Molnleverans

Driv verksamheten med molnbaserade tjänster för att få kontinuerliga uppdateringar, övervakningsfunktioner, utvecklingsverktyg och effektiv driftsättning.


Driv verksamheten med tillförsikt.

Konsumenternas förväntningar är högre ställda än någonsin. De vill ha fantastisk prestanda, en hög säkerhetsnivå och engagerande interaktioner. Som e-handelsåterförsäljare behöver ni veta att ni står på en stadig grund vad gäller alla delar av verksamheten, från infrastruktur till innovativa verktyg och perfekta backend- och frontend-funktioner.

 

Adobe Commerce erbjuder kontinuerlig leverans av molnbaserade tjänster som ger er omedelbar tillgång till de senaste programversionerna, infrastrukturförbättringarna och funktionerna. Använd verktyg som är klara att använda omedelbart, integreringsmiljöer och optimerad kapacitet för frontend och backend för att försäkra dig om att er butik fungerar till 100 % hela tiden. 

Varför Adobe Commerce är bättre i molnet

Ta reda på hur våra molntjänster kan förenkla er teknologianvändning, öka tillväxten och minska de totala ägandekostnaderna.

Mobilfokusering i Adobe Commerce

Se hur det fungerar

Global innehållsleverans

Förbättra webbplatsens kapacitet med den inbyggda integreringen med Fastlys innehållsleveransnätverk (CDN) baserat på Varnish. Skriv anpassade regler för att hantera webbegäranden med Varnish Configuration Language (VCL) och använd Fastly-tillägget för Commerce för att hantera alla aspekter av cachning och innehållsleverans.

Bildoptimering

Använd Fastlys bildoptimering (IO), som bygger på Fastlys innehållsleveransnätverk, för att omvandla och leverera bilder närmare användarna utan att påverka den ursprungliga servern. Bland fördelarna finns dramatiskt förbättrade sidhastigheter och mindre bildfilsstorlek.

Säkert moln

Skydda era butiker från skadlig trafik med omfattande säkerhetsskydd, inklusive brandväggar på edge-servrar och origin-servrar, DDoS-skydd, säker nätverksanslutning och system för intrångsidentifiering.

Infrastruktur med hög tillgänglighet

Driftsätt globalt i nästan vilka Amazon Web Services-regioner som helst med tillförlitlig och tillgänglig arkitektur och flexibel skalbarhet.

Verktyg för driftsättning

Utnyttja inbyggda verktyg för driftsättning som får utveckling och testning att gå smidigt och snabbt, främjar goda driftsättningsmetoder och effektiviserar processerna för att bygga och driftsätta alla miljöer.

Teknisk kundansvarig

Få specialiserad hjälp från det team som har hand om den tekniska implementeringen så att ni kommer igång och får vägledning när ni lanserar er webbplats.

Läs mer om molnleveransen hos Adobe Commerce (Magento)

Datalagerhantering

Fler molnalternativ med AWS och Azure

Välj antingen AWS (Amazon Web Services) eller Microsoft Azure som underliggande molninfrastruktur för optimerad kapacitet, smidighet och flexibel skalning.


Datalagerhantering

Övervakning med hanterade varningar

Med vår molnhandelsleverans får ni hanterade varningar i fyra olika kategorier och med två tröskelvärden. De hanterade varningarna övervakar 200 värden för att aktivt hålla koll på webbplatsens prestanda och stabilitet. Här ingår molnhandelslösningar såsom instruktioner om hur underliggande problem kan åtgärdas snabbt.


Datalagerhantering

Samlade loggar

I samarbete med New Relic erbjuder Adobe Commerce en loggningslösning för molnhandel med en sammansatt helhetsbild av er molnhandelsmiljö. Få tillgång till samlade loggdata från infrastruktur, program och innehållsleveransnätverk samt brandväggstjänster från ett och samma ställe.


Datalagerhantering

Integrerad miljö

Adobe Commerce i molnet erbjuder upp till åtta integreringsmiljöer, som snabbt kan konfigureras, slås samman, klonas och monteras ned för att underlätta utveckling och testning. De här integreringsmiljöerna fungerar friktionsfritt med mellanlagrings- och produktionsmiljöer för er livebutik.

Relaterat innehåll

Kontakta oss, så ska vi prata om vad Adobe Commerce kan göra för ert företag.