Nyheter i Adobe Commerce

Läs om nyheterna i den senaste versionen av Adobe Commerce.


Framtidssäkra ditt företag med Adobe Commerce 2.4.4

Vår senaste version Adobe Commerce 2.4.4 innebär ett nytt steg framåt vad gäller handelsfunktioner, säkerhet och prestanda. Den är byggd på den senaste versionen av PHP (8.1) och gör att kunderna kan framtidssäkra sitt digitala handelsföretag med:

 • Snabbare åtkomst till innovativa funktioner som levereras som SaaS-tjänster
 • Enklare och kostnadseffektivare underhåll och uppgraderingar
 • Fortsatt flexibilitet och förmåga att anpassa sig till unika affärsbehov
 • Betydande ökningar vad gäller prestanda och skalbarhet
 • Bättre upplevelse och verktyg för utvecklare
 • Möjlighet till djupare integrering med andra Adobe Experience Cloud-program

Större nyheter

Om du vill veta mer om var och en av de här funktionerna läser du vår bloggartikel om den här versionen.

Framtidssäkrat

Adobe Commerce 2.4.4 är byggd på den senaste tekniken, inklusive PHP 8.1, för att ge bättre webbplatsstabilitet och bibehållen säkerhet, produktivitet och regelefterlevnad nu och i framtiden. Ny funktionalitet levereras genom oberoende modulära tjänster snarare än via kärnkodsuppdateringar, vilket möjliggör snabbare införande och enklare och färre uppgraderingar. Adobes hanterade tjänster och andra förbättrade supportalternativ hjälper kunder att bibehålla stabila, optimerade webbplatser som kan skalanpassas när deras företag växer, med färre tekniska åtgärder så att handlare kan fokusera på det som är viktigt.

Innovativt

Adobe fortsätter att bygga sitt ledarskap inom headless-handel genom att öka GraphQL API-täckningen för flera B2B- och adminfunktioner och lägga till personaliserat innehåll och kampanjer i PWA Studio. Adobe Commerce 2.4.4 möjliggör även innovativ marknadsföring, B2B-handel, upplevelsehantering, betalning och molnfunktionalitet i de senaste versionerna. 

Skalbart och snabbt

Adobe Commerce 2.4.4 är den snabbaste och mest skalbara versionen någonsin. Hantera tryggt komplexa kataloger som är upp till 10 gånger större än tidigare, behandla stora transaktionsvolymer över 5 gånger snabbare och få upp till 15 % bättre genomsnittlig prestanda för både admin och butik med användning av PHP 8.1.

Du hittar fullständig information om den här versionen i versionsinformationen.

Fler uppdateringar och funktioner i Adobe Commerce

Mer detaljerad information om fördelarna med Adobe Commerce 2.4.4

 

Framtidssäkrat

Adobe Commerce 2.4.4 lägger grunden för framtida tillväxt och motståndskraft:

 • Minska affärsrisken. Uppdateringar av de senaste versionerna av vår stödjande teknikstack och ständiga förbättringar av säkerheten resulterar i den stabilaste och säkraste versionen av Adobe Commerce.

 • Lägre ägandekostnader. En mindre kärnkodbas med funktioner som levereras som oberoende SaaS-tjänster innebär att framtida uppgraderingar kommer att ske mer sällan och vara enklare och kostnadseffektivare.

 • Långsiktig support Driv företaget tryggt med fullständig support för 2.4.4 till november 2024.

 • Anpassningsbarhet Anpassa er efter föränderliga marknadstrender med fortsatt flexibilitet att anpassa och uppfylla affärsbehov.

 • Skalbart och optimerat. Adobes hanterade tjänster och andra förbättrade supportalternativ hjälper er att upprätthålla stabila, optimerade webbplatser som kan skalanpassas i takt med att företaget växer, med färre tekniska insatser så att ditt team kan fokusera på det som är viktigt.

   

Adobe Commerce 2.4.4 är byggd på den senaste tekniken, inklusive PHP 8.1, för att ge bättre webbplatsstabilitet och bibehållen säkerhet, produktivitet och regelefterlevnad nu och i framtiden. Ny funktionalitet levereras genom oberoende modulära tjänster snarare än via kärnkodsuppdateringar, vilket möjliggör snabbare införande och enklare och färre uppgraderingar. 

 

Innovativt

Adobe är en ledare som levererar innovativa handelsfunktioner till B2B- och B2C-företag som snabbar upp tillväxten och skapar värde snabbare. Adobe Commerce 2.4.4 ger sina kunder verktyg som stöder:

 • Headless-handel. Ytterligare GraphQL-täckning för admin- och B2B-funktionalitet, kombinerad med nytt PWA Studio-stöd för personalisering och kampanjer gör headless-implementeringar enklare.

 • Personalisera i stor skala. AI-drivna produktrekommendationer och sökningar skräddarsyr köpupplevelsen för varje kund och gör produktupptäckt snabbare samt ökar konverteringsgraden och ordervärdet med mera.

 • Möjliggör handel för alla köpare Engagera både B2B- och B2C-köpare med överlägsna handelsupplevelser från en enda plattform när den digitala handeln nu ökar explosionsartat i alla branscher.

 • Få bättre drift snabbare. Betalningstjänster, lagerhantering, köpgodkännanden med mera möjliggör effektivt företagande.

 • Övervakning av plattformens tillstånd. Verktyg för bland annat övergripande webbplatsanalys, observation, hanterade aviseringar och uppgraderingskompatibilitet ger djup insyn i plattformens tillstånd och säkerhet för att se till att webbplatsen är redo för allt.

 

Skalbart och snabbt

Adobe Commerce 2.4.4 är den snabbaste och mest skalbara versionen någonsin.

 • Byggt för skalanpassning. Hantera tryggt större, komplexare kataloger upp till 10 gånger större än tidigare och varukorgar med hundratals artiklar.

 • Byggd för att växa. Överträffa kundernas förväntningar, till och med då efterfrågan är som högst, med snabbare API-responstider och genom att behandla stora transaktionsvolymer 5 gånger snabbare.

 • Byggd för snabbhet. Få upp till 15 % bättre genomsnittlig prestanda för både admin och butik med användning av PHP 8.1.

Du hittar fullständig information om den här versionen i versionsinformationen.

Adobe Commerce (Magento) 2.4.3 versionsinformation

Om du vill veta mer om var och en av de här funktionerna läser du vår bloggartikel om den här versionen.

Nyheter i Magento 2.4.3

I augusti släppte Adobe nya Adobe Commerce 2.4.2 med flera kärnsäkerhets- och plattforms-/kvalitetsförbättringar. Adobe Commerce 2.4.3 innehåller dessutom utökad GraphQL-täckning, PWA Studio version 11, den tillagda PayPal-funktionen för att betala senare samt förbättringar av verktyget för uppgraderingskompatibilitet som kommer att hjälpa dig att driva era webbplatser optimalt.

 • Plattformsförbättringar inkluderar minskad indexeringstid för produktpris- och katalogregler.
 • Utökning av GraphQL API så att det täcker gåvolistor och mer B2B-funktionalitet
 • Nytt PayPal-alternativ för att betala senare för vår inbyggda PayPal-integrering hjälper till att förbättra försäljningen genom att tillåta kunder att betala för beställningar varannan vecka istället för att betala hela beloppet vid köptillfället.
 • Utökning av ReCAPTCHA-säkerhet till webb-API för att skydda mot skräppost och missbruk
 • Inbyggd webb-API-frekvensbegränsning för att skydda mot DDOS-angrepp
 • Ny Composer-plugin för att förhindra dependency confusion-attacker
Datalagerhantering

Adobe Commerce (Magento) 2.4.3 De främsta fördelarna

Progressiva webbappar

PWA Studio 11 låter kunder enkelt spara och spåra artiklar genom att lägga till produkter i en önskelista direkt från kategorisidor och kundvagnssidan. Att köpa från en önskelista är också lättare nu när det går att lägga till artiklar i kundvagnen direkt från en önskelista. Vi presenterar också PWA Studios gränssnitts-kit för Adobe Commerce, byggt i Adobe XD. Detta kit är optimerat med förinställda komponenter för PWA Studio och ger designers ett försprång när det gäller att skapa intuitiva webbplatsupplevelser särskilt utformade för mobilen. Adobe Experience Manager har dessutom släppt ett nytt headless-tillägg för PWA Studio som gör att du kan använda innehållsfragment i hela butiken.

