PERSONALISERADE INSIKTER OCH ENGAGEMANG

Bygg bländande upplevelser som personaliseras i realtid – utan krångel.

Adobes produkter samverkar för att ge kontinuerliga insikter och realtidsengagemang, så att ni får kontakt med kunder och kan konvertera och behålla dem – oavsett hur mycket ni planerar att växa.

Upplevelser på kundernas villkor. Och beprövad uppskalning på era villkor.

Både marknads- och IT-team kämpar med fragmenterad data, skymda insikter samt ökande krav på integritet och säkerhet. Detta leder till att företag kan ha svårt att uppfylla kundernas behov. Då träder Adobe Experience Platform in på scenen – den branschledande teknologin som är själva ryggraden i våra främsta upplevelseprodukter, däribland Adobe Customer Journey Analytics, Adobe Real-Time CDP och Adobe Journey Optimizer. Experience Platform fungerar i realtid. Och över flera kanaler. Inbyggd AI används för att ge er nödvändiga insikter och förmåga att skapa sammankopplade och personaliserade upplevelser, samtidigt som kundernas data är skyddade.

Med rätt plattform kan ni göra följande:

Öka era kunskaper för kontinuerlig optimering.

Uppdaga relevanta insikter i realtid, så att ni kan få en djupgående förståelse för kunderna och deras ögonblickliga behov.

Påverka i stunden.

Verkningsfulla och engagerande upplevelser behöver göras tillgängliga för kunderna när de behövs som mest, och via de rätta kanalerna.

Lära känna era kunder och respektera dem.

Kundernas integritetspreferenser måste förstås och skyddas i systemet och arbetsflödena.

Skapa personaliseringskampanjer som möjliggör bättre resultat.

Kampanjer mot övergivna kundkorgar är sig alltid lika. Det är dags att göra dem personliga.

Kampanjer mot övergivna kundkorgar brukar vanligtvis gälla bara den enskilda händelsen och bombardera kunderna med det tjatiga meddelandet ”har du glömt något?”.Med Adobe kan ni på ett intelligent och ansvarsfullt sätt återengagera kunderna genom personaliserade upplevelser som baseras på realtidshändelser online och offline, såväl som på kundernas egenskaper och beteenden.

 

 • Identifiera och analysera övergivanden med alla relevanta data om beteende, egenskaper och preferenser på några minuter, inte månader.
 • Utforma upplevelser med hjälp av avancerade modeller, till exempel benägenhet att återengagera, tidigare köpbeteende och realtidsåtgärder.
 • Personalisera individuellt återengagemang med en arbetsyta som kopplar samman flera kanaler med meddelandedesign och leverans.
 • Exklusivt för Adobe är förmågan att standardisera och sekvensera all relevant data online och offline till en samlad kundvy för realtidsanalys av resan.

Säg adjö till vinn tillbaka-kampanjer. Säg välkommen till förlora inte-kampanjer.

Att vinna tillbaka kunder som har gått vidare är svårt. Men med Adobe kan ni genom AI och maskininlärning ta fram modeller och resultat som kan upptäcka och förutsäga kundbortfall innan det inträffar. Upptäck signalerna, återengagera kunder som håller på att driva bort och bygg relationer baserat på lojalitet och förtroende.

 

 • Skapa en samlad kundbild och benägenhetspoäng med hjälp av data om beteende, egenskaper och preferenser från kanaler online och offline.
 • Identifiera friktionspunkter, till exempel vilka kunder som riskerar att falla bort och vilka resor som är problematiska.
 • Förstå vilka kampanjer som fungerar, vad som orsakar bortfall och hur händelser påverkar framtid inköp.
 • Leverera relevanta och enhetliga budskap och erbjudanden i rätt tid baserat på en samlad realtidsbild av kunden från en enda arbetsyta för resan.

För att få konverteringsgraden att röra sig, se till att kunden rör sig.

Varumärken tittar ofta på sin övergripande konverteringsgrad och prioriterar detta, som en eftersläpande framgångsindikator. Men en förbättrad konverteringsgrad är helt enkelt en biprodukt av den individuella kundframgången. Med Adobe kan ni analysera varje prospects upplevelse och optimera upplevelsen därefter. På så sätt kan ni se vad er kund behöver för att konverteras, istället för att titta enbart på den totala konverteringsgraden.

 

 • Analysera alla de kontextuella drivkrafter som skapas av övertygande upplevelser med hjälp av data om både egenskaper och beteende, så att ni kan förbättra era konverteringshändelser.
 • Använd avancerad segmentering och aktiveringsverktyg för anonyma profiler som ännu inte har registrerat sig eller konverterats.
 • Skala upp individuella upplevelser genom bland annat annonsering, sociala medier, e-post och sms, och använd intressen och föredragna kanaler för att personalisera dem.
 • Använd AI-modellering för att identifiera användare och dirigera dem till den bästa rutten, till exempel kostnadsfria testversioner eller chatt.

Att de inte är inloggade behöver inte betyda att de är främlingar.

När det gäller oautentiserade besökare brukar marknadsförare ofta ignorera individuella åtgärder och istället leverera kampanjer som riktar sig till en bred oautentiserad trafik. Med Adobe kan ni känna igen dessa besökare och personalisera deras upplevelse baserat på tidigare beteende och kontexten för det aktuella besöket, till exempel kanal eller enhet.

 

 • Känn igen besökare som inte har loggat in och segmentera målgrupper och publicera dem för aktivering genom att använda data.
 • Känn igen om en kund har loggat in tidigare, och koppla samman profildata med beteendedata genom att använda kundens identitetsgraf för att återmarknadsföra över olika enheter.
 • Personalisera webbplatsupplevelser baserat på tidigare surfaktivitet.
 • Respektera kundernas integritet genom att förhindra att autentiserade och oautentiserade profiler kopplas samman för personalisering.

Gå från engångsvärde till livstidsvärde.

Vanligtvis har kampanjer för merförsäljning och korsförsäljning ett smalt fokus på enbart tidigare inköp. Med Adobe kan ni fokusera på hela kunden genom att lägga till data om beteende, egenskaper och preferenser för att utveckla en engångskonvertering till en livstid av erbjudanden som kunden verkligen vill ha.

 

 • Skapa personaliserade kampanjer baserat på en specifik kunds egenskaper, beteende och tidigare inköp.
 • Skapa flerkanalsresor från en enda arbetsyta som innehåller konsekventa varumärkesmeddelanden, bilder och personaliserade erbjudanden.
 • Tillämpa AI-modeller med flexibel konfiguration och genomskinlighet på alla kunddata för att förstå kundernas benägenhet.
 • Använd AI-drivna erbjudandebeslut för att leverera personaliserade erbjudanden baserat på realtidsprofiler.
 • Leverera i rätt ögonblick via e-post, sms, i appen eller genom push-meddelanden baserat på kundens agerande eller förändrade segmentkvalificering.
Titta närmar på produkterna som möjliggör dessa arbetsflöden.
Adobe Customer Journey Analytics

Möjliggör kundbeslut i realtid och ger er möjlighet att förstå effekten av varje kundberöringspunkt.

Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner (RTCDP)

Ger er användbara B2C- och B2B-profiler från online- och offline-data såväl som från kända och okända förstahandsdata och data från samarbetspartners.

Adobe Journey Optimizer

Ger er möjlighet att leverera realtidsupplevelser över varje resa och varje enhet, oavsett om det är en planerad kampanj eller en upplevelse som anpassats för en enda kund – från en enda arbetsyta.

Vad är Adobe Experience Platform?

Detta är vår branschomvälvande datagrund som inhämtar, standardiserar, samlar och tillämpar AI på data från källor som finns både online och offline. Det är den otroliga teknologin som Adobe Experience Cloud-produkterna bygger på som ger er möjlighet att leverera genomtänkta och relevanta upplevelser i stor skala.