Sammankoppla era marknadsförings- och säljteam och få fler kunder.

Ge säljteamen möjlighet att effektivare engagera rätt konton och utnyttja de bästa tillfällena genom att samarbeta mer med marknadsföringsteamen och få tydligare arbetsflöden och gemensamma insikter.

Få kvalificerade leads till avslut snabbare.

Få kvalificerade leads till avslut snabbare.

Marknadsförings- och säljteamen har samma mål: att öka intäkterna. Ett tätare samarbete och insyn i varandras kundengagemangsaktiviteter kan ha en mycket märkbar effekt på slutresultatet.

Marknadsförarna kan hjälpa säljarna att ha mer personaliserade, relevanta och vältajmade kundinteraktioner genom att ge dem tillgång till prioriterade leadlistor kopplade till strategiska konton, realtidsinsikt i kundernas köpavsikter samt innehåll och regelböcker som mer effektivt övertygar potentiella kunder. Alla säljare blir toppsäljare och, minst lika viktigt, fler av marknadsföringsteamets kvalificerade konton kommer till avslut.

Begär en demo

Fujitsu

”Marketo hjälper oss verkligen med relationen till säljteamet. Nu är vi överens om vad vi behöver göra för att vinna. Insikterna ger dem styrka att föra meningsfulla samtal med våra kunder.”

Alex MacAdam, Marketing Leader and Operations Specialist, Fujitsu

Let’s talk about what Marketo Engage can do for your business.

Let’s talk about what Marketo Engage can do for your business.