ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมช่วยปรับปรุง ROI ของคุณในทุกครั้ง

Forrester ได้เรียนรู้ว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดและ ROI ของตนเอง
อ่านข้อมูลทั้งหมดได้ในผลลัพธ์ทางธุรกิจจากการลงทุนในด้านประสบการณ์

Forrester

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จลงทุนใน CX เพื่อขับเคลื่อน ROI

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จตระหนักดีว่าประสบการณ์ของลูกค้าที่สมบูรณ์มีความสำคัญต่อ ROI มากกว่าการมุ่งเน้นที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง Adobe มอบหมายให้ Forrester Consulting ดำเนินการสำรวจออนไลน์กับผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านธุรกิจดิจิทัล การตลาด และการวิเคราะห์ 434 รายทั่วโลก โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยี CX นี่คือสิ่งที่เราค้นพบ

ความสุขตลอดอายุการใช้งานมีความสำคัญต่อลูกค้า พนักงาน และ ROI

ประสิทธิภาพของธุรกิจที่เหนือชั้นจะปรับปรุงในทุกด้านของวงจรชีวิตของลูกค้า ซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่มากขึ้น ความพึงพอใจและประสิทธิผลของพนักงานที่เพิ่มขึ้น และการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

เครื่องมือ CX ช่วยให้ธุรกิจได้เปรียบคู่แข่ง

เครื่องมือ CX ช่วยให้ธุรกิจได้เปรียบคู่แข่ง

ตัวชี้วัด ROI สำหรับการรักษาลูกค้า อัตราการซื้อ และมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน ทั้งหมดได้รับการปรับปรุงด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องใน CX

ลูกค้าจะภักดีกับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย CX

ลูกค้าจะภักดีกับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย CX 

เมื่อธุรกิจต่างๆ ลงทุนใน CX ความพึงพอใจของลูกค้าจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการรักษาลูกค้า การซื้อ และความภักดีเพิ่มขึ้น และ ROI ที่มากขึ้น 

วิธีที่ธุรกิจมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ของลูกค้าเพื่อขับเคลื่อน ROI

SUMMIT

การปรับสมดุล CX และความสามารถของพนักงาน

ดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยที่ตรวจสอบจุดตัดที่สำคัญระหว่างความสามารถของพนักงานและประสบการณ์ของลูกค้า


บล็อก

Pitney Bowes และ ROI 198%

อ่านวิธีที่ Pitney Bowes หันมาใช้ Adobe Experience Cloud เพื่อสร้างรากฐานสำหรับนวัตกรรมดิจิทัลและเพิ่ม ROI ของตนเอง


บล็อก

ห้าตัวอย่างแบรนด์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

มาดูกันว่าห้าแบรนด์หลักใช้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร


การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดย CXM

กลยุทธ์การจัดการประสบการณ์ลูกค้า (CXM) ที่แข็งแกร่งคือกุญแจสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ ดูว่า Adobe ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจดิจิทัลของเราเองอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร รวมถึงวิธีที่เราสามารถช่วยเหลือคุณได้