FUNKTIONER

Spelifierat lärande

Ge era team möjlighet att lära sig på ett mer givande och engagerande sätt med hjälp av poäng, märken och certifieringar som gynnar en kultur av kontinuerliga förbättringar.


Belöna nyfikenhet och stärk tävlingsinstinkten.

Fortfarande finns det inga ord som ingjuter mer fruktan hos arbetsgrupperna än de två orden "obligatorisk utbildning". Utan de rätta incitamenten blir inte ens den allra viktigaste utbildningen, till exempel regelefterlevnad, särskilt lyckad, vilket innebär att ert företag riskerar att tappa konkurrenskraft eller bryta mot uppdaterade lagar och regler.

Adobe Learning Manager förvandlar det som brukade kännas som en bortslösad eftermiddag i ett kvalmigt konferensrum till en upplevelse som väcker tävlingsinstinkten hos de anställda. Med hjälp av digitala märken och resultattavlor blir deltagarna belönade när de visar prov på initiativförmåga och kunskap under utbildningen. Och ni blir belönade genom att ni får en välinformerad arbetsstyrka. Win-win.

Vill du veta mer?

   eller mejla dina frågor till oss.

Se vad som möjliggör detta.

Spelifiering

  • Ge användarna möjlighet att tävla med sina kollegor om att få coola, delningsbara märken och klättra allra högst upp på resultattavlan.

Belöningar som bygger på engagemang

  • Uppmärksamma och belöna användarna med märken som kan delas på sociala medier och arbetsplatser när de visar prov på initiativförmåga och engagemang, eller när de uppnår specifika milstolpar.

Återkommande certifieringar

  • Säkerställ att företagets regelefterlevnad är uppdaterad genom att automatiskt tilldela kurser som baseras på händelser, till exempel en certifiering som löper ut.

Läs mer om spelifiering med Adobe Learning Manager.

Guide

En Forrester-undersökning påvisar Adobe Learning Managers inverkan på ekonomin.

Forrester bryter ner investeringsavkastningen i effektiv medarbetarutbildning och beskriver fördelarna med bland annat de anställdas ökade kunskaper och de minskade riskerna för företaget.

Relaterat innehåll

Kontakta oss, så ska vi prata om vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående