ADOBE MARKETO ENGAGE

Förverkliga visionen om kontobaserad marknadsföring.

Adobe Marketo Engage har inom allt från strategi till verktyg utvecklats för att göra det lättare för företag att värva, behålla och utöka värdefulla konton med funktioner för avancerad målgruppsframtagning, smart kundvård samt automatiserad försäljning och marknadsföring. 

Upplev Marketo Engage i praktiken.

Marketo Engage hjälper till att engagera köpare längs hela resan, från prediktiva kontolistor till kanalöverskridande automatisering och attribuering för flera kontaktytor.

Guide

Automatisering som sammanför försäljning, marknadsföring och möjligheter.

B2B-försäljning handlar om långsiktighet. Att identifiera lämpliga konton är bara det första steget. Ni måste också nå beslutsfattare och influencers för de kontona och få dem att komma till samma slutsats: att er produkt är det självklara valet. Men då måste ni ha rätt strategi och rätt verktyg för att implementera den. 

Övergången från leadbaserad till kontobaserad marknadsföring (ABM) ställer krav på ett nära samarbete mellan marknadsföringsteam och säljteam samt en plattform som klarar av de komplexa köpresorna. Företag som vill utnyttja möjligheterna med kontobaserad marknadsföring måste ha ett system som på ett smart sätt kombinerar data från både sälj- och marknadsföringsprogram, så att marknadsförarna kan hitta värdefulla konton och rikta sig mot specifika profiler och köpgrupper med personaliserat innehåll. Och de behöver ha en sofistikerad modell för leadbedömning som talar om för dem när det är dags för marknadsförarna att ta ett steg tillbaka och lämna över till säljarna. 

Guide

Adobe kan hjälpa er.

Med Adobe Marketo Engage kan ni integrera kampanjaktiviteter med ert CRM-system och med andra program för att bygga in databaserade beslut, samarbete och automatiserad marknadsföring i er strategi för kontobaserad marknadsföring. AI och maskininlärning utnyttjar data för att ta fram lämpliga konton och underlättar identifieringen av köpprofiler som marknadsförarna kan engagera. Den automatiserade marknadsföringen bygger på kundbeteenden i realtid och varje enskild kundinteraktion bidrar till leadresultatet och visar på intresse och köpavsikter. Eftersom försäljning och marknadsföring kopplas samman kan teamen ha ett nära samarbete och sluta avtal snabbare samt uppnå mer effektiv kors- och merförsäljning. 

Det här är de viktigaste faktorerna för att lyckas med kontobaserad marknadsföring. 

Samordnad försäljning och marknadsföring
Gör försäljning och marknadsföring till ett enda team genom att samordna kontobaserade upplevelser med hjälp av systemspecifika, integrerade data och program.

Prediktiv målgruppsframtagning och segmentering
Rivstarta den kontobaserade marknadsföringen med hjälp av data i stället för åsikter med AI och maskininlärning, som utnyttjar filter och data från ert CRM-system och underlättar framtagningen av prediktiva målkontolistor.

Personaliserade flerkanalsupplevelser
Skapa djupgående profiler och tydligt definierade segment baserat på kundattribut och säljmål så att ni kan skicka färdigställt innehåll, spåra engagemang över olika kanaler och leverera personaliserade upplevelser.

Automatiserade aktiviteter för kontobaserad marknadsföring
Uppdatera kampanjaktiviteter automatiskt och informera säljteamet om när kunderna är redo att prata med hjälp av automatiserad bedömning och spårning av kundengagemang i realtid. 

Mätning och attribuering
Förbättra strategin och påvisa hur lönsam marknadsföringen är med hjälp av attribuering för flera kontaktytor på både lead- och kontonivå.

Panasonic

”Det är så personalisering ser ut inom B2B-marknadsföring – möjligheten att snabbt nå ut med material på ett sätt som är precist målinriktat och relevant.” Jörg Hufschmid, marknadsföringschef, Panasonic Business Europe

ikon

21 % ökning

Genomsnittlig avtalsstorlek.

ikon

20 % ökning

Totalt engagemang.

ikon

Tredubbel ökning

Vinstgrad.


”Marknadsföringens bidrag till säljtratten landade på 37,11 % eller cirka 2,8 miljarder dollar. Och vi bidrog med 16 % till vunna avtal – till ett värde av cirka 480 miljoner dollar. Det hade inte varit möjligt utan Marketo Engage.”

Colin Day
Vice President and Chief Technology Officer/Marketing, FIS


Läs The Definitive Guide to Account-based Marketing och gör en djupdykning i hur ni lyckas med kontobaserad marknadsföring.

Lär dig att utvärdera, implementera och använda en kontobaserad strategi i den här heltäckande guiden.

Guide

Läs mer om Marketo Engage

Ring oss och prata om vad Adobe Marketo Engage kan göra för ert företag.

Stående