Undersökningar och test av varumärken

Fastställ annonsernas inflytande med vårt proprietära verktyg för A/B-testning – Experiment Designer. Använd även vårt kostnadsfria undersökningsverktyg för att mäta varumärkesmedvetenhet och kanalpåverkan.


Online, offline, ditt slutliga resultat – verktyg för varje kampanj.

Det är viktigt att inte bara testa, utan att även verkligen förstå vem som – och vem som inte – påverkas av dina reklamkampanjer. Men traditionella verktyg för tester och undersökningar fungerar inte i unison och du måste själv pussla samman konsumenternas attityder – och den bilden kan som bäst bli slumpartad.

Integrerade varumärkesstudier i Adobe Advertising Cloud förenar de olika delarna och ger dig en heltäckande ögonblicksbild över varje kampanj, varje gång. Med enkelt experimenterande för att utesluta partiskhet och kanalöverskridande bedömningar för att mäta inverkan och effektivitet kan du alltid följa varje kampanjs utveckling.

Så här fungerar det.

Utforma experiment i realtid
Skapa enkla och tydliga experiment som passar bra för A/B-testning i vårt användarvänliga proprietära verktyg – som inte kräver att programmerare eller utvecklare behöver bli inblandade. Testa mer än bara målgrupper och annonser – du kan testa allt som är möjligt att variera i en placering – frekvens, del av dygnet, målgrupp, annons och mycket mer. Resultat i realtid ger dig kontroll att justera och ändra strategier för fortlöpande förbättring.

 

Resultat – online och i butik
Genom att mäta hur annonsering online påverkar försäljning i butik kan du få en fullständig bild av hur digital marknadsföring och tv påverkar konverteringsgraden i butik. Det är ett omfattande sätt att koppla samman de olika kanalerna som hjälper dig att ta smartare affärsbeslut.

Fullständig transparens
Bedöm varumärkesmedvetenhet utifrån medvetande, uppfattning och avsikt och testa sedan annonsinnehåll, format, målgrupper, annonsutrymmen eller räckvidd/frekvens för att få en komplett bild av dina kanalöverskridande kampanjers resultat.

Läs mer om undersökningar och test av varumärken i Adobe Advertising Cloud.

Gräv djupare. Leverera mer.

Läs om hur riktade varumärkesundersökningar kan ge dig informationen du behöver för att förbättra optimering, lönsamhet och kampanjframgång på Adobe-bloggen.

Läs mer

Visa liknande funktioner

Planering över flera skärmar

Planera och köp annonsering över olika skärmar och format. Hämta befintliga tv- och webbplaner eller en kombination av datauppsättningar för att fastställa den optimala blandningen av annonsutrymmen och effektiv budgetering för varje kanal, för att sedan kunna mäta räckvidd, frekvens och inverkan exakt.

Multivariat målinriktning

Välj den ultimata blandningen av målinriktningar med fler valmöjligheter, exempelvis annonsutrymmen baserade på webbplatser, appar och kategorier. Eller skapa din målinriktning utifrån målgruppssegment, enhetstyp, tillverkare, OS, webbläsare, uppkoppling eller plats, från landsnivå till postnummer.

Verktyg för varumärkesskydd

Skydda varumärket med vår branschledande verktyg för att säkerställa att marknadsföringsmaterial visas på bästa möjliga sätt. Sidgranskningsfunktioner identifierar och minskar risken för felaktig annonsering medan pre-bid-filtrering identifierar och förhindrar bedrägerier, varumärkesöverträdelser och synlighet som inte är optimal.


Ring oss och prata om vad Adobe Advertising göra för för ert företag?