Mediebibliotek

Mediebiblioteket i Adobe Experience Manager är en särskild del av innehållsarkivet i Experience Manager, där bilder och annat delat material lagras. Mediebiblioteket använder funktionerna för digital resurshantering i Experience Manager.

Ta ett samlat grepp om allt ert mediematerial med hjälp av maskininlärning.

Webbplatser kommer och går beroende på deras medieinnehåll. Ni kan ha hur sensationella foton eller videoklipp som helst – men det kvittar, om inte innehållsutvecklarna enkelt kan komma åt dem i en stor katalog eller om bristfällig taggning och arkivering medför att användarna aldrig ens får se det bästa relaterade materialet. Och även om ni prioriterar resurshantering kan det bli tidskrävande att hantera bilder, ljudklipp, videofilmer och andra dokument om ni inte har rätt verktyg.

Adobe Experience Manager Sites har webbaserad resurshantering för enklare samarbete. Resultatet är större enhetlighet och produktivitet för alla innehållsutvecklare, utan det vanliga krånglet.

Titta på de funktioner som ingår.

Webbaserat arkiv.

Lagra ert digitala material utan att oroa er för konflikter med ert system för webbinnehållshantering eller för serverproblem.

Stöd för metadata.

Utan metadata kanske bilden inte har någon större effekt. Med rätt support behöver ni aldrig chansa. Tack vare mediebiblioteket är det lätt att hantera vissa metadataegenskaper, resursversioner och arbetsflöden samt att visa aktiviteter.

Läs mer om mediebiblioteket i Adobe Experience Manager Sites.

En klar bild av vad ni vill ha.

Läs i vår hjälp om hur ni får exakt vad ni behöver med hjälp av resurser och mediebibliotek.

Läs nu

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/experience-manager