Verktyg för uppgraderingskompatibilitet

Adobes verktyg för uppgraderingskompatibilitet gör att handlare kan upptäcka och validera kärnfilsmodifieringar, exportera rapporten i en .json-fil, validera återförsäljarpaket som Vertex och dotdigital samt se felkoder som kan hjälpa dem att identifiera och lösa problem.

Observation för Adobe Commerce

Observation för Adobe Commerce är ett övervakningsverktyg som är tillgängligt för molnkunder. Verktyget presenterar visuellt programloggningsdata kombinerade med data från observerbarhetsplattformen New Relic i ett enda fönster med en lättförståelig kontrollpanel. Det samlar era Commerce-data så att ni kan identifiera viktiga signaler mot en gemensam tidslinje som kan expanderas och dras samman, vilket möjliggör visualisering av loggningsdata för att underlätta prestandahantering och problemlösning. Istället för att spåra separata data kan du lägga tiden på att jämföra händelser och fel för att få djupare insikter om orsakerna till prestandamässiga flaskhalsar.

Direktsökning ‒ katalogsynkningsuppdateringar

Tidigare måste handlare vänta i upp till 8 timmar på att vissa viktiga katalogsynkningsprocesser skulle köras för direktsökning. Nu tar katalogsynkning när du skapar, tar bort och uppdaterar produkter bara minuter.
 

Du hittar fullständig information om den här versionen i versionsinformationen.  

Adobe Commerce (Magento) 2.4.2 versionsinformation

Om du vill veta mer om var och en av de här funktionerna läser du vår bloggartikel om den här versionen.

Nyheter i Magento 2.4.2

I februari släppte vi Adobe Commerce 2.4.2 med de senaste funktions-, säkerhets- och prestandaförbättringarna. Handlare uppmanas att uppgradera för att hantera och skydda sina onlinebutiker under den fortsatt ökande näthandeln i dessa ovissa tider.

 • Nya B2B-förbättringar för köpar- och säljargodkännanden
 • Nya GraphQL-API:er utökar stödet för B2B-implementeringar med CMS-oberoende (headless) handel
 • Bättre prestanda i nätbutiken med bildoptimering för mediegalleriet
 • Förbättringar av PWA Studio med stöd för internationella butiker
 • Inbyggda råd i produkten underlättar funktionsimplementering och skapar värde snabbare
 • Prestandaförbättringar med bland annat stöd för upp till 20 gånger mer effektiva lagerenheter för stora kataloger
Datalagerhantering

Adobe Commerce (Magento) 2.4.2 De främsta fördelarna

B2B-handel

Som en del av vårt fortsatta engagemang för B2B-handlare innehåller den här versionen förbättringar för köpar- och säljargodkännanden, bland annat stöd för onlinebetalningar som ger säljarna möjlighet att godkänna inköpspolicyer oavsett betalningssätt, samt nya GraphQL API:er som förbättrar B2B-företagens möjligheter att använda en headless-lösning.

PWA Studio

Tack vare förbättringarna i PWA Studio kan handlarna lansera internationella webbplatser snabbare med högpresterande progressiva webbappar (PWA:er) med stöd för flera språk och valutor. I den senaste 9.0.0-versionen finns också nya kontokomponenter (”My Account”) för Venia, bättre utbyggbarhet samt prestandaförbättringar. De nya funktionerna och förbättringarna ger snabbare time to market och en lägre total ägandekostnad med PWA Studio.

Andra nyheter i Magento Commerce 2.4.2:

 • Bildoptimering i mediegalleriet minskar filstorleken på återgivna mediefiler och förbättrar butikens prestanda.
 • Bättre API-prestanda och snabbare administrationstider ökar skalbarheten för butiker med stora varukataloger.
 • Nya inbyggda råd i produkten underlättar funktionsimplementering och skapar värde snabbare. Spåra användning av administrationsverktyget i Adobe Commerce 2.4.2 för att börja ta emot råd direkt i produkten.
 • Vi har lagt till ett antal säkerhetskorrigeringar samt kvalitetsuppgraderingar för plattformen. Läs Adobes säkerhetsbulletiner om du vill få mer information om vilka säkerhetsuppdateringar som ingår i den här nya versionen.
 • Adobe Commerce i molnet har nu stöd för externa lagringssystem med inbyggt stöd för AWS S3-lagring. Mer information om hur man konfigurerar fjärrlagring finns i våra DevDocs.

