Kampanjhantering

Hantera flera datakällor, definiera målgruppssegment samt planera och genomför flerkanalskampanjer i flera steg med ett visuellt dra och släpp-gränssnitt.


En arbetsyta för bättre datahantering.

Konsumenterna förväntar sig smidiga och friktionsfria interaktioner, men ni kämpar fortfarande med fristående kampanjer i olika kanaler som exempelvis e-post, sociala medier, mobiler och webben. Det som saknas i er verktygslåda är kampanjverktyg som gör det enkelt att ge kunderna sammanhängande, relevanta och engagerande upplevelser. 

Med våra kampanjhanteringsverktyg kan ni ta kontroll över era marknadsföringssatsningar och enkelt segmentera målgrupper och samordna flerkanalskampanjer med ett visuellt dra och släpp-gränssnitt. Implementera enkelt delningar, triggade interaktioner, pauser och viktningar och utforma alla era marknadsföringsaktiviteter – oavsett om det är för e-post, mobilen eller en offlinekanal – i det här visuella gränssnittet. 

Med Adobe Experience-plattformen kan ni låta kunderna styra resan, där de tar emot triggade meddelanden i realtid via flera kanaler baserat på aktiviteter, demografi och andra anpassade data som samlats in i de enhetliga kundprofilerna.

Läs guiden med tips och tricks om kampanjhantering

Titta på de funktioner som ingår.

Planering
Planera era kampanjer längs en utökad tidslinje och hantera aktiviteter, budgetar, scheman och resultat effektivt i en enda integrerad marknadsföringsplattform.  

Automatisering 
Automatisera era kampanjer utifrån kundengagemang. Trigga automatiskt personaliserade meddelanden i realtid beroende på hur varje enskild kund interagerar med varumärket.

Mätning
Mät kampanjresultatet för att få en komplett bild av vad som fungerar, vad som inte fungerar och vad ni kan göra bättre. Sedan kan ni samla och rapportera om era data så att ni kan analysera dem mer effektivt.

Regler
Begränsa antalet kontaktytor efter kund eller kanal för att minska risken för trötthet. Ni kan också skapa regler för att anpassa antalet kontakter på stående fot utifrån individuella förändringar i engagemanget. 

Läs mer om kampanjhantering i Adobe Campaign.

Lär er av andra.

Titta på den här kundvideon om hur Operahuset i Sydney använder kampanjhanteringsverktyg för att analysera trender, skaffa insikter och skapa enastående upplevelser för onlinebesökare såväl som besökare på plats.

Titta nu

Stärk era marknadsföringskampanjer.

I vår dokumentation kan du läsa mer om hur ni använder Adobe Campaign för att genomföra er marknadsföringsstrategi.

Läs om design av marknadsföringskampanjer i dokumentationen för Adobe Campaign

Förbättra er flerkanalsmarknadsföring.

Läs om de olika typerna av push-meddelanden och hur du skapar, definierar och skickar dem.

Läs mer i våra hjälpavsnitt

Visa relaterade funktioner.

Erbjudandehantering

Skapa en regelbaserad katalog med erbjudanden. Ni kan hantera erbjudanden med hjälp av viktning eller prioritering och ange hur många gånger en kund ser ett visst erbjudande.

Kampanjrapportering

Med rapportfunktionerna i Campaign kan ni rapportera om sammanställda data för alla era marknadsföringsinsatser, bland annat e-post, SMS- och push-meddelanden, sociala medier och direktreklam.

Skapa e-post

Skapa vackra, personaliserade och responsiva e-postmeddelanden på flera olika sätt, oavsett om ni själva sköter det kreativa arbetet och kodningen eller samarbetar med partners och byråer.


Ring oss och prata om vad Adobe Campaign kan göra för ert företag.