Funktioner i Adobe Experience Platform

Adobe Experience Platform har, i allt från datainhämtning och förberedelser till smarta beslut och upplevelseframtagning i stor skala, utvecklats särskilt för att lyfta kundupplevelsehanteringen.

 

Marquee loupes right

Dra nytta av era data

Centralisera alla kundupplevelsedata så att ni kan bygga realtidskundprofiler och använda kraftfull datavetenskap och AI för att personalisera flerkanalsupplevelser i stor skala på ett ögonblick.

DSP loupes

Hämta in, standardisera och bevara kunddata i hela organisationen i grupper och i realtid för att sedan överföra dessa data till interna och externa arbetsflöden.

Läs mer

Översätt data till en standarddatamodell (eller ett språk) så att era kunddata är lika användbara överallt i organisationen med hjälp av standardscheman och schemabaserade arbetsflöden.

Läs mer

Koppla samman alla data – om bland annat beteenden, transaktioner, finansiella uppgifter och drift – till kompletta och centralt tillgängliga profiler som ni kan använda för att personalisera i realtid.

Läs mer

Sammanlänka och effektivisera olika teknologier så att ni kan leverera engagerande kundupplevelser enklare och snabbare.

Läs mer

Få en heltäckande bild av människorna bakom enheterna – ni kan till och med känna igen dem på obekanta enheter – och en förståelse för hur de interagerar med varumärket, så att ni kan förbättra personaliseringen.

Läs mer

Bygg och underhåll målgruppssegment automatiskt utifrån realtidskundprofiler tack vare centraliserade data i Experience Platform.

 

Kör snabbt SQL-frågor i petabyteskala på lagrade kunddatauppsättningar (som beteendedata och data från CRM-system och kassaköp) och verkningsfulla insikter ni har nytta av direkt.

Läs mer

Utveckla, ”träna” och finjustera maskininlärningsmodeller snabbt med Adobe Sensei för att få insikter och prognoser som ni kan använda för extrem personalisering i stor skala längs hela kundresan.

Läs mer

Hitta värdefulla datadrivna insikter

Få snabb och enkel tillgång till standardiserade data från alla kanaler så att ni får beskrivande, prediktiva och normerande insikter som ni kan agera utifrån.

Search loupes

Hitta värdefulla datadrivna insikter

Få snabb och enkel tillgång till standardiserade data från alla kanaler så att ni får beskrivande, prediktiva och normerande insikter som ni kan agera utifrån.

Search loupes

Kör snabbt SQL-frågor i petabyteskala på lagrade kunddatauppsättningar (som beteendedata och data från CRM-system och kassaköp) och verkningsfulla insikter ni har nytta av direkt.

Läs mer

Utveckla, ”träna” och finjustera maskininlärningsmodeller snabbt med Adobe Sensei för att få insikter och prognoser som ni kan använda för extrem personalisering i stor skala längs hela kundresan.

Läs mer

Väx med en öppen, utbyggbar plattform

Skapa nya kundprogram snabbare med öppna API:er i Experience Platform, vare sig ni är kund hos Adobe, systemintegratör eller oberoende utvecklare.

Väx med en öppen, utbyggbar plattform loupes

Väx med en öppen, utbyggbar plattform

Skapa nya kundprogram snabbare med öppna API:er i Experience Platform, vare sig ni är kund hos Adobe, systemintegratör eller oberoende utvecklare.

Väx med en öppen, utbyggbar plattform loupes

Få alla utvecklingsverktyg ni behöver för att bygga ut, integrera och utöka funktionerna i Adobes produkter.

Gå till utvecklarkonsolen

Skicka snabbt data till Adobe-mål såväl som till mål som inte kommer från Adobe med globalt distribuerade motorer i perifera nätverk, optimerade med stöd för krävande realtidshändelser.

Läs mer

Få insikter om målgruppsplatser med intressepunkter och automatisera hanteringen av platserna.

Läs mer

Skanna upp till 500 sidor samtidigt för att granska era Adobe-implementeringar och förbättra dem för smidigare upplevelser.

Läs mer

Leverera digitala upplevelser snabbare

Förenkla datainsamlingen och webbkodningen för att minska tiden det tar att läsa in sidor, strömma data och hantera de mest krävande storskaliga händelserna.

Leverera upplevelser snabbare loupes

Leverera upplevelser snabbare

Förenkla datainsamlingen och webbkodningen för att minska tiden det tar att läsa in sidor, strömma data och hantera de mest krävande storskaliga händelserna.

Leverera upplevelser snabbare loupes

Skicka snabbt data till Adobe-mål såväl som till mål som inte kommer från Adobe med globalt distribuerade motorer i perifera nätverk, optimerade med stöd för krävande realtidshändelser.

Läs mer

Få insikter om målgruppsplatser med intressepunkter och automatisera hanteringen av platserna.

Läs mer

 

Skanna upp till 500 sidor samtidigt för att granska era Adobe-implementeringar och förbättra dem för smidigare upplevelser.

Läs mer

Vinn förtroende med integritet och säkerhet

Vinn kundernas förtroende genom att skydda deras data, respektera deras integritet och se till att deras data används på rätt sätt i hela organisationen. Samtidigt som företaget hela tiden levererar extremt personaliserade upplevelser i stor skala och i realtid.

Vinn förtroende med integritet och säkerhet loupes

Klassificera, hantera och bestäm hur era data ska användas och ge dataansvariga och specialister på datasekretess möjlighet att administrera policyer för upplevelsedata på ett enda ställe.

Läs mer

Hantera integritetskraven för konsumentdata i Adobes produkter, inklusive enskildas förfrågningar om datatillgång och -borttagning, och håll jämna steg med utvecklingen på området.

Läs mer

Skydda lagrade data med komponenter och tjänster i en säker infrastruktur som övervakas av våra team.

Läs mer

Rekommenderas för dig

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.