Du hittar fullständig information om den här versionen i versionsinformationen.

Ytterligare uppdateringar och funktioner:

 • Verktyget för kompatibilitetskontroll, som just nu är i alfafasen, gör uppgraderingsprocessen mer transparent och tillförlitlig genom att jämföra er nuvarande produktionsversion med den nya versionen och analysera kompatibiliteten för installerade anpassade moduler. Du hittar mer information i våra DevDocs och i bloggen för Adobe Commerce.
 • Funktioner för delade databaser har tagits bort i den här versionen och kommer att tas bort från Magento 2.5. Du hittar mer information om detta i vår DevBlog.
 • Amazon Pay VBE har tagits bort och kommer att tas bort från Adobe Commerce 2.5. Tillägget och alla dess funktioner är även i fortsättningen tillgängliga för handlare via Amazon-tillägget hos Adobe Commerce Marketplace.

Du hittar fullständig information om den här versionen i versionsinformationen.

Adobe Commerce (Magento) 2.4.1 versionsinformation

Om du vill veta mer om var och en av de här funktionerna läser du vår bloggartikel om den här versionen.

Nyheter i Magento 2.4.1

I oktober släppte Adobe Magento Commerce 2.4.1 med de senaste säkerhets- och prestandaförbättringarna inför det som av experter kallats de största handelshelgerna någonsin. Handlarna uppmanas att uppgradera för att förbereda sig och skydda sina onlinebutiker mot trafiktopparna och de snabba försäljningarna som förväntas under fjärde kvartalet 2021.

 • Nya B2B-uppdateringar som lyfter köpar- och säljarupplevelsen och ökar säkerheten
 • Verktyget för övergripande webbplatsanalys är nu helt integrerat med Magentos administrationsverktyg
 • Förbättrade gruppåtgärder och filter för bilder i vårt nya mediegalleri
 • Utökat stöd för CMS-oberoende (headless) handel och progressiva webbappar (PWA) för att nå köpare i alla digitala kontaktytor
 • Förbättrad säkerhet med CAPTCHA i beställningar för att undvika obehörig betalkortsanvändning och stöd för SameSite-cookieattribut
Datalagerhantering

Adobe Commerce (Magento) 2.4.1 De främsta fördelarna

B2B-handel

Som en del av vårt fortsatta engagemang för B2B-handlare innehåller den här versionen flera uppdateringar som förbättrar användarupplevelsen och ökar säkerheten. Köparna får nu tillgång till personaliserade leveranssätt, snabbare framtagning av rekvisitionslistor och förbättrade arbetsflöden för godkännande. Säljarna kan låta debitera företaget med valt betalningssätt när order skapas i administrationsgränssnittet. Google reCAPTCHA ingår nu på formuläret för nya företag (New Company Request) för att minska risken för bedrägerier.

Verktyg för övergripande webbplatsanalys

I september släppte Adobe automatiserade månadsleveranser av rapporter från verktyget för övergripande webbplatsanalys till Magento Commerce-kunder i molnet. I Magento v2.4.1 är portalen för verktyget för övergripande webbplatsanalys helt integrerad med Magentos administrationspanel. Tack vare den här integreringen får Commerce Cloud-kunder tillgång till kontrollpanelen för verktyget för övergripande webbplatsanalys i realtid, med överskådlig insyn i hur webbplatsen fungerar, dess kapacitet och funktioner samt rekommendationer om hur kända fel korrigeras.

Snabbare framtagning av innehåll och bättre butiksupplevelse

Vi fortsätter att förbättra innehållsarbetsflödet i Magento 2.4.1. I det nya mediegalleriet, som introducerades i Magento 2.4, kan ni nu bearbeta bilder i grupp, identifiera dubbletter och använda anpassade metadata. Vi sänker även kostnaden och kortar time to market för headless-butiker med vår fortsatta utbyggnad av PWA Studio-komponenter och det utökade GraphQL-stödet för viktiga Magento-funktioner, som produktrecensioner, presentalternativ och belöningar.

