Magento Commerce och IT

Säkerhetsrisker verkar dyka upp vart du än vänder dig – men vi slår tillbaka. Magento Commerce är utvecklat för att ge en säker handelsmiljö och -upplevelse för både er och era kunder. Med de här IT-resurserna kan ni göra en djupdykning i de tekniska detaljerna, hitta support och implementera produkten snabbt. 

IT-resurser

Bild av bärbar dator

Säkerhetscenter

Besök säkerhetscentret och få de senaste patcharna, säkerhetsuppdateringarna och metodtipsen för Magento Commerce.

Bild av bärbar dator

Trust Center

Besök Magento Trust Center och få information om vårt engagemang för säkerhet, integritet och efterlevnad – de viktigaste byggstenarna för ömsesidigt förtroende.

Bild på Magento Marketplace

Magento Marketplace

Bläddra bland tillägg och teman du kan använda för att utöka er onlinebutik, med kategorier från kundtjänst till marknadsföring och leverans, frakt med mera. 

Bild för Magento Commerce 2-migrering

Magento Commerce 2-migrering

Läs mer om migreringen till Magento Commerce 2, inklusive de viktigaste skillnaderna och hur du påbörjar migreringen.

Bild för IT-guide

IT-guide

Underlätta och bidra med kunskap till samtal mellan affärs- och IT-grupper som funderar på att skaffa Adobe Commerce Cloud.

Bild för processer och teknik som uppfyller kraven

Processer och teknik som uppfyller kraven

Se hur vi kan hjälpa er uppfylla PCI- och SOC 2-efterlevnad så att både ni och era kunder är säkra och nöjda.

Bild för dataintegritet och -skydd

Dataintegritet och -skydd

Få mer information om vår syn på integritet i Magento Commerce, inklusive dataskydd, GDPR och vårt integritetsskydd.


Vanliga frågor om Adobe Commerce Cloud för IT


Bild av man framför dator

Hur hanterar Magento Commerce betaltjänsten?

Magento Commerce kräver integreringar med betaltjänster så att kredikortsdata skickas direkt från kundens webbläsare till betaltjänsten. Kortinformationen är aldrig tillgänglig i produktmiljön. Åtgärder baserade på transaktioner av e-handelslösningen utförs med en referens till transaktionen från betaltjänsten.

Hur hanterar Magento Commerce integritetsproblem?

Adobe är Privacy Shield-sjävcertifierat. Detta är en mekanism som är godkänd av EU:s kommission för överföring av personuppgifter från EU och Schweiz till USA.

Vad händer med känslig information i Magento Commerce?

Med vår tjänst kan ni använda eller lagra personligt identifierbar information (PII) om konsumenter eller konfidentiell information från era kunder. Skyddet av kund- och konsumentdata är ett av våra viktigaste åtaganden.

Hur skyddas mina butiksdata?

Amazon Elastic Block Store (EBS) används för lagring. Alla EBS-volymer krypteras med AES-265-algoritmen. Det innebär att data krypteras när de inte används. Systemet krypterar dessutom data som överförs mellan CDN och ursprungskällan och mellan ursprungsservrarna. Kundernas lösenord lagras som hashvärden. Känsliga inloggningsuppgifter inklusive de till betaltjänsten krypteras med SHA-256-algoritmen. Magento-programvaran stöder inte kryptering på kolumn- eller radnivå eller kryptering när data används och inte överförs mellan servrar.


IT-fallstudier


Let’s talk about what Magento Commerce can do for your business.