Prediktiv modellering

Använd artificiell intelligens för att maximera konverteringen genom att använda rekommenderade kombinationer baserade på mål och budget. Få bättre kampanjprognoser med modeller för förväntade klick, kostnader, klickkostnader och intäkter för sökmarknadsföringsstrategin.


Ligg steget före konsumenten.

Du har en budget som ska ge maximalt antal konverteringar. Det betyder att du måste göra rätt avvägningar. Dagens konsumenter använder flera olika enheter och integrerar med varumärken i flera olika kanaler – vilket gör det ännu svårare att förutspå målgruppens beteenden.
 
Prediktiv modellering använder Adobe Sensei som är ett ramverk för artificiella intelligens och maskininlärning. En plattform som skapar prognoser som baseras på de scenarier du anger. Den AI-drivna motorn väljer rätt väg genom att skapa prognoser för målgruppens tittarvanor och kan till och med göra svåra avvägningar angående målgrupp, enhet, plats och tid. Resultatet är en högre konverteringsgrad med exakt samma budget, eller så kan du välja att sänka budgeten och behålla den befintliga konverteringsgraden.

Så här fungerar det.

Prediktiv modellering
Få insikter om hur du bäst når målgruppen – vid vilka tidpunkter, på vilka skärmar och med vilka nyckelordssökningar – samtidigt som du gör det mest av din budget.

Engagemangsmodellering
Genom att identifiera mikroögonblick, som när en kupong laddas ned, kan du skapa strategier för att svara med nya kundinteraktioner, som att återannonsera en sökannons nästa dag. Algoritmen för budgivning använder fler än 2 000 värden från Adobe Analytics för att optimera hela säljtratten.

Modellering för nyckelord och dimensioner
Maskininlärningsmodellerna visar prognoser för klick, kostnader, klickkostnader, positioner och intäkter för flera dimensioner, och skapar resultatrapporter. Nyckelordsoptimering ger insikter om intentioner och budgivningsoptimering. Dimensioner som stöds inkluderar enhet, plats, dag och målgrupp. Du kan även titta närmare på enskilda värden och dagar om du vill ha detaljerade analyser och bättre underlag för kampanjplanering.

Rekommendationer för annonsutgifter
Få prognoser som hjälper din budget oavsett sökkanal eller varumärke. Budgeten fördelas för bästa möjliga avkastning med hjälp av automatiserad medieplanering.

 

Läs mer om prediktiv modellering i Adobe Advertising Cloud.

Utforska den vinnande kombinationen.

Läs den här artikeln från Adobe-bloggen om du vill veta mer om hur du kan få insikter genom Adobe Advertising Cloud Search med Adobe Sensei.

Läs mer

Det här är framtiden.

Läs om hur prediktiv modellering förändrar branschen i den här artikeln från Adobe-bloggen.

Läs mer

Upptäck en vinnande kombination.

Visa liknande funktioner

Avancerad kampanjhantering

Gör det enklare att både skapa och uppdatera strukturer för sökkampanjer med intuitiva arbetsflöden och verktyg för automatiskt skapande, dynamisk redigering och kampanjrapportering, som kan användas med sökmotorer som Google, Bing, Yahoo och Yandex.

Utfallsoptimering

AI-driven optimering ökar mottagligheten för bud vid oväntade marknadsförändringar, som ökad CPC-konkurrens och mer exakta utgiftsmål.

 

Attribution och mått

Använd mätningslösningar från branschledare som Nielsen för att få en fullständig överblick över en kampanjs framgång, både online och offline. Få åtgärdbara insikter med smidig tillgång till kampanjdata i realtid och anpassade rapporter.


Ring oss och prata om vad Adobe Advertising göra för för ert företag?