Andra nyheter i Magento Commerce 2.4.1:

 • dotdigitals återförsäljarpaketet är nu integrerat med sidverktyget så att marknadsförarna enkelt kan bädda in dotdigitals Engagement Cloud-sidor och formulär på sina butikssidor.
 • Flera prestandaförbättringar, bland annat upp till 20 % lägre processorbelastning för konsumentköer och 15 % mindre storlek på nätverksöverföringar mellan Magento och Redis.
 • Fler än 150 funktionsförbättringar

Du hittar fullständig information om den här versionen i versionsinformationen.

 

Ytterligare uppdateringar och funktioner:

 • WebMethods.io Connector (från Software AG) – Den här integreringen ger en användningsklar koppling mellan Magento Commerce och andra enterpriseapplikationer som ERP-system. Den här kopplingen lanserade i början av september och är kompatibel med Magento Commerce 2.4.x och 2.3.x.
 • Adobe uppdaterar sin livscykelpolicy för programvaror med avseende på stöd för lägre versioner. Från och med 2021 omfattas versioner som stöds, men som inte längre är de senaste lägre versionerna av Magento (just nu bara 2.3), enbart av säkerhetsuppdateringar. Alla kvalitetsuppdateringar för 2.3.x distribueras i stället via det nya verktyget Magento Quality Patches (MQP).

Du hittar fullständig information om den här versionen i versionsinformationen.

Adobe Commerce (Magento) 2.4 versionsinformation

Om du vill veta mer om var och en av de här funktionerna läser du bloggartikeln.

Nyheter i Magento 2.4

I juli släppte Adobe Magento Commerce 2.4, som utökar vår branschledande plattform och ger handlare funktioner som hjälper dem att ta vara på nya affärsmöjligheter på dagens marknad och förbereda sig för framtiden.

 • Effektivisera B2B-köp med arbetsflöden för godkännande
 • Erbjud oöverträffad kundtjänst med försäljarassisterad shopping
 • Generera tillväxt och ge fysiska butiker ett nytt värde med hämtning i butik
 • Spara tid och resurser i de kreativa arbetsflödena med det nya mediegalleriet
 • Utveckla headless- och PWA-butiker snabbare och säkrare
 • Få stöd för större trafikvolymer och leverera enastående kapacitet med omfattande plattformsuppgraderingar
Datalagerhantering

Adobe Commerce (Magento) 2.4 De främsta fördelarna

Arbetsflöden för inköpsgodkännande

Med vår nya funktion för godkännandearbetsflöde kan B2B-inköpsföretag enkelt anpassa sitt sätt att granska och godkänna inköp – helt utan kodning. Företag kan nu konfigurera och tilldela regler för inköpsordergodkännande baserat på ordervärde, lagerenhet och leveranskostnad. För säljare som kan erbjuda godkännandearbetsflöden med självbetjäning innebär det att de kan locka till sig nya kunder och öka onlineförsäljningen genom att stödja kundernas inköpspolicyer. För köpare innebär godkännandearbetsflödena en effektivare process med smidigare och snabbare orderhantering samtidigt som de behåller kontrollen över kostnaderna för onlineköpen.

Hämtning i butik

Med hämtning i butik i lagerhanteringsfunktionen (hette tidigare MSI) kan handlare enkelt välja vilka fysiska lager kunden kan välja att hämta från. I kassan kan kunderna snabbt hitta en plats i närheten och visa annan viktig information som öppettider. När ordern har lagts kan butiksmedarbetarna meddela kunden om att deras beställning är redo att hämtas med ett enda klick. Dessutom kan detta anpassas för hämtning utomhus, vilket har blivit populärt hos många kunder eftersom det är lätt och minimerar riskerna med smittspridning.

Resurshantering i det nya mediegalleriet

Effektivisera det kreativa arbetsflödet med ett helt nyrenoverat mediegalleri som är upp till 30 gånger snabbare och stärker integreringen med Adobe Stock. Det helt ombyggda mediegalleriet tar ett nytt grepp om resurshantering och sparar mycket tid och resurser för användarna.

