Tv-annonsering i den digitala eran.  

Det har gått 75 år sedan den första tv-annonsen sändes i USA. Idag läggs det globalt 180 miljarder dollar på tv-annonser varje år. Efter alla dessa år finns det fortfarande vissa som tror att tv är det effektivaste sättet att skapa varumärkes- och produktmedvetenhet. Även om tv-annonsering fortsatt kommer att vara en viktig kanal måste du omfamna nya kanaler för att nå dagens konsumenter. Med Adobe Advertising Cloud TV kan ni sätta data i förarsätet.

Håll koll på tv-publiken.

Även när de byter kanal och plattform.

Det är en guldålder, inte bara några gyllene år.

Under de senaste åren har antalet manusbaserade tv-program dubblerats. Trots den explosionsartade ökningen tror vissa digitala förespråkare att tv-annonsering snart kommer att dö ut. Det är långt ifrån sanningen men om tv-annonsering ska förbli relevant måste annonsörer anamma nya lösningar – ny programvara som skapar effektivare annonsupplevelser. Du behöver inte använda fler program. Du behöver programmatiska lösningar.

Tv-annonsering måste följa den digitala världens exempel och då är nästa steg att planering och inköp av media automatiseras. Det handlar inte längre om tablålagd, direktsänd tv. Tv:n har utvecklats åt olika håll och kan sammanfattas i tre kategorier: tablålagd, anpassad eller smart. För att annonser ska vara effektiva i dagens klimat behöver du en helhetslösning för inköp av tv-annonser.

Dagens avancerade tv-lösningar är en källa till mer data och profileringsinformation än traditionell demografi. Ny data kan bland annat samlas in från tv-tillverkare, nästa generationens digitalboxar och digitala källor. Det de olika källorna har gemensamt är att de ger dig större räckvidd och förbättrad frekvenshantering, vilket gör att du kan skapa relevanta annonsupplevelser för nya eller underexponerade målgrupper. Du kan använda en större mängd data för planering, målgruppsprofilering och inriktning genom att integrera plattformar för analys och datahantering.

Funktioner som kommer att hjälpa dig att mäta resultat. Precis som för digitala medier får du bättre mätverktyg när du använder programmatisk teknik i kombination med traditionella tv-inköp. Det ger dig en omfattande förståelse av den inverkan tv-annonser har på digitalt engagemang, beteenden offline och varumärkestänkbarhet.

Adobe kan hjälpa till.

Adobe Advertising Cloud TV förnyar tv-annonsering med programvara. Genom att använda data och automatisering kan vi hjälpa dig att ta smartare beslut vid tv-inköp, leverera innehåll som passar din målgrupp och öka effekten av dina tv-annonser med tillgång till över 30 000 dataattribut för målgrupper. Med tillgång till flest sändningar och annonsplatser för kabel-tv av alla plattformar, öppnar Advertising Cloud upp för en fullständig tv-upplevelse – tablålagd, anpassad och smart – som når över 100 miljoner hushåll via annonsutrymme i nationell och lokal tv, VOD och mycket mer.

Tv-annonsering är en del av Adobe Advertising Cloud, som är branschens första oberoende, kompletta annonshanteringsplattform för traditionell tv och digitala format. Advertising Cloud är den enda lösningen som använder sig av all data och alla annonslösningar som Adobe har att erbjuda. Med bättre kontroll över globala annonsutgifter har du alla möjligheter att uppnå dina affärsmål.

Beställ en demo

DELL

”Eftersom vi kan utnyttja flera olika datakällor med Adobe Advertising Cloud kan vi också vara superspecifika med vem vi riktar oss till under en kampanj, oavsett skärm – även vid återmarknadsföring. Det är en avgörande faktor bakom det större antalet konverteringar, inklusive onlineköp och webbesök.”

Francesca Parodi, VP Americas Marketing, Dell

Funktioner för tv-annonsering

Planering av skiftet från tv till digital medier

När du får en översikt över planen för skiftet från tv till digitala medier blir det möjligt att identifiera överlappningar, arbeta effektivare och upptäcka nya kanaler. Nå fler genom att använda digitala data och tittarmönster för att minska avståndet mellan digital annonser och traditionella tv-annonser.

Alla former av TV

Nå ut till konsumenten oavsett var och hur de konsumerar tv-innehåll. Vi ger dig flest sändningar och annonsplatser för kabel-tv av alla plattformar och möjlighet till att använda privata marknader.

Datadriven målgruppsanpassning

Tänk längre än de demografiska kategorierna ålder och kön som traditionellt används inom tv-annonsering och inkludera tittarmönster, data från första part, varumärkeslojalitet, konsumentbeteenden och psykografiska data. Du kan även förutspå tittarvanor, baserade på anpassade målgruppsbeteenden och -egenskaper.

Utforska andra produkter

Hantering av sökmarknadsföring

Demand-side platform (DSP)


Let’s talk about what Adobe Advertising Cloud can do for your business.