Vårda leads mot försäljning längs hela kundresan.

Engagera potentiella köpare och kunder i stor skala – från kännedom till köp – med automatiserade, personaliserade upplevelser över alla kanaler. 

Det enda verktyget ni behöver för att automatisera, personalisera, bedöma och routa leads i stor skala.

Det enda verktyget ni behöver för att automatisera, personalisera, bedöma och routa leads i stor skala.

Kundresan har många vägar, men det är inte alla som leder till ert varumärke. Försäkra er om att potentiella köpare väljer rätt väg med Marketos funktioner för leadadministration. Kom igång med automatiserad personalisering, så att ni kan förmedla en sammanhängande och fullödig historia som slutar i konvertering – oavsett vilken kanal köparen väljer. 

Prioritera rätt och öka tempot i säljtratten med avancerad bedömning och routning av leads och konton. Tack vare integreringar med Salesforce Sales Cloud, Microsoft Dynamics for Sales och SAP Cloud for Customers går det lätt. Engagera slutligen köparna längs hela resan så att de när de når säljteamet inte kan göra något annat än att konvertera.  

Begär en demo

Charles Schwab

Med hjälp av Marketo kunde marknadsföringsteamet inom rådgivning hos Charles Schwab skapa ett flerkanalsprogram som innebar att de lyckades sluta avtal värda över 100 miljoner dollar. Programmet bidrog också till säljtratten med produktvärden för 1,1 miljarder dollar samtidigt som dataintegritet, inkommande leads och webbengagemang förbättrades. 

Let’s talk about what Marketo Engage can do for your business.

Let’s talk about what Marketo Engage can do for your business.