https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/magento-overview

Adobe Commerce och IT

Säkerhetsrisker verkar lura bakom varje hörn – och vi bekämpar dem med en heltäckande IT-support för e-handeln. Adobe Commerce (Magento) tillhandahåller säkra handelsmiljöer och upplevelser för er och era kunder. Använd dessa IT-resurser och gör en djupdykning i de tekniska detaljerna, hitta support och implementera produkten snabbt.

Resurser för IT-lösning för e-handeln

Säkerhetscenter

Gå med Besök säkerhetscentret och få de senaste patcharna, säkerhetsuppdateringarna och bästa praxis för Adobe Commerce.

Läs mer

Trust Center

Besök Magento Trust Center och få information om vårt engagemang för säkerhet, integritet och efterlevnad – de viktigaste byggstenarna för ömsesidigt förtroende.

Gå till Trust Center

Magento Marketplace

Bläddra bland tillägg och teman du kan använda för att utöka er onlinebutik, med kategorier från kundtjänst till marknadsföring och leverans, frakt med mera.

Gå till Magento Marketplace

Adobe Commerce 2-migrering

Läs mer om migreringen till Adobe Commerce 2, inklusive de viktigaste skillnaderna och hur du påbörjar migreringen.

Läs mer

IT-guide

Underlätta och bidra med kunskap till samtal mellan affärs- och IT-grupper som funderar på att skaffa Adobe Commerce Cloud.

Läs nu

Processer och teknik som uppfyller kraven

Se hur vi kan hjälpa er uppfylla PCI- och SOC 2-efterlevnad så att både ni och era kunder är säkra och nöjda.

Hämta detaljer

Dataintegritet och -skydd

Få mer information om vår syn på integritet i Adobe Commerce, inklusive dataskydd, GDPR och vår Privacy Shield.

Läs mer

Vanliga frågor om Adobe Commerce Cloud för IT

Hur hanterar Adobe Commerce betaltjänsten?

I de fall kreditkortsdata skickas direkt från konsumentens webbläsare till betaltjänsten måste Adobe Commerce integreras med betaltjänsten. Kortinformationen är aldrig tillgänglig i produktmiljön. Åtgärder baserade på transaktioner av e-handelslösningen utförs med en referens till transaktionen från betaltjänsten.

Hur hanterar Adobe Commerce integritetsproblem?

Adobe är Privacy Shield-sjävcertifierat. Detta är en mekanism som är godkänd av EU:s kommission för överföring av personuppgifter från EU och Schweiz till USA.

Vad händer med känslig information i Adobe Commerce?

Med vår tjänst kan ni använda eller lagra personligt identifierbar information (PII) om konsumenter eller konfidentiell information från era kunder. Skyddet av kund- och konsumentdata är ett av våra viktigaste åtaganden.

Hur skyddas mina butiksdata?

Amazon Elastic Block Store (EBS) används för lagring. Alla EBS-volymer krypteras med AES-265-algoritmen. Det innebär att data krypteras när de inte används. Systemet krypterar dessutom data som överförs mellan CDN och ursprungskällan och mellan ursprungsservrarna. Kundernas lösenord lagras som hashvärden. Känsliga inloggningsuppgifter inklusive de till betaltjänsten krypteras med SHA-256-algoritmen. Magento-programvaran stöder inte kryptering på kolumn- eller radnivå eller kryptering när data används och inte överförs mellan servrar.

IT-fallstudier

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/commerce