https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/erp-integration

Molnleverans

Driv verksamheten med molnbaserade tjänster för att få kontinuerliga uppdateringar, övervakningsfunktioner, utvecklingsverktyg och effektiv driftsättning.

______________________

Driv verksamheten med tillförsikt.

Konsumenternas förväntningar är högre ställda än någonsin. De vill ha fantastisk prestanda, en hög säkerhetsnivå och engagerande interaktioner. Som e-handelsåterförsäljare behöver ni veta att ni står på en stadig grund vad gäller alla delar av verksamheten, från infrastruktur till innovativa verktyg och perfekta backend- och frontend-funktioner.

Adobe Commerce erbjuder kontinuerlig leverans av molnbaserade tjänster som ger er omedelbar tillgång till de senaste programversionerna, infrastrukturförbättringarna och funktionerna. Använd verktyg som är klara att använda omedelbart, integreringsmiljöer och optimerad kapacitet för frontend och backend för att försäkra dig om att er butik fungerar till 100 % hela tiden.

Ta en rundtur i Adobe Commerce

Ta reda på hur vår revolutionerande teknologi, vårt ekosystem av globala partners och vår marknadsplats för tillägg kan blåsa liv i er e-handelswebbplats.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Adobe Commerce mobile centricity

Global innehållsleverans
Förbättra webbplatsens kapacitet med den inbyggda integreringen med Fastlys innehållsleveransnätverk (CDN) baserat på Varnish. Skriv anpassade regler för att hantera webbegäranden med Varnish Configuration Language (VCL) och använd Fastly-tillägget för Commerce för att hantera alla aspekter av cachning och innehållsleverans.

Säkert moln
Skydda era butiker från illasinnad trafik med omfattande säkerhetsskydd, inklusive brandväggar i gränsserver- och ursprungsserverskikt, DDoS-skydd, säker nätverksanslutning och system för intrångsupptäckt.

Driftsättningsverktyg
Dra nytta av inbyggda driftsättningsverktyg som möjliggör smidig och snabb utveckling och testning, främjar bra driftsättningsmetoder och effektiviserar processen för byggande och driftsättning för alla miljöer.

Bildoptimering
Använd Fastly Image Optimization (IO) – byggt på Fastlys CDN – för att omvandla och leverera bilder närmare användarna utan att påverka den ursprungliga servern. Bland fördelarna finns dramatiskt förbättrade sidhastigheter och mindre bildfilsstorlek.

Högtillgänglig infrastruktur
Driftsätt globalt i nästan vilka Amazon Web Services-regioner som helst med tillförlitlig högtillgänglig arkitektur och flexibel skalbarhet.

Teknisk kontohantering
Få specialiserad hjälp från teamet som har hand om teknisk implementering med att komma igång och få vägledning genom lanseringen av er webbplats.

Läs mer om molnleveransen hos Adobe Commerce (Magento)

Data warehousing management

Fler molnalternativ med AWS och Azure

Välj antingen AWS (Amazon Web Services) eller Microsoft Azure som underliggande molninfrastruktur för optimerad kapacitet, smidighet och flexibel skalning.

Lär dig mer om Azure
Lär dig mer om AWS

Övervakning med hanterade varningar

Med vår molnhandelsleverans får ni hanterade varningar i fyra olika kategorier och med två tröskelvärden. De hanterade varningarna övervakar 200 värden för att aktivt hålla koll på webbplatsens prestanda och stabilitet. Här ingår molnhandelslösningar såsom instruktioner om hur underliggande problem kan åtgärdas snabbt.

Läs mer om hanterade varningar

Data warehousing management
Data warehousing management

Samlade loggar

I samarbete med New Relic erbjuder Adobe Commerce en loggningslösning för molnhandel med en sammansatt helhetsbild av er molnhandelsmiljö. Få tillgång till samlade loggdata från infrastruktur, program och innehållsleveransnätverk samt brandväggstjänster från ett och samma ställe.

Integrerad miljö

Adobe Commerce i molnet erbjuder upp till åtta integreringsmiljöer, som snabbt kan konfigureras, slås samman, klonas och monteras ned för att underlätta utveckling och testning. De här integreringsmiljöerna fungerar friktionsfritt med mellanlagrings- och produktionsmiljöer för er livebutik.

Data warehousing management

Relaterat innehåll

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/magento-b2b-commerce