ADOBE EXPERIENCE MANAGER GUIDES

Webbinarier

Håll dig uppdaterad vad gäller det senaste inom strukturerad innehållshantering. Hör av våra produktevangelister, lösningskonsulter, globala partners och branschtankeledare hur rätt hanteringssystem för komponentinnehåll (CCMS) kan lösa era största utmaningar med innehåll.

Adobe DITAWORLD 2022

Få inspiration av nöjda kunders berättelser från den verkliga världen.
 

  • BlackBerry förenade organisationens vision med innehållsdesign. Titta nu
  • Ciena drog nytta av DITA för att leverera kundupplevelser på en högre nivå. Titta nu
  • Erie Insurance öppnade upp nya möjligheter med en smidig process för innehåll och DITA. Titta nu
  • Hunter Douglas säkrade stöd från ledningen för investering i teknikinformation. Titta nu
  • Thomson Reuters införde publicering från en enda källa med Experience Manager Guides. Titta nu
  • Zebra Technologies genomgick en digital omvandling avseende sitt tekniska innehåll. Titta nu
risker och potential med innehåll

Risker och potential med innehåll – varför innehållsstyrning är ett måste för varje företag.

Innehållsstyrning är en komponent av avgörande vikt för ditt företags innehållsstrategi. Se hur Experience Manager Guides och Acrolinx använder innehållsstyrning för att på ta sig an dagens mest komplexa innehållsutmaningar med en enhetlig strategi.


Bygga broar

Bygga broar – hantera översättningar med Experience Manager Guides och XTM Cloud

Utforska kraften i lösningar med två inbyggda moln för att skapa, granska, hantera, översätta och publicera innehåll – på vilket språk som helst i alla kanaler med Experience Manager Guides och XTM Cloud.


Innehållsomvandling – nyckeln till digital framgång

Innehållsomvandling – nyckeln till digital framgång

Organisationer som är inne i en digital omvandling inser många gånger att innehållet är ett avgörande element för att lyckas med den här resan. Innehållsomvandling handlar om att få ut mesta möjliga av innehållet, vilket är ett måste om ni ska lyckas med er digitala omvandling.


img

PDF-varumärkesprofilering och anpassning för alla med självbetjäning

Normalt sett kräver en snygg PDF med DITA-innehåll att man utvecklar anpassade PDF-pluginer eller anlitar en leverantör för att få tillgång till en specialiserad PDF-formaterare. Detta resulterar i dyra omprofileringsinitiativ som tar lång tid osv. Adobe har gjort så att ni kan lämna detta bakom er. Se hur PDF-publicering i Adobe Experience Manager Guides gör konfigurering av PDF-mallar lätt som en plätt.


img

Hur ni kan använda innehållsanalys för att definiera er innehållsstrategi

Enligt en undersökning Forrester gjorde 2021, sa 42 % av respondenterna att de har problem med att spåra innehållskonsumtion och att samla in kundinsikter. Utforska hur du kan spåra konsumtionsmönster för slutanvändare och generera insikter från innehållsanvändning med Adobe Analytics och Adobe Experience Manager Guides. Detta kan sedan användas för att skapa dynamiska realtidsupplevelser för era slutanvändare.


img

3 innehållsgrundpelare varje framtidssäkert företag behöver idag

Stefan Gentz, Adobes Senior Worldwide Evangelist för Technical Communication, tar oss igenom det outforskade företagsinformationslandskapet och diskuterar scenarier för innehållsanvändning idag och i framtiden. Han diskuterar hur en framtidssäker, enhetlig strategi och Adobe Experience Manager kan hjälpa er att blås liv i isolerat innehåll.


img

Innehållsresa med Adobe Experience Manager Guides

Att hantera företagsinnehåll kan ibland kännas som en enda lång räcka av provisoriskt ihoptejpade lösningar. Se hur ni kan övervinna en enorm mängd innehållsutmaningar med en heltäckande lösning som ger er företagsinnehållshantering på en enda plats med allt ‒ redigering, granskning, översättning och flerkanalspublicering ‒ bekvämt tillgängligt från en webbläsare.


img

Berika ert innehåll med maskininlärning och artificiell intelligens

Metadata är en oumbärlig komponent av er innehållsstrategi – en komponent som allt för ofta är beroende av manuella åtgärder av era innehållskreatörer. Under den här sessionen diskuterar Chad Dybdahl hur du kan använda Adobe Sensei för att automatiskt tagga och kategorisera DITA-innehåll, förbättra er slutanvändarupplevelse och slutligen försäkra er om att kunderna kan hitta det innehåll de behöver.


img

En expertguide till CCMS-utvärdering: Utveckla en innehållsstrategi

Varje organisation har olika behov vad gäller innehållshantering, men de underliggande kraven är alltid baserade på mångsidiga funktioner runt utveckling, metadatahantering, lagring, leverans med mera. Att utveckla en innehållsstrategi är grundläggande för att ert CCMS-projekt ska lyckas.


img

Hantera dokumentation på Adobe Experience Manager

Tidigare följde teknisk dokumentation och supportdokumentation endast med produkterna i tryckt eller digitalt format, men nu finns de med högst upp i navigeringsmenyerna på webbplatserna. Utforska hur organisationer kan leverera enhetliga upplevelser i både marknadsförings- och dokumentationsinnehåll.


img

Leverera upplevelser i olika kanaler med Adobe Experience Manager

Världen kretsar runt innehåll och innehåll måste fungera oavsett enhet, kanal och sammanhang. Men innehåll skapas ofta i olika format baserat på preferenserna hos de olika intressenterna som äger det. Ett standardramverk för strukturerad utveckling kan hjälpa er att maximera innehållets återanvändning och produktiviteten.


img

Hur ni kan göra produktdokumentationen upplevelsebaserad

Organisationer står inför ökande krav på dokumentation för tusentals olika produktvarianter och SKU:er. Utforska hur ni kan skalanpassa er innehållsutveckling och leverera en innehållsrik och givande upplevelse för produktdokumentation på olika kontaktytor.


img

Samarbete i covid-tider: en granskning med social distansering

Många av oss arbetar fortfarande hemifrån, men vi behöver ändå arbeta tillsammans. Lär dig hur du kan bli av med omständliga manuella granskningsprocesser för alltid. Sammanför författare, experter och andra intressenter med Adobes samarbetsteknologi.


Kontakta oss, så ska vi prata om vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående