https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/product-advertising-features

Personbaserad marknadsföring

Rikta dig till enskilda kunder bortom cookies och enheter. Knyt samman en kunds enheter för att skapa en kundprofil. Med vår öppna och oberoende plattform är det även enkelt att slå ihop datakällor för att förbättra profilen. Allt detta kan användas till att hitta fler kunder med lookalike-modellering.

____________________________________________________

Leverera upplevelser till kunder. Inte enheter.

Enheter köper inte några produkter – det är kunderna som gör det. Det är dock en stor utmaning att få ditt budskap att nå rätt kund när de växlar mellan olika enheter. Om det blir fel leder det ofta till duplicering, förlorade pengar och noll avkastning på dina ansträngningar.

Nu kan ni leverera en komplett personbaserad marknadsföring som är både effektiviserad och förenklad. Genom att använda en kombination av er egen målgruppsdata, tredjepartsföretag som knyter olika enheter till en och samma användare och vår egen proprietära Adobe Experience Cloud Device Co-op har ni en ojämförbar tillgång till målgruppsdata. Allt detta gör det enklare att planera, mäta och genomföra alla era marknadsföringssatsningar och samtidigt nå rätt målgrupp via rätt kanal – oavsett vilken enhet de använder.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Mer data och bättre målinriktning
Tack vare datasamarbeten och vår Device Co-op med deltagande varumärken kan ni blicka bortom cookies och enskilda enheter och istället fokusera er strategi på de enskilda konsumenterna, oavsett var och hur de tar del av innehållet.

Lookalike-modellering
Utvidga er räckvidd med nya målgrupper. Använd lookalike-modellering i Audience Manager för att anpassa egna datasegment genom att hitta nya profiler med attribut som liknar målgruppens.

Kraftfulla förstahandsdata
Som Adobe Analytics- och Adobe Audience Manager-kund kan ni inhämta era egna datasegment till vår DSP och använda dem i alla cookie-baserade annonsutrymmen.

Besökarsammanhang
Våra personbaserade marknadsföringsverktyg ger er åtkomst till data som är avgörande för att upptäcka besökarsammanhang på webbplatser. Detta är centralt för att kunna leverera ytterst personaliserade upplevelser till era kunder på alla deras enheter.

#ffffff

Läs mer om personbaserad marknadsföring i Adobe Advertising Cloud.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/strength-in-numbers#watch-now | Strength in numbers — the benefits of Adobe Device Co-Op.

Vi är starka tillsammans

Titta på videon om du vill veta mer om hur vi mäter konsumentaktivitet över flera olika skärmar.

Titta nu

Utforska metoderna inom personbaserad marknadsföring.

Läs mer om nyckelkomponenterna i personbaserad marknadsföring i den här artikeln på Adobes blogg.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/advertising