคิดเห็นขององค์กรวิจัยของ Gartner และไม่ควรตีความว่าเป็นข้อความแสดงข้อเท็จจริง Gartner ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวกับการวิจัยนี้ รวมถึงการรับประกันความสามารถทางการค้าหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ 

Gartner and Magic Quadrant เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Gartner, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ และถูกนํามาใช้ในที่นี้โดยได้รับอนุญาต All rights reserved.

กราฟิกนี้เผยแพร่โดย Gartner, Inc. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการวิจัยขนาดใหญ่และควรได้รับการประเมินในบริบทของเอกสารทั้งหมด สามารถขอเอกสารของ Gartner ได้จาก Adobe.com