https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/product-advertising-features

Undersökningar och test av varumärken

Fastställ annonsernas inflytande med vårt proprietära verktyg för A/B-testning – Experiment Designer. Använd även vårt kostnadsfria undersökningsverktyg för att mäta varumärkesmedvetenhet och kanalpåverkan.

____________________________________________________

Online, offline, ditt slutliga resultat – verktyg för varje kampanj.

Det är viktigt att inte bara testa, utan att även verkligen förstå vem som – och vem som inte – påverkas av dina reklamkampanjer. Men traditionella verktyg för tester och undersökningar fungerar inte i unison och du måste själv pussla samman konsumenternas attityder – och den bilden kan som bäst bli slumpartad.

Integrerade varumärkesstudier i Adobe Advertising Cloud förenar de olika delarna och ger er en heltäckande ögonblicksbild över varje kampanj, varje gång. Med enkla experiment för att utesluta partiskhet, och med kanalövergripande bedömningar för att mäta påverkan och effektivitet, kan ni alltid följa hur varje kampanj utvecklar sig.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Utforma experiment i realtid
Skapa enkla och tydliga experiment som passar bra för A/B-testning i vårt användarvänliga proprietära verktyg – som inte kräver några betungande insatser från programmerare eller utvecklare. Testa mer än bara målgrupper och annonser – ni kan testa allt som är möjligt att inrikta sig på i en placering – frekvens, del av dygnet, målgrupp, annonsinnehåll och mycket mer. Resultat i realtid ger er möjlighet att justera och ändra strategier för fortlöpande förbättring.

Resultat – online och i butik
Genom att mäta hur annonsering online påverkar försäljning i butik kan ni få en fullständig bild av hur digital marknadsföring och tv påverkar konverteringsgraden i butik. Detta är en omfattande strategi för sammankoppling av de olika kanalerna som hjälper er att fatta smartare affärsbeslut.

Fullständig transparens
Bedöm varumärkeslyftet i realtid utifrån medvetenhet, uppfattning och avsikt och testa sedan annonsinnehållet, formatet, målgrupperna, annonsutrymmena eller räckvidden/frekvensen för att få en komplett bild av hur era kanalöverskridande kampanjer presterar.

Läs mer om undersökningar och test av varumärken i Adobe Advertising Cloud.

Gräv djupare. Leverera mer.

På Adobe-bloggen kan du läsa om hur riktade varumärkesundersökningar kan ge er informationen ni behöver för att förbättra er optimering och lönsamhet och göra era kampanjer framgångsrikare .

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/advertising