เดโม ENTERPRISE ASSET LIFECYCLE

แสดงภาพประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าด้วยข้อมูล

ราคา: ฟรี

ความยาว: 23 นาที 39 วินาที

Adobe Real-Time Customer Data Platform จะใช้ข้อมูลทุกชิ้นในองค์กรเพื่อสร้างมุมมอง 360 องศาของลูกค้าแต่ละรายในการมอบประสบการณ์ที่เฉพาะตัว

แนะนำสำหรับคุณ

มีอะไรที่ Adobe สามารถช่วยธุรกิจของคุณได้บ้าง