Erbjudandehantering

Skapa en regelbaserad katalog med erbjudanden. Ni kan hantera erbjudanden med hjälp av viktning eller prioritering och ange hur många gånger en kund ser ett visst erbjudande. Personalisera sedan erbjudandena utifrån kriterier som exempelvis plats, kundlivstidsvärde och lojalitetsstatus.


Ge dem ett erbjudande de inte kan motstå.

Ni måste ha en dialog med kunderna – inte en monolog. Men det kan vara svårt när ni också tampas med att hitta de mest relevanta erbjudandena till dem.  

Använd dynamiskt innehåll för att automatiskt matcha de bästa erbjudandena till rätt kunder i den utgående e-posten. Ni kan också skapa anpassade regler för inkommande interaktioner som gör det möjligt att fatta bra beslut i realtid eller skicka nästa bästa erbjudande, baserat på individuella kundbehov.

Titta på de funktioner som ingår.

Skapa en katalog med erbjudanden
Använd katalogen för att välja det bästa erbjudandet att skicka till en viss kontakt. Använd behörighetsregler som bygger på en kunds historik för att skicka det mest relevanta erbjudandet till dem – och för att undvika att skicka samma meddelande två gånger.

Matcha erbjudanden till personer
Konfigurera behörighetsregler och teman som är länkade till erbjudanden i en katalog. Personalisera erbjudandet beroende på kanal och beräkna dess potentiella påverkan.

Läs mer om erbjudandehantering i Adobe Campaign.

Lär dig av experterna.

Lämna det statiska innehållet bakom er och titta på vår videokurs om vikten av att automatisera rätt interaktion i realtid.

Titta nu

Ta täten tillsammans med oss.

Ta reda på varför vi är ledande och överbryggar klyftan mellan marknadsföringsteknologi och annonsering i rapporten Forrester WaveTM: Real-Time Interaction Management, Q2 2017.

Läs Forrester Wave-rapporten

 

Visa relaterade funktioner.

Kampanjhantering

Utforma, genomför och personalisera er marknadsföring över alla kanaler samtidigt som ni förbättrar kundupplevelserna för alla enheter och kontaktytor.

Kampanjrapportering

Med rapportfunktionerna i Campaign kan ni rapportera om sammanställda data för alla era marknadsföringsinsatser, bland annat e-post, SMS- och push-meddelanden, sociala medier och direktreklam.

Kundpreferenscenter

Konfigurera kundpreferenscenter för att anpassa er efter kundernas intressen och önskemål. På så sätt kan ni skapa mer detaljerade kundprofiler och hantera kommunikationströtthet.


Ring oss och prata om vad Adobe Campaign kan göra för ert företag.