rgb(245, 245, 245)

Säkerhet i Adobe Experience Platform

Plattformssäkerheten är grunden som förtroendefulla kundupplevelser byggs upp på.

Adobe Experience Platform är byggt från grunden med principer för säkerhet genom design i åtanke. Det innebär att det är byggt på en fast, skalbar infrastruktur som ger er avancerade funktioner för att hjälpa er organisation bli säkrare och uppfylla regelkraven.

Fördelar

Kryptering i vila.
Skydda era lagrade data med kryptering i vila som standard. Detta kan hjälpa er med datastyrning och att uppfylla regelkraven.

Kraftfull infrastruktur.
Håll era data skyddade och trygga med komponenter för säkrad infrastruktur och plattformssäkerhetstjänsterna som är tillgängliga i Adobe Experience Platform.

Konstant övervakning och service.
Var trygg i vetskapen att era data är i goda händer. Våra driftteam övervakar och reagerar på olika aktiviteter och händelser dygnet runt. Vi följer standardiserad säkerhetspraxis och -policyer

#F5F5F5

Säkerhet i Adobe Experience Platform

Hämta vår rapport för att lära dig om säkerhetsprocesserna vi lagt till i Adobe Experience Platform för att hålla era data säkra.

Ladda ned nu

Säkerhetsfunktioner

En infrastruktur för kraftfull säkerhet.

Adobe Experience Platform är byggt med säkerhet i åtanke från start. Dess robusta ramverk innehåller flera funktioner som hjälper till att hålla era data säkra så att du kan fokusera på att skapa bästa möjliga kundupplevelser.

Kryptering
Experience Platform krypterar data i vila som standard med hjälp av Microsoft Azure-lagringskryptering.
Säker infrastruktur
Experience Platform kombinerar bästa praxis för branschen med Microsoft Azure-nätverkssäkerhet och levererar den säkra infrastruktur ni behöver för att leverera upplevelser i den takt som marknaden kräver.
SPLC
Adobe Secure Product Lifecycle (SPLC) är ett ramverk av processer och åtgärder för att försäkra att våra produkter utvecklas, granskas, testas och släpps i enlighet med säkra utvecklingsstandarder.
#F9FBFD

Säkerhetscertifieringar och regelstöd

SOC 2 Type 2
Den här certifieringen rapporterar design- och driftseffektiviteten för kontroller under de 12 föregående månaderna. Kontrollerna som testas är relevanta för säkerhet, tillgänglighet, konfidentialitet, sekretess och behandlingsintegritet.
ISO 27001
Den här certifieringen visar på systematisk hantering av informationssäkerhetsrisker som påverkar konfidentialitet, sekretess och tillgänglighet för Adobe-tjänster och kundinformation.
GDPR
Adobe Experience Platform Privacy Service hjälper er att hantera och svara på GDPR-förfrågningar från registrerade som ni får för data som ni har lagrat och behandlat i Experience Platform och stödda Adobe Experience Cloud-produkter.

Hålla era data säkra och hjälpa till med er efterlevnad

Vi arbetar målmedvetet för att tillhandahålla säkra, trygga miljöer för era data, och det är därför Adobe Experience Platforms efterlevnad av flera globala branschstandarder har certifierats. Vi tillhandahåller även verktyg och funktioner för att hjälpa er med efterlevnad med avseende på vissa förordningar, som GDPR för data som lagras i Adobe Experience Platform.

Ytterligare material

#F3F3F3

Integritetstjänst

Vi har byggt integritetstjänsterna i Adobe Experience Platform för att hjälpa er att hantera och besvara förfrågningar från registrerade i enlighet med vissa bestämmelser, som GDPR, för data som lagras i de Adobe Experience Cloud-produkter som stöds.

Läs mer

#F3F3F3

Datastyrning

Adobe Experience Platform Data Governance är ett utökningsbart ramverk för datastyrning med avancerade funktioner för att skapa och hantera dataanvändningspolicyer.

Läs mer

#F3F3F3

Adobe och säkerhet

För att skydda våra kunders data hela vägen från det fysiska skiktet har vi implementerat flera hundra säkerhetsprocesser och kontroller i hela verksamheten, och dessa hjälper oss att uppfylla kraven i branschstandarder, förordningar och certifieringar.

Läs mer