การสัมมนาผ่านเว็บ ADOBE EXPERIENCE MAKERS

The Good, The Better, The Best: กลยุทธ์ด้านเนื้อหาและการค้า

ราคา: ฟรี

ความยาว: 31 นาที 27 วินาที

มีหลายวิธีในการใช้เนื้อหาและกระบวนการตัดสินใจซื้อสำหรับการค้า แต่วิธีใดที่เหมาะกับแบรนด์ของคุณ เรียนรู้ข้อดีและข้อเสียจากเทคนิคทั่วไปสามประการ และเรียนรู้วิธีที่แบรนด์ในโลกแห่งความเป็นจริงนี้ใช้โซลูชันเนื้อหาและการค้าของ Adobe อย่างมีกลยุทธ์

วิทยากร

ภาพถ่ายหน้าตรงของวิทยากร

Ed Kennedy

PRODUCT MARKETING MANAGER—B2B COMMERCE,
 ADOBE

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับคุณ

มีอะไรที่ Adobe สามารถช่วยธุรกิจของคุณได้บ้าง