Era bästa konton förtjänar de bästa upplevelserna.

Samarbeta med säljavdelningen för att identifiera, engagera, sluta avtal med och mäta resultatet för era mest strategiska säljmöjligheter med funktioner för kontobaserad marknadsföring från Marketo. 

Det enda verktyget ni behöver för att automatisera, personalisera, bedöma och routa leads i stor skala.

Fokusera på de konton som betyder mest.

Öka intäkterna genom att bygga ett strategiskt samarbete med säljavdelningen. Om ni samarbetar på de konton som betyder mest för företaget slipper ni gissa i er strategi för kontobaserad marknadsföring och kan komma till avslut snabbare.

Med hjälp av lättanvända, prediktiva kontoprofiler kan ert team skapa listor över målkonton, samordna personaliserade upplevelser över olika kanaler och mäta resultatet – utan att behöva byta verktyg en enda gång. Ägna mindre tid åt att försöka samordna separata lösningar för kontobaserad marknadsföring och mer tid åt att glädja kunderna med friktionsfria, sammanhängande upplevelser för hela kontot.

Begär en demo

Panasonic

”Det är så personalisering ser ut inom B2B-marknadsföring – möjligheten att snabbt nå ut med material på ett sätt som är precist målinriktat och relevant.” Jörg Hufschmid, marknadsföringschef, Panasonic Business Europe

Den ultimata guiden till 

kontobaserad marknadsföring.

Ta reda på hur ni skapar och implementerar en effektiv strategi för kontobaserad marknadsföring i den här omfattande guiden (på engelska), som innehåller checklistor, arbetsblad, exempel och råd från fler än 12 kunskapsledare inom branschen.

Let’s talk about what Marketo Engage can do for your business.

Let’s talk about what Marketo Engage can do for your business.