Planering av skiftet från tv till digital medier

När du får en översikt över planen för skiftet från tv till digitala medier blir det möjligt att identifiera överlappningar, arbeta effektivare och upptäcka nya kanaler. Nå fler genom att använda digitala data och tittarmönster för att minska avståndet mellan digital annonser och traditionella tv-annonser.


Använd nya skärmar. Nå nya målgrupper.

En gång i tiden var tv den starkast lysande stjärnan. Det var det första avancerade mediet, både vad gäller engagemang och kostnad. Men idag är mediet uppdelat över traditionella sändningar, kabel och internet, och det kan visas på olika typer av skärmar och enheter. Samtidigt utmanas tv:ns position av nytt digitalt innehåll som kan visas på otaliga digitala skärmar. Om dina inköp för tv ska hålla jämna steg behöver du effektivare strategier som använder insikter på ett bättre sätt. Både marknadsföringsplanen och kunddata för digitala medier måste tas med i beräkningen. Du behöver planeringsverktyg för flera kanaler – verktyg som kan användas för att identifiera överlapp, hitta svaga punkter och upptäcka hur du kan nå nya målgrupper längs vägen.
 
Våra planeringsverktyg för skiftet från tv till digitala medier hjälper dig att planera och implementera kampanjer i olika marknadsföringskanaler. Kampanjer som når rätt målgrupp, får maximal räckvidd och höjer värdet på investeringen. Nå dem som har slutat titta på traditionell tv eller aldrig ägt en genom att knyta digitala konsumenter till hem med en smart-tv inför nästa inköp av tv-annonser. Nå rätt målgrupp med hjälp av insikter om visade annonser och frekvens. Förhindra även att tittaren tröttnar på innehållet genom att anpassa hur ofta annonserna visas.

Så här fungerar det.

Planering över flera skärmar
Använd medieplaneringsverktyget vid tv-inköp för att skapa planer som når valda målgrupper oavsett vilken skärmtyp de föredrar.

Planering med tittarmönster
Använd tittarmönster för att beräkna framtida tittarvanor och hitta relevanta hushåll baserat på innehåll, kategorier eller specifika program.

Målgruppsbaserad planering.
Överbygg klyftan mellan videomarknadsföring online och offline genom att använda digitala data från första part och tredje part för att planera inköp av tablålagd tv.

 

Läs mer om planering för flerkanalsmarknadsföring i Adobe Advertising Cloud.

Se framåt med automatiserad annonsering.

Läs om hur den programmatiska revolutionen förändrar marknadsföringsbranschen i Adobe-bloggen.

Läs mer

Visa liknande funktioner

Tv-analys och attribution

Förstå kundernas behov med hjälp av en blandning av undersökningar, mätningsalternativ för konverteringar online och offline, dupliceringsanalys, räckvidds- och frekvensrakningar samt Nielsen-verifierad och transparent räckviddsrapportering.

Datadriven målgruppsanpassning

Tänk längre än de demografiska kategorierna ålder och kön som traditionellt används inom tv-annonsering och inkludera tittarmönster, data från första part, varumärkeslojalitet, konsumentbeteenden och psykografiska data. Du kan även förutspå tittarvanor, baserade på anpassade målgruppsbeteenden och -egenskaper.

Alla former av TV

Nå ut till konsumenten oavsett var och hur de konsumerar tv-innehåll. Vi ger dig flest sändningar och annonsplatser för kabel-tv av alla plattformar och möjlighet till att använda privata marknader.


Ring oss och prata om vad Adobe Advertising Cloud göra för för ert företag?