#f5f5f5

Funktioner i Adobe Experience Platform.

Experience Platform är specialkonstruerat med delade kombinerbara tjänster för viktiga dataarbetsflöden i flera program och kanaler, från inhämtning och förberedelse av data till intelligent beslutsfattande och engagemang i stor skala.

Dra nytta av era data.

Centralisera alla kundupplevelsedata så att ni kan bygga realtidskundprofiler och använda kraftfull datavetenskap och artificiell intelligens (AI) för att personalisera flerkanalsupplevelser i stor skala på ett ögonblick.

Datainhämtning

Hämta in, standardisera och bevara kunddata i hela organisationen i grupper och i realtid för att sedan överföra dessa data till interna och externa arbetsflöden.

Läs mer

XDM (Experience Data Model)

Översätt data till en standarddatamodell (eller ett språk) så att era kunddata är lika användbara överallt i organisationen med hjälp av standardscheman och schemabaserade arbetsflöden.

Läs mer

Kundprofiler i realtid

Koppla samman alla data – om bland annat beteenden, transaktioner, finansiella uppgifter och drift – till kompletta och centralt tillgängliga profiler som ni kan använda för att personalisera i realtid.

Läs mer

Tags

Sammanlänka och effektivisera olika teknologier så att ni kan leverera engagerande kundupplevelser enklare och snabbare.

Läs mer

Datainsamling

Skicka snabbt data till Adobe-mål såväl som till mål som inte kommer från Adobe med globalt distribuerade motorer i perifera nätverk, optimerade med stöd för krävande realtidshändelser.

Läs mer

Identitetstjänst

Få en heltäckande bild av människorna bakom enheterna – ni kan till och med känna igen dem på obekanta enheter – och en förståelse för hur de interagerar med varumärket, så att ni kan förbättra personaliseringen.

Läs mer

Segmentering
Bygg och underhåll målgruppssegment automatiskt utifrån realtidskundprofiler tack vare centraliserade data i Experience Platform.
Datastyrning

Klassificera, hantera och bestäm hur era data ska användas och ge dataansvariga och specialister på datasekretess möjlighet att administrera policyer för upplevelsedata på ett enda ställe.

Läs mer

Integritet

Hantera integritetskraven för konsumentdata i Adobes produkter, inklusive enskildas förfrågningar om datatillgång och -borttagning, och håll jämna steg med utvecklingen på området.

Läs mer

Säkerhet

Skydda lagrade data med komponenter och tjänster i en säker infrastruktur som övervakas av våra team.

Läs mer

Vinn förtroende med integritet och säkerhet.

Vinn kundernas förtroende genom att skydda deras data, respektera deras integritet och se till att deras data används på rätt sätt i hela organisationen. Färdiga lösningar för att följa sekretessförordningar som GDPR och CCPA samt branschspecifika förordningar som HIPAA gör att ni kan leverera personaliserade upplevelser samtidigt som ni följer reglerna.

Hitta värdefulla datadrivna insikter.

Få snabb och enkel tillgång till standardiserade data från alla kanaler så att ni får beskrivande, prediktiva och normerande insikter som ni kan agera utifrån.

Frågetjänst

Utforska och hitta den viktigaste informationen i era lagrade kunddatauppsättningar i Adobe Experience Platform – inklusive data om beteende, CRM, point-of-sale med mera och generera viktiga insikter och signaler som ni kan agera utifrån.

Läs mer

AI- och maskininlärningstjänster

Utnyttja kraftfulla AI-tjänster för att förstå kunderna bättre, förutsäga kundernas beteende och fatta informerade, AI-drivna beslut.

Läs mer

API:er

Få alla utvecklingsverktyg ni behöver för att bygga ut, integrera och utöka funktionerna i Adobes produkter.

Gå till utvecklarkonsolen

Väx med en öppen, utbyggbar plattform.

Skapa nya kundprogram snabbare med öppna API:er i Experience Platform, vare sig du är kund hos Adobe, systemintegratör eller oberoende utvecklare.

Rekommenderas för dig

Content as a Service v2 - Thursday, November 16, 2023 at 23:16