Andra nyheter i Magento Commerce 2.4:

 • PWA Studio introducerar en ny Venia-butik som har byggts med sidverktygets innehållstyper och ett komplett arbetsflöde för kundvagn och kassa som ökar tempot i implementeringarna.
 • Vi fortsätter att utöka stödet för CMS-oberoende (headless) handel med fler GraphQL API:er för att bygga anpassade upplevelser för alla digitala kontaktytor.
 • Från och med 2.4 skyddar vi administrationsportalen med tvåfaktorsautentisering (2FA) för alla användare. Läs mer om hur ni implementerar 2FA i Magento.
 • Den huvudsakliga Braintree-integreringen har migrerats till ett återförsäljarpaket så att de kan leverera uppdateringar oftare och aktivera nya funktioner, bland annat stöd för Venmo, Apple Pay och Google Pay. Ta en titt på hela listan med funktioner på Adobe Exchange.
 • Bland skalbarhetsförbättringarna finns Redis-optimeringar som handlarna kan använda för att hantera mer trafik utan prestandaförluster och sidor som läses in upp till 43 % snabbare vid hög trafik.
 • Snabbare kundvagn och kassa med 50 % snabbare ombeställning och 30 % snabbare tillägg i kundvagnen vid snabborder.
 • En ny Composer Update Plugin som automatiserar flera tidigare manuella uppgraderingssteg, vilket gör processen enklare och säkrare.
 • Uppdaterade teknikkomponenter garanterar långsiktig kompatibilitet och säkerhet i kombination med ytterligare prestandaförbättringar.

Du hittar fullständig information om den här versionen i versionsinformationen.

Ytterligare uppdateringar och funktioner

Produktrekommendationer för Magento Commerce har integrerats med verktyget för innehållsframtagning, sidverktyget (Page Builder). Detta särskiljer våra rekommendationsfunktioner ytterligare genom att utöka Magentos inbäddade administrationsverktyg till att effektivisera arbetsflöden. Magento-handlare kan nu smidigt dra och släppa Sensei-drivna rekommendationsenheter i valfri position inom innehåll som redigeras i sidverktyget. Läs mer

Adobe Commerce (Magento) 2.3.5 versionsinformation

Om du vill veta mer om var och en av de här funktionerna läser du vår bloggartikel om den här versionen.

Nyheter i Magento

Utöver de huvudsakliga kodförändringarna har Magento Commerce 2.3.5 en hel del andra spännande förbättringar. Produktrekommendationer, som bara är tillgängliga för Magento Commerce-kunder, utnyttjar den kraftfulla AI-teknologin i Adobe Sensei för att leverera relevanta rekommendationer utifrån besökarnas beteenden och önskemål. Sidverktyget har också förbättrats avsevärt och ni kan nu spara både tid och pengar samtidigt som ni tar fram ännu mer engagerande innehåll. Tillägget Amazon Sales Channel har också förbättrats med ett nytt utseende, ett omarbetat gränssnitt och en optimerad introduktionsprocess. Sist men inte minst har vårt Cloud-team släppt tre nya paket som nu utgör vår ECE-Tools Suite och förbättrar molnutvecklingen ytterligare.

Datalagerhantering
Produktrekommendationer som drivs av Adobe Sensei

Med hjälp av Adobe Sensei kan företag automatiskt rekommendera de mest relevanta produkterna för alla besökare under hela deras butiksbesök. Funktionen analyserar automatiskt produkter och kundbeteenden och rekommenderar produkter för varje unik besökare. Handlarna hanterar allt detta via ett dedikerat gränssnitt som är inbäddat direkt i Magentos administrationsverktyg. Det är bara tillgängligt för Magento Commerce-kunder (versions 2.3.0+) via Adobe Exchange.
 

Läs mer

Mallar för sidverktyget och videouppspelning i bakgrunden

Nu innehåller sidverktyget en mallhanterare som handlarna kan använda för att spara befintligt innehåll och befintliga layouter som återanvändbara mallar. Använd de här mallarna på nya innehållsområden i alla butiker för att bygga nya sidor och publicera nya sajter snabbare. Vi har också lagt till stöd för fler multimediefiler med möjlighet att använda videofilmer som bakgrund i innehåll för att ge besökarna en ännu mer uppslukande och engagerande upplevelse.
 

