Adobe Experience Manager Guides

Innehåll med självbetjäningshjälp och support

Förbättra kundtjänstresultaten och regelefterlevnaden med enkelt sökbar, relevant och enhetlig information i alla kanaler.

Få ut korrekt, nödvändig information till era användare snabbare.

Finansinstitutioner, statliga myndigheter, hälsovården och andra branscher har komplex information som de behöver förmedla till klienter eller anställda. Olika avdelningar tenderar att dokumentera sin egen dokumentation, vilket resulterar i inkonsekvent innehåll. Denna affärskritiska information kan vara inaktuell, svår att hitta och ännu svårare att följa. Riskerna är stora ‒ lägre produktivitet, missade mål, kundbortfall, regelöverträdelser eller ekonomiska förluster.

Minska riskerna och förbättra efterlevnaden.

Ert hanteringssystem för komponentinnehåll (CCMS) är det bästa verktyg ni har för att ge korrekt och aktuell information vid rätt tidpunkt på kortast möjliga tid.


Minska risker.

Inaktuell eller felaktig dokumentation kan göra er sårbara för risker avseende regelefterlevnad, ekonomi och rykte, men rätt CCMS garanterar korrekt, aktuellt innehåll som skyddar ert företag.

Upprätthåll innehållets integritet.

Upprätthåll er redovisningsspårning och en dokumenthistorik, det förbättrar ansvarstagande och innehållets korrekthet. 

 

Minimera fel.

Innehållstillståndsrapporter som flaggar oöversatt eller osynkat innehåll hjälper er att minimera fel och försäkrar er om korrekthet i alla kanaler och för alla målgrupper.

 

Ha en enda samlad informationskälla.

Ett centraliserat arkiv och en enda källa för att försäkra er om att innehållet är konsekvent minskar problemen med att hantera utspritt innehåll och tar bort redundans. 

Adobe Experience Manager Guides är utformat för allt slags innehåll.

Ett heltäckande hanteringssystem för komponentinnehåll som är byggt för att publicera, uppdatera och hantera allt ert hjälp- och supportinnehåll.

Riktlinjer och procedurer

Supportportaler

Kunskapsbasartiklar

Arbetsföreskrifter

Regelverk och riktlinjer för att följa lagar

Gör innehåll enkelt sökbart och kontextuellt relevant.

Oavsett om det handlar om kundsupportinformation eller policyer och processer är ert företags framgång beroende av att ert innehåll är lätt att hitta.
 

Förbättra användbarheten med villkorsstyrt innehåll.
Strukturerat innehåll gör det enkelt att filtrera relevant innehåll för olika avdelningar, användare, geografiska områden, nivåer och så vidare. 
 

Öka samarbetet.
Webbaserade granskningar gör samarbetet enkelt och intuitivt och gör så att experter bekvämt kan granska och bidra till mycket detaljerat innehåll.
 

Öka innehållets lätt att hitta.
Innehållsrika metadata som finns tillgängliga med strukturerat innehåll gör dokumentationen lätt sökbar och förbättrar resultaten för sökmotoroptimeringen (SEO).

Öka kundlojaliteten med bättre service.

Rätt CCMS hjälper er att se till att ni alltid levererar bästa möjliga hjälp- och supportupplevelser till era kunder.
 

Nå enkelt användarna.

Gör innehåll tillgängligt för användare i de olika kanaler och format de använder mest.
 

Sänk kostnaderna för kundsupporten.

Hjälpinnehåll av hög kvalitet som är aktuellt och enkelt sökbart förbättrar kundnöjdheten liksom responstiderna och minskar antalet kundsupportsamtal.
 

Uppdatera innehåll snabbare.

Smidigare publiceringsarbetsflöden för att snabbare få ut innehållet, särskilt för ändringar i sista minuten eller inkrementella uppdateringar.

Kontakta oss, så ska vi prata om vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående