PCI-efterlevnad

Som certifierad PCI-lösningsleverantör gör vi efterlevnad enklare för dig genom att erbjuda integrerade betalningslösningar som gör att du säkert kan skicka bankkortsinformation.


Vi gör PCI-efterlevnad lätt som en plätt.

 

Inom e-handelsbranschen finns det inget värre än att kreditföretag blir missnöjda för att era säkerhetsåtgärder inte är bra nog. PCI-efterlevnad (Payment Card Industry) kräver att handlare skyddar sina kunders bankkortsinformation med policyer och processer, programvarudesign och nätverksarkitektur. Om ni inte uppfyller dessa krav kan ni bestraffas med höga böter och till och med förlora era möjligheter att behandla betalningar.

Adobe är PCI-certifierad som lösningsleverantör på nivå 1, vilket förenklar certifieringsprocessen för handlare som använder Magento Commerce. Du är fortfarande ansvarig för att certifiera er butik, men vi gör processen enklare. Förutom att ge er en förcertifierad infrastruktur erbjuder vi integrerade betalningslösningar som gör att ni säkert kan skicka betalkortsinformation via direktpost-API-metoder eller med värdbaserade betalningsformulär. Ni kan ge era kunder en smidig upplevelse i kassan utan att lagra känsliga data på Adobes server.

Få en rundvisning i Magento Commerce

Se hur vår nästa generations teknologi, vårt ekosystem av globala partners och vår marknadsplats för tillägg kan blåsa liv i er e-handelswebbplats.

Se hur det fungerar.

 

Nätverkssäkerhet
Konfigurera en brandvägg som skyddar kortinnehavares information och som inte använder leverantörers standardalternativ för lösenord och andra säkerhetsparametrar.

Starka åtgärder för åtkomstkontroll
Begränsa åtkomst till information om bankkortsinnehavarna beroende på affärsbehov genom att tilldela ett unikt ID till varje person med datoråtkomst och genom att begränsa fysisk åtkomst till denna information.

Sårbarhetshantering
Utveckla och underhåll säkra system och program och håll er antivirusprogramvara uppdaterad.

Skydd av information om bankkortsinnehavare
Skydda lagrad information om bankkortsinnehavare och kryptera all information om bankkortsinnehavare som skickas på öppna, allmänna nätverk.

Regelbundet övervakade och testade nätverk
Spåra och övervaka all åtkomst till nätverksresurser och information om bankkortsinnehavare och testa regelbundet era säkerhetssystem och -processer.

Policy för informationssäkerhet
Upprätthåll en policy för informationssäkerhet.

Mer information om PCI-efterlevnad i Magento Commerce

Se till att du har den senaste informationen om PCI-efterlevnad.

Hitta den senaste informationen om hur ni efterlever regelverket för kreditbranschen på PCI Security Standards Councils webbplats.

Läs mer

 

Se hur Adobe hanterar efterlevnad.

Se hur vi arbetar för att efterleva branschstandarder och regelverk, så att era data är trygga och säkra.

Läs mer

Relaterade funktioner

Säkerhet

På Adobe Commerce Clouds säkerhetscenter har du åtkomst till de senaste patcharna, uppdateringarna och råd om hur du håller dina webbplatser och data säkra.

Molnleverans

Utför era uppgifter med fullt förtroende med effektiva molnbaserade tjänster för kontinuerliga releaser, övervakning, utvecklingsverktyg och distribution.

Utökade funktioner

Förbättra era e-handelsfunktioner med tillägg, teman och anslutningar så att ni kan uppgradera befintliga funktioner, lägga till nya och integrera programvara från andra tillverkare snabbt och enkelt.


Ring oss och prata om vad Magento Commerce kan göra för ert företag.