Titta på videon

Ytterligare uppdateringar och funktioner

 • Kvalitets- och prestandaförbättringar över hela plattformen, bland annat inom delar som lagerhantering, B2B-modulen och återförsäljarpaket.
 • Borttagning av betalningssätt: Från och med Magento 2.3.5 har alla betalningsintegreringar utom PayPal tagits bort och handlarna bör gå över till sina motsvarande Marketplace-tillägg. Mer information finns på vår DevBlog.
 • Säkerhet: Vi har implementerat flera säkerhetskorrigeringar, bland annat har vi lagt till en policy för innehållssäkerhet (CSP, Content Security Policy), ett extra säkerhetslager för att identifiera och komma till rätta med vissa typer av så kallad cross-site scripting (XSS) och injektionsattacker.
 • Amazon Sales Channel (4.0) har en snabbare och enklare introduktionsprocess samt ett helt nytt gränssnitt med överskådliga kontrollpaneler och butiksvyer. Hämta den senaste versionen från Adobe Exchange redan idag och läs mer om de här ändringarna i vår användarhandbok.
 • Magento Commerce ECE-Tools 2002.1.0. Den här versionen har en ny process för scenariodistribution, som påminner mer om processen i vår fast installerade version. Utvecklarna kan ändra, ta bort och ordna om steg, precis som de gör när de distribuerar instanser på plats. Dessutom introducerar vi tre nya paket som nu passar in i vår ECE Tools Suite: Magento Cloud Components, Magento Cloud Patches och Magento Cloud Docker. Läs det här inlägget om du vill veta mer.
Du hittar fullständig information om den här versionen i versionsinformationen.

Adobe Commerce (Magento) 2.3.4 versionsinformation

Om du vill veta mer om var och en av de här funktionerna läser du vår bloggartikel om den här versionen
.

Förbättringar av sidverktyget
Kompatibilitet mellan sidverktyget och PWA Studio

Innehåll som skapats med sidverktyget kan nu återges i referensbutiken Venia i PWA Studio, vilket innebär att marknadsförarna som konstruerar PWA Studio-baserade butiker med sidverktyget nu får den kraft, fart och kreativa kontroll de behöver.

Integrering med Adobe Stock
Integrering med Adobe Stock

Med den här integreringen kan handlarna lägga till mediefiler med hög kvalitet i webbplatsinnehåll utan att lämna Magentos administrationsverktyg, vilket förenklar den kreativa processen, effektiviserar arbetsflödena och gör det lättare att skapa mer professionella och visuellt övertygande sajter.

Förbättringar av sidverktyget
Chatt som drivs av dotdigital

Överträffa förväntningarna, öka konverteringsgraden och locka kunderna att komma tillbaka gång på gång med realtidsengagemang i livechattar. Alla Magento 2-handlare kan få en kostnadsfri agent för livechatt, det krävs ingen heltäckande Engagement Cloud-licens från dotdigital.

Ytterligare uppdateringar och funktioner

 • PWA Studio 5.0.0: Utöver kompatibiliteten med sidverktyget innehåller den senaste uppdateringen av PWA Studio nya verktyg som gör det lättare att komma igång med ett nytt projekt och s.k. ”talons” som gör det enklare att arbeta med gränssnittskomponenter i Venia. Läs om de här ändringarna och mer i versionsinformationen för PWA Studio.
 • GraphQL: Den här versionen innehåller utökat GraphQL-stöd efterhand som vi fortsätter att ge allt fler handlare möjlighet att utveckla sina butiker med headlessarkitektur. Läs mer om ändringarna i versionsinformationen för GraphQL.
 • Bättre prestanda: Vi har gjort prestandaförbättringar inom flera områden, bland annat vad gäller butikskapacitet, genom att minimera antalet frågor till servern. Vi har också optimerat funktionerna för lagerhantering och B2B.
 • Authorize.net: Den huvudsakliga integreringen av Authorize.net-betalningar har tagits bort precis som andra betalningssätt i enlighet med EU:s PSD2-regler. Använd den officiella betalningsintegreringen som finns på Marketplace.
 • Kvalitetsuppgraderingar för säkerhet och plattform: Vi har lagt till ett antal säkerhetskorrigeringar och uppgraderingar av olika plattformskomponenter för ökad säkerhet och PCI-efterlevnad. Läs Adobes säkerhetsbulletiner om du vill få mer information om vilka säkerhetsuppdateringar som ingår i den här nya versionen.
Du hittar fullständig information om den här versionen i versionsinformationen.

Kontakta oss, så ska vi prata om vad Adobe Commerce kan göra för ert företag.