ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมช่วยปรับปรุง ROI ของคุณในทุกครั้ง

Forrester ได้เรียนรู้ว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดและ ROI ของตนเอง
อ่านข้อมูลทั้งหมดได้ใน ผลลัพธ์ทางธุรกิจจากการลงทุนในด้านประสบการณ์

อ่านรายงาน

Forrester

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จล้วนลงทุนใน CX เพื่อขับเคลื่อน ROI

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จตระหนักดีว่าประสบการณ์ของลูกค้าที่สมบูรณ์มีความสำคัญต่อ ROI มากกว่าการมุ่งเน้นที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง Adobe มอบหมายให้ Forrester Consulting ดำเนินการสำรวจออนไลน์กับผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านธุรกิจดิจิทัล การตลาด และการวิเคราะห์ 434 รายทั่วโลก โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยี CX นี่คือสิ่งที่เราค้นพบ

#f5f5f5

1.9x

อัตราการรักษาลูกค้าสูงขึ้น 1.9 เท่า

ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์มีอัตราการรักษาลูกค้า อัตราการซื้อซ้ำ และมูลค่าการสั่งซื้อโดยเฉลี่ยสูงขึ้น

#f5f5f5

2.1x

มูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าเพิ่มขึ้น 2.1 เท่า

ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเปลี่ยนลูกค้าประจำให้กลายเป็นผู้สนับสนุน ครึ่งหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าเพิ่มขึ้น

#f5f5f5

พนักงานพึงพอใจมากขึ้น 1.5 เท่า

ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์มีพนักงานที่มีความสุขมากขึ้นและมีความพึงพอใจในระดับบุคคล ทีมงาน และแผนกมากขึ้น

#f5f5f5

การเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้น 1.7 เท่า

ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์รายงานว่ามีอัตราการเติบโตของรายได้โดยเฉลี่ย 17% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 10% ในกลุ่มบริษัทอื่น

ความสุขตลอดอายุการใช้งานมีความสำคัญต่อลูกค้า พนักงาน และ ROI

ประสิทธิภาพของธุรกิจที่เหนือชั้นจะปรับปรุงในทุกด้านของวงจรชีวิตของลูกค้า ซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่มากขึ้น ความพึงพอใจและประสิทธิผลของพนักงานที่เพิ่มขึ้น และการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

เครื่องมือ CX ช่วยให้ธุรกิจได้เปรียบคู่แข่ง

ตัวชี้วัด ROI สำหรับการรักษาลูกค้า อัตราการซื้อ และมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน ทั้งหมดได้รับการปรับปรุงด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องใน CX

ลูกค้าจะภักดีกับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย CX

เมื่อธุรกิจต่างๆ ลงทุนใน CX ความพึงพอใจของลูกค้าจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการรักษาลูกค้า การซื้อ และความภักดีเพิ่มขึ้น และ ROI ที่มากขึ้น

มุ่งเน้นที่ประสบการณ์ลูกค้าเพื่อขับเคลื่อน ROI

Content as a Service v2 - general - Tuesday, June 4, 2024 at 15:56

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดย CXM

กลยุทธ์การจัดการประสบการณ์ลูกค้า (CXM) ที่แข็งแกร่งคือกุญแจสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ ดูว่า Adobe ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจดิจิทัลของเราเองอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร รวมถึงวิธีที่เราสามารถช่วยเหลือคุณได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CXM