https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/campaign-features

Målgruppssegmentering

Använd flerdimensionell målinriktning för att skapa segment utifrån i stort sett vilken variabel som helst i en kundprofil. Använd de här målgrupperna i Adobe Campaign i kanalöverskridande aktiviteter med flera steg, eller dela dem med andra Adobe Experience Cloud-lösningar.

____________________________________________________

Kampanjjackpot – rätt person, på rätt plats, med rätt meddelande.

Med rätt målinriktning undviker ni att skicka fel meddelande till fel kund och slösa bort värdefulla resurser. Att förstå vilka era kunder är – deras intressen, demografi och kanalönskemål – är avgörande för att skapa personaliserade upplevelser som ger resultat.

Anpassa enkelt segment med hjälp av vilka delar som helst i de enhetliga kundprofilerna. Ni kan till exempel segmentera utifrån biltyp, men bara skicka meddelandet till den huvudsakliga föraren. När ni väl har definierat målsegmenten kan ni använda dem i kanalöverskridande kampanjer eller exportera dem för användning i andra Experience Cloud-lösningar.

Med Adobe Experience-plattformen får ni direkt tillgång till ännu mer omfattande data från både online- och offlinekällor, bland annat Adobe Analytics, sammanställda i enhetliga kundprofiler som ger er möjlighet att segmentera kunderna mer detaljerat i Adobe Campaign.

#f2f7fa

Så här fungerar det

Image

Enhetliga kundprofiler
Mer innehållsrika datapunkter ger en kraftfullare segmentering och rapportering. Koppla samman era online- och offlinedatakällor med Campaign och få mer detaljerad och användbar segmentering.

Verktyg för visuell segmentering
Kanalarbetsflöden och målinriktad segmentering samlas i en sammanhållen visuell miljö, så att ni kan vägleda kunderna på deras unika resa.

Dynamiskt listval
Lägg automatiskt till kontakter i varje segment eller ta bort dem därifrån baserat på beteende och behörighet, utan att uppdatera varje lista manuellt.

Integrering med Adobe Experience Manager
Effektivisera era mejl med Adobe Campaign-integreringen för Adobe Experience Manager. Med den här integreringen kan ni enkelt omvandla ett mejl till flera olika versioner, så att ni slipper hantera utskick till varje målgrupp i en kampanj separat.


Läs våra tips om integrering

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/campaign