Adobe Advertising Cloud och IT.

Modern annonsering kräver en modern annonsplattform. Med Adobe Advertising Cloud får du det. Titta igenom de här IT-resurserna för Adobe Advertising Cloud. Kom igång genom att läsa om vår inställning till IT och digitalisering. Fördjupa dig sedan i våra tekniska resurser.

Resurser för IT.

Community

Gå med i Adobe Advertising Cloud-communityn och lär dig hur du kommer igång.

Säkerhetsöversikt

Läs om säkerhetstekniken för att skydda kunddata som används i Adobe Advertising Cloud.

Annan säkerhetsinformation

Få en överblick på högre nivå av säkerhet och sekretess i Adobe.

Utvecklare och Adobe

Läs om vår blomstrande community av utvecklare i Adobe I/O.

Vanliga frågor om Adobe Advertising Cloud för IT.

Hur efterlever Adobe Advertising Cloud sekretesskraven?

Adobe Advertising Cloud samlar inte in någon direkt identifierbar information som namn eller e-postadresser om kunder som skulle kunna strida mot några tillämpliga sekretessregler eller -förordningar. Adobe är dessutom aktiv medlem av efterlevnadsråden Interactive Advertising Bureau (IAB) och IAB Europe, vilket innebär att vi följer en praxis för beteendestyrd annonsering online vad gäller transparens, konsumentkontroll, datasäkerhet, känsliga data och ansvarighet. 

Läs mer

 

Vad gör Adobe för att garantera datasäkerhet i Adobe Advertising Cloud?

Vi arbetar för att förebygga, upptäcka och åtgärda incidenter snabbt. Vi samarbetar även med ledande forskare, forskningsinstitutioner och andra partners för att hålla oss informerade om hot och sårbarheter. Vi strävar efter att införliva de senaste säkerhetsframstegen i våra produkter och tjänster. Speciellt för Adobe Advertising Cloud är att vi använder säkerhets- och kontrollfunktioner där informationen lagras och där vi tillämpar ledande säkerhetscertifieringar, inklusive SOC 2.

Läs mer

 

Kan Adobe Advertising Cloud integreras med våra befintliga datahanteringsplattformar? I så fall, hur överför vi dessa data till Adobe Advertising Cloud?

Adobe Advertising Cloud är starkt integrerat med Adobe Audience Manager och har en mängd färdiga serverintegreringar till flera andra plattformar för för hantering av målgrupps- och annonseringsdata. Om ni importerar datakällor som ännu inte är integrerade kan vi ofta lägga upp en feed för att överföra dessa data till Adobe Advertising Cloud.

Läs mer

 

Hur överför jag Adobe Advertising Cloud-data till mina externa rapportverktyg?

Vi kan ge er en e-postadress eller en FTP-plats som kan användas för bulkhämtning av Adobe Advertising Cloud-data för era egna rapportverktyg.

Läs mer

 

Fler vanliga frågor finns i vår konversationsguide.

Rekommenderas för dig

Kundberättelser för dig

”Advertising Cloud har mest potential.”

Med tillgång till alla betalda annonseringskanaler är Adobe Advertising Cloud väl positionerat att leverera annonsupplevelser i flera kanaler. Ladda ned Forrester Wave™: Omnichannel Demand-Side Platforms, Q2 2017 och läs om varför vi blivit utsedda till en ledare.

Ta din annonsering till den moderna eran.

Få en bredare överblick av Adobe Advertising Cloud och hur vi kan hjälpa er organisation att snabbt bygga kreativa annonsupplevelser i flera kanaler.

Läs mer om Adobe Advertising Cloud


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.