Adobe Marketo ENGAGE

Håll koll på alla leads med avancerad leadhantering.

Leverera leads som är mogna för att sluta avtal med anpassningsbara modeller för leadbedömning, kanalöverskridande stimulanskampanjer och engagemangsspårning som automatiskt uppdaterar säljteamet när kunderna är redo. 

Upplev Marketo Engage i praktiken.

Marketo Engage hjälper till att engagera köpare längs hela resan, från prediktiva kontolistor till kanalöverskridande automatisering och attribuering för flera kontaktytor.

Guide

Större kontroll och intelligens från första kontakt till trogen kund.

Leadhantering är komplicerat. Idag vill kunderna läsa på och interagera med innehåll i sitt eget tempo. Det tar tid och ställer krav på enhetliga och relevanta upplevelser. Men separata system och manuella arbetsflöden ger upphov till missförstånd om vem en potentiell kund är, vad de vill ha och var på kundresan de befinner sig. Och det i sin tur leder till osammanhängande upplevelser och klumpiga överlämningar till säljteamet. 

Marknadsförarna behöver ett bättre sätt att identifiera vem som verkligen är en lead och var i säljcykeln de är. De behöver ett sätt att personalisera innehåll och leverera det i alla kanaler när de tar hand om varje potentiell kund, och de behöver veta när den potentiella kunden går från marknadsföringslead till försäljningslead. 

Guide

Adobe kan hjälpa er.

Med Adobe Marketo Engage får ni ett bättre sätt att identifiera och prioritera leads, större insyn i dataflöden och ett sätt att automatiskt vårda leads med dynamiska personaliserade resor. Börja med att skapa en anpassad modell för leadbedömning som bygger på demografiska data, beteenden och köpavsikt så att ni får insikter och bättre segmentering. Synkronisera sedan Marketo Engage med CRM-systemet för att länka samman era marknadsförings- och säljteam. De integrerade systemen spårar alla kundinteraktioner och informerar säljteamet när en bedömning tyder på att en lead är redo och förser dem med insikter som leder till högre konverteringsgrad. Säljteamet kan också trigga färdigställt innehåll och kampanjer på egen hand. 

Så här förbättrar Marketo Engage leadhanteringen: 

Leadbedömning

Skapa anpassad leadbedömning med flera lager för att visa en potentiell kunds intresse och öka tempot i säljcykeln genom att föra kunden framåt så fort de nappar.

CRM-integrering

Integrera enkelt med Salesforce, Sales Cloud, Microsoft Dynamics for Sales och SAP för att bygga profiler på mikronivå, spåra leadbeteende och trigga säljkontakter och personaliserade kampanjer.

Kanalöverskridande automatisering

Använd AI för att publicera dynamiskt personaliserat innehåll i både online- och offlinekanaler, som webben, e-post, mobilen, sociala medier, direktreklam och personaliserade webbadresser, allt i realtid.

Hantering av anonyma leads

Spåra attribut och beteenden hos potentiella kunder – som sidbesök, sökord, företagsstorlek eller IP-adress – innan ni skapar en profil för att vårda även anonyma besökare.

Marknadsattribuering

Attribuera enkelt framgångar till aktiviteter i tratten och koppla marknadsföring till intäkter på rätt sätt med kraftfulla och lättanvända rapporter. Använd sedan insikterna för att förbättra kvantiteten och kvaliteten för leads.

ikon

Ökning på 2,5 ggr

Intäkter som attribueras till marknadsföring.

ikon

97 % ökning

Leads som genereras av säljutveckling.

ikon

Fördubblad avkastning

Fördubblad avkastning på investeringar.


”De flesta (advokat)byråer skickar ett månadsmejl med de senaste rättsfallen, och det har ofta en ganska högtravande stil. Vi vände på det och skrev på ren engelska och använde kundvårdsfunktionen i Marketo Engage för att personalisera varje element för slutanvändaren.”

Anthony Lieu
marknadsföringschef, LegalVision


Få fler kvalificerade leads med The Definitive Guide to Lead Scoring.

Ta reda på hur ni vårdar mer värdefulla potentiella kunder med vår omfattande guide som behandlar allt från grunderna till avancerad leadhantering. 

Guide

Guide

Avmystifiera resan med The Definitive Guide to Lead Nurturing.

Läs om hur god leadomvårdnad kan bidra till effektivare marknadsförings- och försäljningsaktiviteter i den här praktiska guiden som omfattar allt från beprövade metoder till praktiska användningsområden.

Läs mer om Marketo Engage

Ring oss och prata om vad Adobe Marketo Engage kan göra för ert företag.

Stående