Försäkra er om GDPR-beredskap med tjänsten Adobe Experience Platform Privacy Service.

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) harmoniserar och moderniserar dataskyddskraven inom EU. Även om företag måste genomföra vissa justeringar för att bli redo för GDPR kan ni utnyttja denna nya möjlighet för att förbättra kundupplevelserna med hjälp av vår integritetstjänst i Adobe Experience Platform. Vi arbetar målmedvetet för att våra produkter ska tillgodose konsumenternas krav på integritet, stödja alla era företagsimplementeringar och förbättra styrningen.

Fördelar

Öka förtroendet.
Stärk relationerna genom att ge enskilda individer större kontroll och transparens när det gäller deras personuppgifter i Adobes produkter, samtidigt som ni fortsätter leverera personaliserade och vältajmade konsumentupplevelser på nya sätt.

Hantera flera integritetsförfrågningar snabbare
Snabba upp hanteringen av GDPR-samtycke genom att skicka förfrågningar via API till Adobe Experience Cloud-produkterna.

Skydda företaget.
Bli bättre på att hantera lagkrav.

#F2F7FA

Lär dig de sju stegen till intergritetshantering med Privacy Service.

STEG ETT

Använd våra integrationer med verktyg för samtyckeshantering för att inhämta samtycke om och när så behövs. Därefter kan ni börja samla in verifierade personuppgifter.

STEG TVÅ

Märk upp era data i Adobes lösningar.

STEG TRE

Skapa en integritetsportal så att de registrerade kan skicka GDPR-förfrågningar.

Step Three

STEG FYRA

Överväg att använda vår GDPR ID-hämtningstagg i er integritetsportal för att hämta användar-ID.

STEG FEM

Implementera Adobes GDPR API och skicka GDPR-förfrågningar till Adobes bearbetningslösningar.

STEG SEX

Adobe bearbetar och besvarar dataansvarigas GDPR-förfrågningar via API.

STEG SJU

Ni sammanställer svar från alla interna system och alla era personuppgiftsbiträden och skickar svar till den registrerade.

GDPR-tjänsten i Adobe Experience Platform

Som ett av era personuppgiftsbiträden har vi lagt till dessa integritetsfunktioner på Adobe Experience Platform för att hjälpa er att bli GDPR-klara med Adobe Experience Cloud-produkter. Ta en titt och se hur ni kommer igång redan idag.

Privacy Service API
Använd Adobes Privacy Service-API för att snabbt och smidigt hantera GDPR-förfrågningar från registrerade som vill få tillgång till eller radera sina personuppgifter.
Privacy Service-användargränssnitt (UI)
Kör GDPR-förfrågningar i vårt visuella Privacy Service-gränssnitt, som utformats för engångsförfrågningar som inte kräver implementering.
Struktur och etiketter
Identifiera och märk datatyper som GDPR-förfrågningar ska referera till så att de kan skickas till Adobe Experience Cloud. Läs mer om att märka upp data i Adobe Analytics här.
Lättvikts-JavaScript (valfritt)
Använd vår GDPR ID-hämtningstagg på formulärsidor där enskilda individer skickar in GDPR-förfrågningar, så att ni kan registrera användar-ID:n och inkludera dem i ert Privacy Service-API för begäran om behandling.
Integrering med samtyckeshantering
Utnyttja våra färdiga integreringar med olika lösningar för samtyckeshantering, till exempel EvidonOneTrust och TrustArc, för att inhämta samtycke. Dessa integreringar är tillgängliga via Adobe Experience Platform Launch.
#F9FBFD

Adobe Experience Cloud. Byggt på en grund av integritet.

Adobes företagsprodukter omvandlar ert arbete med att skapa innehåll och dokument, bygga kampanjer, hantera medieinköp och skaffa djupgående affärsinformation. Skaffa ytterligare information om specifika Adobe-produkter och hur de är förberedda för GDPR.

#F3F3F3

ADOBE ADVERTISING CLOUD

Läs om hur er annonsering kan bli GDPR-klar.

OK ›

#F3F3F3

ADOBE ANALYTICS

Ta reda på hur ni förbereder er för förfrågningar från registrerade.

OK ›

#F3F3F3

ADOBE AUDIENCE MANAGER

Lär er hur integritet genom designfunktioner kan vara till nytta.

OK ›

#F3F3F3

ADOBE CAMPAIGN

Få vägledning om personalisering och GDPR.

OK ›

#F3F3F3

ADOBE DOCUMENT CLOUD

Säkerställ GDPR-beredskapen i era dokumentarbetsflöden.

Visa ›

Mer information om GDPR-tjänster.

#F3F3F3

Adobes Sekretesscenter

Läs mer om hantering av GDPR-samtycke i vårt integritetscenter.

Läs mer

#F3F3F3

Experience League

Ta del av vår kostnadsfria guidade utbildning ”GDPR Business Essentials” på Experience League och lär dig mer om grunderna i GDPR och om GDPR-implementering.

Gå till GDPR Business Essentials

#F3F3F3

Dokumentation

Ta reda på hur ni kan implementera Adobe Experience Platform Privacy Service för Adobe Experience Cloud.

Gå till dokumentationen

#F3F3F3

Experience Cloud och GDPR-tjänster

Läs den här rapporten och fördjupa dig i detaljerna om GDPR och Adobe Experience Cloud-produkterna.

Läs rapporten

#F3F3F3

Adobes blogg

Besök Adobes blogg och läs om nyheterna i Adobe Experience Platform.

Gå till bloggen

Få tillgång till ännu fler resurser i vårt informationscenter för integritetstjänster

Visa fler resurser