rgb(245, 245, 245)

Adobe Experience Platform Data Ingestion

Upplevelseoptimering i realtid börjar med effektiv datainhämtning.

Om datainhämtningen inte går tillräckligt snabbt eller inte utförs korrekt kan ni gå miste om djupgående insikter och kraftfull personalisering. Med Adobe Experience Platform Data Ingestion kan ni hämta in, standardisera och bevara kunddata i hela organisationen snabbare och enklare än någonsin.

Fördelar

Uppfyll kundernas förväntningar.
Bearbeta stora mängder data i realtid och överför data till interna och externa arbetsflöden.

Spara tid och resurser.
Få direkt feedback på de data ni bearbetar, så att ni kan leverera upplevelser ännu snabbare.

Effektivisera processen.
Förenkla hur ni strömmar och bearbetar data i realtid.

#f8fafc

Dataströmning

Strömning i realtid – insikter i realtid.

Databearbetning i realtid har sina särskilda svårigheter. Det kan gå för långsamt för att ni ska hinna agera. Datavolymen kan vara för stor för att kunna bearbetas tillförlitligt. Eller så kan det vara besvärligt att överföra dem. Oavsett vilket, så har vi byggt in datainhämtning i realtid – en gemensam väg där externa system och interna lösningar kan strömma data så snabbt som möjligt till Adobe Experience Platform.

Strömmande inhämtning
Utför datainhämtning med strömningskonfiguration och -hantering, använd flera mål för en ström och få stöd för laster med flera poster.
Strömmande validering
Validera strömningsdata med asynkron och synkron fullständig XDM-validering, observerbarhetsstatistik, arkivering i mikrogrupper och hämtning av felaktiga poster till en datasjö.
Strömmande utsändning
Integrera med Adobe I/O Events.

Batchdata

Större batchar
Hämta in flera petabyte med data och tillgängliggör dem inom ramarna för serviceavtal.
Schema
Nu kan ni hämta in alla scheman (XDM och icke-XDM).
Adobe-support
Om ni använder DirectWrite i Adobe-produkter har ni alltid tillgång till support från Adobe.

Snabbare, enklare, bättre batchhantering.

Därför har vi utvecklat en process som innebär att större mängder data kan överföras med kortare överföringstider. Du kan också överföra data från Experience Data Model (XDM) i JSON- eller CSV-format. Dessutom får du avancerade valideringar på radnivå som effektiviserar processen.

#f8fafc

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/experience-platform