ADOBE WORKFRONT

The 2021 State of Work — การระบาดของโควิด-19 เปลี่ยนแปลงการทำงานในยุคดิจิทัลไปอย่างไร

เราสำรวจพนักงานเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่โควิด-19 จะได้รับการประกาศเป็นโรคระบาดใหญ่ และสำรวจอีกครั้งแปดเดือนต่อมา ในรายงานฉบับนี้ เราให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับการทำงานยุคดิจิทัล วิธีปรับตัวของพนักงาน และสิ่งที่บริษัทสามารถทำได้เพื่อให้เติบโตในสถานการณ์การทำงานและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

โรคระบาดใหญ่ได้สร้างบรรทัดฐานและความท้าทายใหม่ แต่ก็สร้างโอกาสใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน

รายงานสถานะการทำงานประจำปี 2564 แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีอุปสรรคมากมาย แต่พนักงานในปัจจุบันยังคงความตั้งใจมีส่วนร่วมและความยืดหยุ่น คนยุคมิลเลนเนียลและเจนเอ็กซ์เผชิญกับความพลิกผันที่แตกต่างกัน และพบด้วยว่าเทคโนโลยีคือโอกาสสูงสุดในการเสริมศักยภาพให้คนทำงานยุคดิจิทัล  

ต่อไปนี้คือข้อมูลเปิดเผยจากงานวิจัยของเรา

  • พนักงานมีการลงทุนมากขึ้นกว่าเดิม - พนักงานกล่าวว่าตนรู้สึกถึงการลงทุนในงานของตนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 79% เป็น 81%
  • คนต่างรุ่นมีประสบการณ์ต่อการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน - คนยุคมิลเลนเนียลรายงานว่าคะแนนการสร้างความสะดวกสบายและเสริมสร้างความไว้วางใจลดลง 3 คะแนน แต่คนเจนเอ็กซ์รายงานว่ามีการเพิ่มขึ้น 4 คะแนน
  • พนักงานยุคดิจิทัลไม่ต้องการที่จะใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีประสิทธิภาพ – เกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานกล่าวว่าตนมีแนวโน้มที่จะออกจากงานปัจจุบันหากไม่มีความสุขหรือผิดหวังกับเทคโนโลยีในที่ทำงาน (49%)

โลโก้ JLL

พนักงานยุคดิจิทัลทราบถึงการทำงานของเทคโนโลยี และทราบว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความสามารถในการประสบความสำเร็จ เมื่อนายจ้างจัดหาเครื่องมือที่ต่ำกว่ามาตรฐานแก่พนักงาน ย่อมก่อให้เกิดสิ่งที่แย่กว่าความไม่สะดวก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่ได้กังวลเรื่องคุณภาพของการทำงานหรือบุคลากรที่ทำงานมากนัก

Elizabeth Volini, Executive Director, ePMO Lead, PPM Platform Owner


ค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้นำสามารถช่วยเสริมสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล รับรายงาน The 2021 State of Work

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy