Adobe Advertising jämfört med konkurrenterna.  Adobe Advertising jämfört med konkurrenterna | Adobe för företag

Adobe Advertising är den enda kompletta plattformen för medieinköp, men vi skiljer oss även från mängden på andra sätt. Se här bara.

Utforska den djupgående integreringen mellan Adobe Advertising och Adobe Analytics.

Få ut mer av era annonsinvesteringar genom att koppla betalda medier till aktiviteter på er webbplats.

Alla andra

Adobe Advertising


Flerkanalsmarknadsföring

De arbetar i sanningens namn inte med flera kanaler och saknar vanligtvis en eller flera viktiga annonskanaler.

Adobe är en erkänd marknadsledare inom annonsintegrering över olika skärmar och kanaler med en unik lösning som kombinerar DSP:er och sökning.

Annonsörer kan använd ett enda gränssnitt för att planera, köpa in, hantera och optimera över alla kanaler, även för premiumplaceringar och direkta garanterade köp.


Varumärkesskydd och mediekvalitet

De kämpar för att garantera varumärkesskydd, kan sakna täckning och kan vara svårare att implementera.

Vi anser att det är vår skyldighet att tillgodose våra kunder mer lösningar som är säkra, transparenta och som lever upp till deras förväntningar. Vi använder ett diversifierat angreppssätt som inkluderar patentskyddad teknik och integreringar från tredje part för verifiering, filtrering, blockering av bud, webbsäkerhet, kvalitetskontroller och bedrägeriskydd.


Oberoende och insyn

Om de äger och driver medieföretag kan det leda till intressekonflikter mellan deras köp- och säljavdelningar. Vilket betyder att de inte kan leverera den insyn i resultat och finanser som du förtjänar.

Vi tjänar inte pengar på annonsutrymmen och har därför inga intressen som strider mot kundens. Vi arbetar helhjärtat för att skapa effektiva budgetar och strategier för kundens annonsering.

Vi ger annonsörer fullständig insyn i våra resultat och finanser, inklusive insyn i vår distributionskedja.


Annonshantering

De har endast begränsade möjligheter att erbjuda integreringar med annonsskapande och hanteringsfunktioner.

Vi har ett originalprogram för annonshantering, Advertising Creative, som delar användardata och sammanhangsbaserad målgruppsdata med vår DSP. Det betyder att annonser kan utvecklas med hjälp av samma användar- och målgruppsdefinitioner som finns på den DSP som används för inköp av media, vilket gör det lättare att vara konsekvent och sparar tid.


Select


Prime


Ultimate


Använder företaget ... 

en analysmetod som är under utveckling

en beprövad analysmetod

En avancerad analysmetod 

Ad hoc-analys med Analysis Workspace
Dra och släpp ett obegränsat antal datatabeller, visualiseringar och komponenter (kanaler, dimensioner, mått, segment och tidsgranularitet) till ett projekt.

Regelbaserad attribuering 
Första kontakt, sista kontakt osv.

Offlinedataintegrering
Integrera data från ett CRM-system eller någon annan källa med företagets online- eller offlinedata (t.ex. från lojalitetsprogram) som en extra analysdimension.

3

15

200

Avancerad segmentering med smarta segment 
Identifiera de statistiskt mest signifikanta skillnaderna i ett antal segment med hjälp av automatisk analys av alla mätvärden och dimensioner.

Avvikelseidentifiering 
Hitta automatiskt oväntade trender i datan.

Bidragsanalys
Hitta dolda mönster i datan som förklarar statistiska avvikelser och identifiera korrelationer bakom oväntad kundaktivitet.

10 tokens (körningar)

20 tokens (körningar)

Ytterligare prediktiva verktyg
Avancerade insikter från statistisk modellering och maskininlärning.

Tillval

Tillval

Tillval

Algoritmisk attribuering
Använd maskininlärning för att attribuera korrekt över era olika kanaler.

Tillval

Tillval

Tillval

Priser

Adobe Analytics Select

Begär en demo 

Adobe Analytics Prime

Begär en demo 

Adobe Analytics Ultimate

Begär en demo 

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Prime

Flerkanalsanalys för företag.
Förstå era kunder, få nya insikter och identifiera problem – allt med realtidsdata från flera kanaler. Mät hur effektiva era mobilappar är så att ni förstår hur användarna interagerar med era digitala upplevelser på olika typer av enheter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Alla andra
De har ingen äkta omnikanalslösning och saknar oftast en eller flera viktiga annonskanaler.

Adobe Advertising
Adobe är erkänd marknadsledare när det gäller integreringar för olika kanaler och skärmar med unika särskiljande funktioner inom linjär-TV och social medier.
Annonsörerna kan utnyttja alla kanaler för heltäckande planering, inköp, administration och optimering (inklusive köpta och privata lagerhanteringsavtal) med ett gränssnitt.

Alla andra
De har svårt att erbjuda tillräckligt varumärkesskydd, saknar ofta bredd och kan vara svårare att implementera.

Adobe Advertising
Vi anser att vi är skyldiga att ge våra kunder lösningar som är säkra, transparenta och speglar deras värderingar. Vi har ett mångfasetterat angreppssätt som omfattar egen teknologi liksom integreringar från andra leverantörer för exempelvis verifiering, filtrering, förhandsblockering, webbplatssäkerhet, kvalitetskontroll för innehåll och program för att motverka annonsbedrägerier.

Alla andra
Om de äger och hanterar webbegendomar kan detta orsaka en intressekonflikt mellan deras inköps- och försäljningssidor. Det betyder att ni inte får den transparens vad gäller resultat och ekonomi som ni förtjänar.

Adobe Advertising
Vi äger inga webbegendomar som vi tjänar pengar på via annonser och har därför bara kundernas bästa för ögonen när vi hjälper dem att optimera annonsbudgetar och strategier.
Vi ger annonsörer total transparens vad gäller resultat, ekonomi och styrning, inklusive fullständig insyn i distributionskedjan.

Alla andra
Vi har en inbyggd plattform för materialhantering, Advertising Creative, med samma användardata och sammanhangsbaserade målinriktningsdata som vår DSP. Det innebär att materialet kan utnyttja samma användar-/segmentdefinition som den DSP som används för att köpa media, vilket minskar mängden fel och spill.

Adobe Advertising
Vi ger er möjlighet att samla in data från ett stort antal kanaler, bland annat röst, OTT, ljud och sakernas internet. Och ni har tillgång till alla data, hela tiden.

Kundberättelser för dig


Ring oss och prata om vad Adobe Advertising göra för för ert företag?