https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/campaign-features

Erbjudandehantering

Skapa en regelbaserad katalog med erbjudanden. Ni kan hantera erbjudanden med hjälp av viktning eller prioritering och ange hur många gånger en kund ser ett visst erbjudande. Personalisera sedan erbjudandena utifrån kriterier som exempelvis plats, kundlivstidsvärde och lojalitetsstatus.

____________________________________________________

Ge dem ett erbjudande de inte kan motstå.

Ni måste ha en dialog med kunderna – inte en monolog. Men det kan vara svårt när ni också tampas med att hitta de mest relevanta erbjudandena till dem.

Hantera en portfölj med erbjudanden och förslag i Adobe Campaign genom att ordna dem efter rankning och begränsa antalet erbjudanden som kunderna får. Inkludera de bästa erbjudandena till rätt kunder i era utgående meddelanden eller skapa anpassade regler för inkommande interaktioner som gör det möjligt att fatta bra beslut i realtid eller skicka nästa bästa erbjudande, baserat på individuella kundbehov.

Med Adobe Experience-plattformen får ni tillgång till ännu mer omfattande data från enhetliga kundprofiler, så att ni kan skräddarsy erbjudanden och förslag från kunderna utifrån valfria kriterier. Ni kan leverera de bästa personaliserade erbjudandena till rätt kunder genom att helt enkelt dra och släppa erbjudandet och relevanta förslag till e-postmallen i e-postdesignern.

#f2f7fa

Så här fungerar det

Skapa en katalog med erbjudanden
Använd katalogen för att välja det bästa erbjudandet att skicka till en viss kontakt. Använd behörighetsregler som bygger på en kunds historik för att skicka det mest relevanta erbjudandet till dem – och för att undvika att skicka samma meddelande två gånger.
Matcha erbjudanden till personer
Konfigurera behörighetsregler och teman som är länkade till erbjudanden i en katalog. Personalisera erbjudandet beroende på kanal och beräkna dess potentiella påverkan.

Läs mer om erbjudandehantering i Adobe Campaign.

Lär dig av experterna.

Lämna det statiska innehållet bakom er och titta på vår videokurs om vikten av att automatisera rätt interaktion i realtid.

Titta nu

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/campaign/offer-management#_video1 | watch now

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/campaign