Målgruppssegmentering

Använd flerdimensionell målinriktning för att skapa segment utifrån i stort sett vilken variabel som helst i en kundprofil. Definiera och spara de här målgrupperna i Adobe Campaign så att ni kan använda dem i flerkanalsaktiviteter i flera steg eller dela dem med andra Adobe Experience Cloud-lösningar.


Kampanjjackpot – rätt person, på rätt plats, med rätt meddelande.

Med rätt målinriktning undviker ni att skicka fel meddelande till fel kund och slösa bort värdefulla resurser. Att förstå vilka era kunder är – deras intressen, demografi och kanalönskemål – är avgörande för att skapa personaliserade upplevelser som ger resultat.

Med hjälp av målgruppssegment kan ni få bättre kampanjfokus genom att använda integrerade kundprofiler och anpassade segment. Ni kan till exempel segmentera utifrån biltyp, men bara skicka meddelandet till den huvudsakliga föraren. Eller så kan ni skapa en kampanj baserat på hushållstyp, men bara skicka meddelandet till en viss person i det hushållet. Ni kan använda alla tillgängliga data för att skapa målinriktade segment för en kampanj. När ni väl har definierat de här målgruppssegmenten kan ni använda dem i flerkanalsaktiviteter i Campaign eller exportera dem för användning i andra Experience Cloud-lösningar.

Bild

Titta på de funktioner som ingår.

Verktyg för visuell segmentering
Kanalarbetsflöden och målinriktad segmentering samlas i en sammanhållen visuell miljö, så att ni kan vägleda kunderna på deras unika resa.

Integrerade kundprofiler
Med uttömmande kundprofiler blir segmentering och rapportering enklare. Koppla flera datakällor till Campaign och ta fram mer korrekta och tillgängliga segment.

Dynamiskt listval
Lägg till kontakter i eller ta bort kontakter från varje segment automatiskt baserat på beteende och behörighet utan att uppdatera varje lista manuellt.

 

Visa relaterade funktioner.

Kundprofiler

Utnyttja kundprofiler för att utöka och fördjupa era kampanjdata genom att lägga till nya attribut eller tabeller i befintliga poster.

Samlad dataåtkomst

Använd data där de finns i stället för att konfigurera processer för datamigrering. Då är era data alltid aktuella och lättillgängliga och ni kan snabbt lansera kampanjer.

Dataanslutningar

Med hjälp av dataanslutningar kan ni integrera stora datakällor, som CRM-system, e-handelsplattformar och kassaterminaler.


Ring oss och prata om vad Adobe Campaign kan göra för ert företag.