Dataanslutningar

Anslut till stora databaser och CRM-system som Microsoft Dynamics 365. Ni kan också skapa anpassade dataanslutningar till ert övergripande marknadsföringssystem, inklusive kassaterminaler, e-handelsplattformar och offlineprogram.


Den bästa informationen är den ni kan använda.

Att koppla samman stora datakällor för att skapa personaliserade och optimerade marknadsföringskampanjer låter vettigt. Men att få dessa olikartade system att fungera tillsammans och ge en tydlig och sann bild av verkligen är inte så enkelt.

Adobe Campaign kan integreras med ett flertal olika lösningar för marknadsföring, analys och handel, så att ni kan ansluta till externa databaser via samlad dataåtkomst. Driftsätt anslutningar till CRM-system, som Microsoft Dynamics, för att föra era interna marknadsförings- och försäljningsaktiviteter närmare varandra och ge hela företaget tillgång till varje potentiell kunds tidslinje med marknadsföringsengagemang och kontaktytor för ert varumärke.

Bild

Titta på de funktioner som ingår.

Anslutningar för samlad dataåtkomst
Använd funktionen för samlad dataåtkomst för att ansluta till en extern databas utan att importera data till Campaign.

Anpassade anslutningar
Skapa anpassade dataanslutningar till ert övergripande marknadsföringssystem, inklusive kassaterminaler, e-handelsplattformar och offlineprogram som direktreklam och callcenter.

CRM-anslutningar
Utbyt data mellan Adobe Campaign och er CRM-lösning, inklusive Microsoft Dynamics 365, Salesforce CRM och Oracle On-Demand, med hjälp av särskilda arbetsflödesaktiviteter.

 

Läs mer om dataanslutningar i Adobe Campaign.

Utöka era möjligheter.

Läs våra hjälpavsnitt om hur ni utökar funktionerna i Adobe Campaign med de bästa tilläggen, plugin-programmen, apparna och skripten.

Utforska Adobe Exchange.

Utnyttja Adobe + Microsoft.

Ta reda på hur ni får marknadsavdelningen och säljavdelningen att dra åt samma håll med vårt strategiska partnerskap med Microsoft.

Läs mer om samarbetet.

Visa relaterade funktioner.

Samlad dataåtkomst

Använd data där de finns i stället för att konfigurera processer för datamigrering. Då är era data alltid aktuella och lättillgängliga och ni kan snabbt lansera kampanjer.

Integrering med Adobe Analytics

Använd integreringen mellan Adobe Campaign och Adobe Analytics för att skapa flerkanaliga rapporter, skapa och dela målgrupper mellan team samt distribuera triggers för återmarknadsföring i realtid.

Målgruppssegmentering

Använd flerdimensionell målinriktning för att segmentera målgrupper och inrikta er på mottagare på olika nivåer.


Ring oss och prata om vad Adobe Campaign kan göra för ert företag.