Personbaserad marknadsföring

Rikta dig till enskilda kunder bortom cookies och enheter. Knyt samman en kunds enheter för att skapa en kundprofil. Med vår öppna och oberoende plattform är det även enkelt att slå ihop datakällor för att förbättra profilen. Allt detta kan användas till att hitta fler kunder med lookalike-modellering.


Leverera upplevelser till kunder. Inte enheter.

Enheter köper inte några produkter – det är kunderna som gör det. Det är dock en stor utmaning att få ditt budskap att nå rätt kund när de växlar mellan olika enheter. Om det blir fel leder det ofta till duplicering, förlorade pengar och noll avkastning på dina ansträngningar.

Nu kan du leverera komplett personbaserad marknadsföring som är både effektiviserad och förenklad. Genom att använda en kombination av din egen konsumentdata, tredjepartsföretag som knyter olika enheter till en och samma användare och vår egen proprietära Adobe Experience Cloud Device Co-op har du ojämförbar tillgång till konsumentdata. Allt detta gör det enklare att planera, mäta och genomföra alla dina marknadsföringssatsningar och samtidigt nå rätt målgrupp via rätt kanal – oavsett vilken enhet de använder.

Så här fungerar det.

Mer data och bättre målinriktning
Tack vare datasamarbeten och vår Device Co-op med deltagande varumärken kan du blicka bortom cookies och enskilda enheter och istället fokusera dina strategi på de individuella konsumenterna, oavsett var och hur de tar del av innehåll.

Lookalike-modellering
Utvidga din räckvidd med nya målgrupper. Använd lookalike-modellering i Audience Manager för att anpassa egna datasegment genom att hitta nya profiler med attribut som liknar målgruppens.

Kraftfulla förstahandsdata
Som Adobe Analytics- och Adobe Audience Manager-kund kan du hämta dina egna datasegment till vår DSP och använda dem i alla cookie-baserade annonsutrymmen.

Besökarsammanhang
Våra personbaserade marknadsföringsverktyg ger dig åtkomst till data som är avgörande för att upptäcka besökarsammanhang på webbplatser. Detta är centralt för att kunna leverera ytterst personaliserade upplevelser till dina kunder på alla deras enhet.

Läs mer om personbaserad marknadsföring i Adobe Advertising Cloud.

Starka tillsammans – fördelarna med Adobe Device Co-Op.

Vi är starka tillsammans

Titta på videon om du vill veta mer om hur vi mäter konsumentaktivitet över flera olika skärmar.

Titta nu

Utforska metoderna inom personbaserad marknadsföring.

Läs mer om nyckelkomponenterna i personbaserad marknadsföring i den här artikeln på Adobes blogg.

Läs mer

Visa liknande funktioner

Verktyg för varumärkesskydd

Skydda varumärket med vår branschledande verktyg för att säkerställa att marknadsföringsmaterial visas på bästa möjliga sätt. Sidgranskningsfunktioner identifierar och minskar risken för felaktig annonsering medan pre-bid-filtrering identifierar och förhindrar bedrägerier, varumärkesöverträdelser och synlighet som inte är optimal.

Planering över flera skärmar

Planera och köp annonsering över olika skärmar och format. Hämta befintliga tv- och webbplaner eller en kombination av datauppsättningar för att fastställa den optimala blandningen av annonsutrymmen och effektiv budgetering för varje kanal, för att sedan kunna mäta räckvidd, frekvens och inverkan exakt.

Attribution och mått

Använd mätningslösningar från branschledare som Nielsen för att få en fullständig överblick över en kampanjs framgång, både online och offline. Få åtgärdbara insikter med smidig tillgång till kampanjdata i realtid och anpassade rapporter.


Ring oss och prata om vad Adobe Advertising göra för för ert företag?