Försäkra er om GDPR-beredskap med tjänsten Adobe Experience Platform Privacy Service.

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) harmoniserar och moderniserar dataskyddskraven inom EU. Även om företag måste genomföra vissa justeringar för att bli redo för GDPR kan ni utnyttja denna nya möjlighet för att förbättra kundupplevelserna med hjälp av vår integritetstjänst i Adobe Experience Platform. Vi arbetar målmedvetet för att våra produkter ska tillgodose konsumenternas krav på integritet, stödja alla era företagsimplementeringar och förbättra styrningen.

 

Fördelar

Öka förtroendet.
Stärk relationerna genom att ge enskilda individer större kontroll och transparens när det gäller deras personuppgifter i Adobes produkter, samtidigt som ni fortsätter leverera personaliserade och vältajmade konsumentupplevelser på nya sätt.

Hantera en mångfald integritetbegäranden snabbare.
Snabba upp hanteringen av GDPR-samtycke genom att skicka begäranden via API till Adobe Experience Cloud-produkterna. 

Skydda företaget.
Bli bättre på att hantera lagkrav.

Fördelar

Lär dig de sju stegen till intergritetshantering med Privacy Service.

GDPR-tjänsten i Adobe Experience Platform

Som ett av era personuppgiftsbiträden har vi lagt till dessa integritetsfunktioner på Adobe Experience Platform för att hjälpa er att bli GDPR-klara med Adobe Experience Cloud-produkter. Ta en titt och se hur ni kommer igång redan idag.

Använd Adobes Privacy Service-API för att snabbt och smidigt hantera GDPR-förfrågningar från registrerade som vill få tillgång till eller radera sina personuppgifter.

Kör GDPR-förfrågningar i vårt visuella Privacy Service-gränssnitt, som utformats för engångsförfrågningar som inte kräver implementering.

Identifiera och märk datatyper som GDPR-förfrågningar ska referera till så att de kan skickas till Adobe Experience Cloud. Läs mer om att märka upp data i Adobe Analytics här.

Använd vår GDPR ID-hämtningstagg på formulärsidor där enskilda individer skickar in GDPR-förfrågningar, så att ni kan registrera användaruppgifter och inkludera dem i ert Privacy Service-API för begäran om behandling.

Utnyttja våra färdiga integreringar med olika lösningar för samtyckeshantering, som Evidon, OneTrust och TrustArc, för att inhämta samtycke. De här integreringarna är tillgängliga via Adobe Experience Platform Launch.

Adobe Experience Cloud. Byggt på en grund av integritet.

Adobes företagsprodukter omvandlar ert arbete med att skapa innehåll och dokument, bygga kampanjer, hantera medieinköp och skaffa djupgående affärsinformation. Skaffa ytterligare information om specifika Adobe-produkter och hur de är förberedda för GDPR.

Mer information om GDPR-tjänster.

Få tillgång till ännu fler resurser i vårt informationscenter för integritetstjänster

Visa fler resurser